Centra environmentálního vzdělávání z pohledu učitelů

Obsah hlavního článku

Jan Činčera
Filip Havlíček

Abstrakt

Studie prezentuje průzkum provedený na množině učitelů (N=165) zapojených do sítě pro metodickou podporu environmentální výchovy M.R.K.E.V. a Mrkvička. Průzkum hodnotil význam, jaký respondenti přikládají centrům environmentální výchovy, a jejich důvody pro volbu služeb nabízených těmito centry. Výsledky ukazují, že učitelé považují roli center environmentální výchovy za nezastupitelnou a úroveň jejich služeb za velmi kvalitní. Od center si poptávají především krátké programy, služby využívají opakovaně v průběhu roku a vybírají si je na základě dobré zkušenosti, ceny a vzdálenosti. Studie dále diskutuje některé problematické aspekty, které z těchto výsledků vyplývají.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J., & Havlíček, F. (2016). Centra environmentálního vzdělávání z pohledu učitelů. Envigogika, 11(2). https://doi.org/10.14712/18023061.534
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Činčera, Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií

Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. Působí na  Masarykově univerzitě v Brně (Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií). Zaměřuje se na oblast environmentální výchovy, vzdělávání pro udržitelný rozvoj a evaluace programů. Spolupracuje se středisky ekologické výchovy a dalšími organizacemi jako evaluátor a konzultant programů.

Reference

Blesk.cz (2016). Jde skutečně o inkluzi? Ministryně školství v obklopení spřátelených neziskovek: Kdo to válí s Valachovou. 10.10.2016. Retrieved from http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/380866/jde-skutecne-o-inkluzi-ministryne-skolstvi-v-obklopeni-spratelenych-neziskovek-kdo-to-vali-s-valachovou.html

Bogner, F. X. (1998). The Influence of Short-Term Outdoor Ecology Education on Long-Term Variables of Environmental Perspective. The Journal of Environmental Education, 29(4), 17–29. http://doi.org/10.1080/00958969809599124

Cincera, J. (2013b). Managing cognitive dissonance: Experience from an environmental education teachers’ training course in the Czech Republic. Journal of Teacher Education for Sustainability, 15(2), 42-51. DOI: 10.2478/jtes-2013a-0010.

Činčera, J. (2013a). Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí. Brno: Masarykova univerzita; Praha: Agentura Koniklec, BEZK.

Činčera, J. (2014). Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice. Scientia in educatione, 5(1), 74-81.

Činčera, J.; Jančaříková, K.; Matějček, T.; Šimonová, P.; Bartoš, J.; Lupač, M., & Broukalová, L. (in press). Environmentální výchova na českých školách. Brno: Masarykova univerzita; BEZK; Agentura Koniklec.

Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D., & Benefield, P. (2006). The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere. School science review, 87(320), 107.

Doubrava, L. (2010). MŠMT: Systém výběru projektů byl špatně nastaven. Učitelské noviny, 8. Retrieved from http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=3229

EduIn (2016). Lidové noviny: Bulvarizace politické strany? Retrieved from http://www.eduin.cz/clanky/lidove-noviny-bulvarizace-politicke-strany/

Grimm, A., Mrosek, T., Martinsohn, A., & Schulte, A. (2011). Evaluation of the non‐formal forest education sector in the state of North Rhine‐Westphalia, Germany: organisations, programmes and framework conditions. Environmental Education Research, 17(1), 19–33. http://doi.org/10.1080/13504621003602577

Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Škola zlatých golierov. Vzdelavanie v ére neoliberalismu. Brno: Slon.

Klaus, V. (2016). Komentář: Mzdy učitelů a kdo na nich parazituje. Novinky.cz. Retrieved from https://www.novinky.cz/komentare/400757-komentar-mzdy-ucitelu-a-kdo-na-nich-parazituje-vaclav-klaus-ml.html

Kulich, J.; Gollová, D.; Činčera, P.; Lupač, M.; Kunssberger, D. & Činčera, J. (2009). Analýza potřebnosti a využívání environmentálních vzdělávacích center na území České republiky. Závěrečná zpráva. Horní Maršov: SEVER; Praha: Agentura Koniklec, BEZK.

Kvasničková, D. (2010a). K pojetí vzdělávání pro udržitelný rozvoj. The international conference on Education. Education & sustainable life. 23.-26.10.2010 Svatý Jan pod Skálou. Svatý Jan pod Skálou: Centrum ekologického výzkumu a výchovy, 167-176.

Kvasničková, D. (2010b). K pojetí vzdělávání pro udržitelný rozvoj. In Metodický portál. Inspirace a zkušenosti učitelů. . Retrieved from http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVOE/9211/K-POJETI-VZDELAVANI-PRO-UDRZITELNY-ROZVOJ.html

Lai, O. (1998). The Perplexity of Sponsored Environment Education: a critical view on Hong Kong and its future. Environmental Education Research, 4(3), 269–284. http://doi.org/10.1080/1350462980040303

Mucunguzi, P. (1995). A Review of Non‐formal Environmental Education in Uganda. Environmental Education Research, 1(3), 337–344. http://doi.org/10.1080/1350462950010308

Přibyl, M. (2011). Dobeš: Cítím na ministerstvu hysterii, když mluvím o zeštíhlení úřadu. Novinky.cz, 20.2.2011.

Rickinson, M., Dillon, J., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D., & Benefield, P. (2004). A review of research on outdoor learning. National Foundation for Educational Research, King’s College London. Retrieved from https://www.field-studies-council.org/media/268859/2004_a_review_of_research_on_outdoor_learning.pdf

Rouhiainen, H., & Vuorisalo, T. (2014). In search for the ideological roots of non-formal environment-related education in Finland: the case of Helsinki Humane Society before World War II. Environmental Education Research, 20(2), 145–160. http://doi.org/10.1080/13504622.2013.771735

Santiago, P., Gilmore, A., Nusche, D., & Sammons, P. (2012). OECD reviews of evaluation and assessment in education: Czech Republic 2012, OECD Publishing. Retrieved October 10, 2013, from http://dx.doi.org/10.1787/9789264116788-en

SSEV Pavučina (2009). Analýza stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Praha: SSEV Pavučina.

SSEV Pavučina (2015). Činnost členských organizací. Retrieved from http://www.pavucina-sev.cz/?idm=14

Švecová, M. (2012). Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií.

Taylor, E. W., & Caldarelli, M. (2004). Teaching beliefs of non‐formal environmental educators: a perspective from state and local parks in the United States. Environmental Education Research, 10(4), 451–469. http://doi.org/10.1080/1350462042000291001

Zelezny, L. C. (1999). Educational interventions that improve environmental behaviors: A meta-analysis. The Journal of Environmental Education, 31(1), 5-14.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

<< < 1 2 3 4 5 > >>