Informace pro autory

Máte zájem zaslat svů článek do Envigogiky? Doporučuje vám si přečíst sekci O časopise, kde se dočtete podrobnosti o zaměření našeho časopisu včetně zaměření jednotlivých rubrik; také je vhodné si přečíst Pokyny pro autory. Prosíme, abyste příspěvky zasílali přednostně prostřednictvím online systému Envigogiky; k tomu je zapotřebí se do tohoto systému zaregistrovat. Ti, kteří se již zaregistrovali dříve, se mohou jednoduše přihlásit a svůj příspěvek nahrát (jako Uživatel > Autor). V případě nejasností prosím kontaktujte envigogika@czp.cuni.cz.