Tento časopis funguje na bázi bezprostředního volného přístupu, tedy na principech, které volně zpřístupňují výsledky vědecké práce veřejnosti a podporují větší globální výměnu poznatků.