Problémy a příležitosti environmentální výchovy v České republice

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Otázky teorie a praxe environmentální výchovy v České republice týkající se vazby mezi cíli a prostředky, metodiky, evaluace a především absence významnějšího vědeckého výzkumu.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2006). Problémy a příležitosti environmentální výchovy v České republice. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.9
Sekce
Recenzované články

Reference

ČINČERA, Jan. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007 (v tisku).

DAŇKOVÁ, Lenka (ed.). 2004(?) Škola pro život. Příručka k realizaci školních programů ekologického/environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a výchovy k udržitelnému způsobu života. Praha : Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, 2004(?) ISBN 80-903345-0-4.

HART, Paul; NOLAN, Kathleen. 1999. A Critical Analysis of Research in Environmental Education. Studies in Science Education, 34 (1999), s. 1-69.

HORKÁ, Hana. 2005. Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století. Brno: Masarykova univerzita, 2005.

HRUŠKA, Jiří. 2006. Globální a environmentální výchova na pobytových akcích. Pardubice: Ekocentrum PALETA, 2006.

Klonfarová, Hana. Zelený balíček do škol? EkoList po drátě. Zelený knihomol. [Citováno 2005-03-28]. Dostupné z WWW <http://www.ekolist.cz/kn-rec-0503.shtml>

Kolářová, Hana. Měnící se vzdělávání pro měnící se svět. Bedrník, roč. 3, 2005, č. 4, s. 14.

KRIST, Petr. 2004. Environmentální výchova na základní škole Kroměříž, Albertova 4062. In Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Praha: Univerzita Karlova, 2004. s. 279-282.

Máchal, Aleš. 2000. Praktická ekologická výchova. Brno: Rezekvítek, 2000. ISBN 80-902954-0-1. s. 14.

MATRE, Steven van. 1999. Earth Education .. a new beginning. Greenville: The Institute for Earth Education, 1999. P. 47.

Nádvorník, Ondřej; Volfová, Adriana. 2004. Globální rozvojové vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, 2004.

NÁDVORNÍK, Ondřej; CHÁRA, Petr. 2006. Bohouš a Dáša proti chudobě. Praha: Člověk v tísni, 2006.

NP. Pojďme na to od lesa. Vimperk: Správa NP a CHKO ve Vimperku, 2003.

Ružeková, Monika. Environmentálne projekty očami dětí. In: Wiegerová, Adriana (ed.). Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. s. 73.

SEVER. 2006. Týden pro udržitelný život. Horní Maršov: SEVER, 2006.

Soukup, Petr. 2001. ISSP - životní prostředí. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. s. 48-9. ISBN 80-7330-000-1.

STRNADOVÁ, Ivana. 2004. Výchova k udržitelnému rozvoji na Základní škole v Mostě. . In Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Praha: Univerzita Karlova, 2004. s. 297-300.