Open Letter to the Minister of Education, Youth and Physical Education, Mr. Josef Dobeš

Main Article Content

Redakce Envigogika

Abstract

Zástupci akademické sféry, neziskových a příspěvkových organizací, kteří se dlouhodobě angažují v procesu tvorby strategií environmentálního vzdělávání (EV) i vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) a v jejich naplňování, a jsou také angažováni v mezinárodních jednáních týkajících se vzdělávacích politik v této oblasti, oslovují ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Josef Dobeše, s výzvou o pokračování diskuse nad přípravou Akčního plánu Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Envigogika, R. (2010). Open Letter to the Minister of Education, Youth and Physical Education, Mr. Josef Dobeš. Envigogika, 5(3). https://doi.org/10.14712/18023061.257
Section
Letters and Opinion