Environmental education centers from the teachers‘ perspective

Authors

  • Jan Činčera Masaryk University Brno, Faculty of Social Studies, Department of Environmental Studies
  • Filip Havlíček Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.534

Keywords:

environmental education centers, demand, teachers, school, programs

Abstract

The study presents a survey conducted with a group of teachers (N=165) participating in M.R.K.E.V. and Mrkvička, a network for instructional support in environmental education. The survey was focused on the meaning of the environmental education centers for the respondents and the reasons for choosing some of the services offered. The results suggest that teachers perceive the environmental education centers as irreplaceable and that they highly appreciate the level of the services offered. They use mainly the short educational programs, they use their services repeatedly throughout the year, and their choice is based on their previous positive experiences, its cost, and geographical proximity. The study also discusses some of the problematic issues arising from the results.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jan Činčera, Masaryk University Brno, Faculty of Social Studies, Department of Environmental Studies

The author is an associate professor at Masaryk University of Brno (Faculty of social science, Department of environmental studies). He focuses on theory, methodics and evaluation of environmental education and education for sustainable development. He cooperates with environmental education centres as a programme evaluator and consultant.

References

Blesk.cz (2016). Jde skutečně o inkluzi? Ministryně školství v obklopení spřátelených neziskovek: Kdo to válí s Valachovou. 10.10.2016. Retrieved from http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/380866/jde-skutecne-o-inkluzi-ministryne-skolstvi-v-obklopeni-spratelenych-neziskovek-kdo-to-vali-s-valachovou.html

Bogner, F. X. (1998). The Influence of Short-Term Outdoor Ecology Education on Long-Term Variables of Environmental Perspective. The Journal of Environmental Education, 29(4), 17–29. http://doi.org/10.1080/00958969809599124

Cincera, J. (2013b). Managing cognitive dissonance: Experience from an environmental education teachers’ training course in the Czech Republic. Journal of Teacher Education for Sustainability, 15(2), 42-51. DOI: 10.2478/jtes-2013a-0010.

Činčera, J. (2013a). Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí. Brno: Masarykova univerzita; Praha: Agentura Koniklec, BEZK.

Činčera, J. (2014). Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice. Scientia in educatione, 5(1), 74-81.

Činčera, J.; Jančaříková, K.; Matějček, T.; Šimonová, P.; Bartoš, J.; Lupač, M., & Broukalová, L. (in press). Environmentální výchova na českých školách. Brno: Masarykova univerzita; BEZK; Agentura Koniklec.

Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D., & Benefield, P. (2006). The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere. School science review, 87(320), 107.

Doubrava, L. (2010). MŠMT: Systém výběru projektů byl špatně nastaven. Učitelské noviny, 8. Retrieved from http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=3229

EduIn (2016). Lidové noviny: Bulvarizace politické strany? Retrieved from http://www.eduin.cz/clanky/lidove-noviny-bulvarizace-politicke-strany/

Grimm, A., Mrosek, T., Martinsohn, A., & Schulte, A. (2011). Evaluation of the non‐formal forest education sector in the state of North Rhine‐Westphalia, Germany: organisations, programmes and framework conditions. Environmental Education Research, 17(1), 19–33. http://doi.org/10.1080/13504621003602577

Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Škola zlatých golierov. Vzdelavanie v ére neoliberalismu. Brno: Slon.

Klaus, V. (2016). Komentář: Mzdy učitelů a kdo na nich parazituje. Novinky.cz. Retrieved from https://www.novinky.cz/komentare/400757-komentar-mzdy-ucitelu-a-kdo-na-nich-parazituje-vaclav-klaus-ml.html

Kulich, J.; Gollová, D.; Činčera, P.; Lupač, M.; Kunssberger, D. & Činčera, J. (2009). Analýza potřebnosti a využívání environmentálních vzdělávacích center na území České republiky. Závěrečná zpráva. Horní Maršov: SEVER; Praha: Agentura Koniklec, BEZK.

Kvasničková, D. (2010a). K pojetí vzdělávání pro udržitelný rozvoj. The international conference on Education. Education & sustainable life. 23.-26.10.2010 Svatý Jan pod Skálou. Svatý Jan pod Skálou: Centrum ekologického výzkumu a výchovy, 167-176.

Kvasničková, D. (2010b). K pojetí vzdělávání pro udržitelný rozvoj. In Metodický portál. Inspirace a zkušenosti učitelů. . Retrieved from http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVOE/9211/K-POJETI-VZDELAVANI-PRO-UDRZITELNY-ROZVOJ.html

Lai, O. (1998). The Perplexity of Sponsored Environment Education: a critical view on Hong Kong and its future. Environmental Education Research, 4(3), 269–284. http://doi.org/10.1080/1350462980040303

Mucunguzi, P. (1995). A Review of Non‐formal Environmental Education in Uganda. Environmental Education Research, 1(3), 337–344. http://doi.org/10.1080/1350462950010308

Přibyl, M. (2011). Dobeš: Cítím na ministerstvu hysterii, když mluvím o zeštíhlení úřadu. Novinky.cz, 20.2.2011.

Rickinson, M., Dillon, J., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D., & Benefield, P. (2004). A review of research on outdoor learning. National Foundation for Educational Research, King’s College London. Retrieved from https://www.field-studies-council.org/media/268859/2004_a_review_of_research_on_outdoor_learning.pdf

Rouhiainen, H., & Vuorisalo, T. (2014). In search for the ideological roots of non-formal environment-related education in Finland: the case of Helsinki Humane Society before World War II. Environmental Education Research, 20(2), 145–160. http://doi.org/10.1080/13504622.2013.771735

Santiago, P., Gilmore, A., Nusche, D., & Sammons, P. (2012). OECD reviews of evaluation and assessment in education: Czech Republic 2012, OECD Publishing. Retrieved October 10, 2013, from http://dx.doi.org/10.1787/9789264116788-en

SSEV Pavučina (2009). Analýza stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Praha: SSEV Pavučina.

SSEV Pavučina (2015). Činnost členských organizací. Retrieved from http://www.pavucina-sev.cz/?idm=14

Švecová, M. (2012). Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií.

Taylor, E. W., & Caldarelli, M. (2004). Teaching beliefs of non‐formal environmental educators: a perspective from state and local parks in the United States. Environmental Education Research, 10(4), 451–469. http://doi.org/10.1080/1350462042000291001

Zelezny, L. C. (1999). Educational interventions that improve environmental behaviors: A meta-analysis. The Journal of Environmental Education, 31(1), 5-14.

Published

25. 11. 2016

How to Cite

Činčera, J., & Havlíček, F. (2016). Environmental education centers from the teachers‘ perspective. Envigogika, 11(2). https://doi.org/10.14712/18023061.534

Issue

Section

Reviewed Papers