Practice of Project Teaching - Teachers' views and observations, evaluation of co-operation within their curriculum

Main Article Content

Dana Bartáková

Abstract

Projektové vyučování je stále modernější výuková metoda. Jeho realizace ale stále naráží na řadu obtíží s organizací, vybaveností škol a financováním. Navrhla jsem výukový projekt, který je co nejméně náročný na čas a vybavení a vyzkoušela ho v praxi. Tato práce zpracovává názory, postřehy a zkušenosti učitelů, kteří se zúčastnili mnou navržené projektové výuky bezobratlých pro střední školy. Vyhodnocuje dotazníkové šetření mezi učiteli, kteří si projekt vyzkoušeli a jejich názory a zkušenosti nejen s tímto projektem, ale i s dalšími projekty a projektovým vyučováním obecně. Tyto výsledky porovnává s výzkumem (Švecová a kol., 2003), který hodnotil využívání školních projektů na základních a středních školách, rovněž na základě dotazníkového šetření mezi učiteli.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Bartáková, D. (2009). Practice of Project Teaching - Teachers’ views and observations, evaluation of co-operation within their curriculum. Envigogika, 4(2). https://doi.org/10.14712/18023061.140
Section
Inspirations