Environmental literacy of the pupils of the secondary school in the city of Žatec – research study

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.514

Keywords:

environmental literacy, environmental education, quantitative research

Abstract

The article presents the results of investigation into the environmental literacy of pupils between the ages of 12 and 15 attending elementary school in Žatec, in the district of Louny. The study was devoted to three aspects of environmental literacy: 1) environmental attitudes; 2) commitment to environmental behaviour; 3) real environmental behaviour in everyday situations. The authors took a sample of 67 respondents from Years 6 to 9 to explore the relationship of the particular components of environmental literacy – using tailored research tools, extended and edited versions of a questionnaire; and the effect of respondents‘ gender or age on the measured values of the three chosen aspects.

A relationship between the attitudes and behaviour, real and intended, was not proven; the same as the effect of gender on the chosen components of the environmental literacy was not shown to be significant. However, the results regarding the influence of age of respondents on particular aspects brought more notable findings – there was no remarkable difference in attitudes across the classes, however the results of intended and real behaviour, i. e. the intention to act positively for the environment and fulfilling this intention, decreased as age increased. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Silvie Svobodová

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Roman Kroufek

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP, Ústí nad Labem, kroufek@gmail.com

References

• Bezouška, A., & Činčera, J. (2007). Vliv environmentální profilace středních škol na proenvironmentální postoje a jednání studentů. Envigogika, 2(3). doi: 10.14712/18023061.20

• Boyes, E., & Stanistreet, M. (1992). Students’ perceptions of Global Warming. International Journal of Environmental Studies, 42(4), 287-300. doi: 10.1080/00207239208710804

• Cordano, M., Welcomer, S. A., & Scherer, R. F. (2003). An Analysis of the Predictive Validity of the New Ecological Paradigm Scale. The Journal of Environmental Education, 34(2), 22-28. doi: 10.1080/00958960309603490

• Činčera, J. (2007). Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Paido, Brno. ISBN 978-80-7315-147-8.

• Činčera, J. (2011). Vliv pobytového programu o Jizerských horách na proenvironmentální postoje a hodnoty. Envigogika, 6(3). doi: 10.14712/18023061.64

• Činčera, J. & Štěpánek, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika, 2(1). doi: 10.14712/18023061.12

• Činčera, J., & Johnson, B. (2013). Earthkeepers in the Czech Republic: Experience from the implementation process of an earth education programme. Envigogika, 8(4). doi: 10.14712/18023061.397

• Činčera, J., Kroufek, R., Šimonová, P., Broukalová, L., Broukal, V., & Skalík, J. (2015). Eco-School in Kindergartens: The Effects, Interpretation and Implementation of a Pilot Program. Environmental Education Research. [article in press] doi: 10.1080/13504622.2015.1076768

• Daniš, P. (2013). Nové vymezení environmentální gramotnosti a návrh na její mezinárodní testování v PISA 2015. Envigogika, 8(3). doi: 10.14712/18023061.385

• Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig, A. G., & Jones, R. E. (2000). Measuring endorsement of the New Ecological Paradigm: a revised NEP scale. The Journal of Social Issues, 56(3), 425-442. doi: 10.1111/0022-4537.00176

• Dvořáčková, S., & Ryplová, R. (2012). Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakultě JU. Envigogika 7(3). doi: 10.14712/18023061.77

• Franěk, M. (2012). Nature Relatedness Scale. Český překlad škály měřící spojení s přírodou. Envigogika, 7(1). doi: 10.14712/18023061.69

• Hollweg, K. S. Taylor, J. R., Bybee, R. W., Marcinkowski, T. J., McBeth, W. C., & Zoido, P. (2011). Developing a framevork for assessing environmental literacy. Washington, DC: North American Association for Environmental Education.

• Hromádka, Z. (2010). Životní prostředí ve vědomostech, postojích a jednání žáků druhého stupně základní školy. Disertační práce, Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 164 s.

• Hungerford, H. R., Peyton, R. B., & Wilke R. J. (1980). Goals for curriculum development in environmental education. Journal of Environmental Education, 11, 42-47. doi: 10.1080/00958964.1980.9941381

• Hungerford, H. R., & Volk, T. (1990). Changing learner behavior through environmental education. Journal of Environmental Education, 21(3), 8-22. doi: 10.1080/00958964.1990.10753743

• Hungerford, H. R., Volk, T., Wilke, R., Champeau, R., Marcikowski, T., May, T., Bluhm, W., & McKeown-Ice, R. (1994). Environmental literacy Framework. Environmental Education Literacy Consorcium, University of South Illiois.

• Kroufek, R., & Chytrý, V. (2015). The Nature relatedness of the undergraduate students in the Czech republic. ICERI 2015 proceedings. Seville: IATED.

• Kroufek, R., Janovec, J., & Chytrý, V. (2015). Pre-service primary teachers and their attitudes towards nature. In: Fleischmann, O., Seebauer, R., Zoglowek, H., & Aleksandrovich, M. [eds.] The Teaching profession: New Challneges - New Identities. Lit Verlag GmbH & Co. KG, Wien.

• Kroufek, R., Janovec, J. Chytrý, V., & Simonová, V. (2016). Connection to Nature among kindergarten children and their parents. INTED 2016 proceedings. Valencia: IATED.

• Kroufek R. (2013). Environmentální postoje studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Sborník příspěvků: XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 431-435.

• Kroufek, R. (2016). Environmentální gramotnost studentů Učitelství pro 1. stupeň základní školy a možnosti jejího zjišťování. Disertační práce, PF JU, České Budějovice. doi: 10.13140/RG.2.1.3858.0724

• Kulich, J., & Dobiášová, M. (2003). Průzkum ekogramotnosti. Bedrník, příloha časopisu 1(2).

• Matějček, T., & Bartoš, J. (2012). Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství. Envigogika, 7(2). doi: 10.14712/18023061.75

• Matějček, T., & Vacínová, M. (2012). Environmentální gramotnost – výsledky výzkumu na pražských gymnáziích. Geografické rozhledy, 22(1), 16-17.

• McBride, B. B., Brewer, C. A., Berkowitz, A. R., & Borrrie, W. T. (2013). Environmental literacy, ecological literacy, ecoliteracy: What do we mean and how did we get here? Ecosphere, 4(5), 1-20. doi: 10.1890/ES13-00075.1

• Musser, L. M., & Diamond, K. E. (1999). The Children’s Attitudes toward the Environment Scale for Preschool Children. The Journal of Environmental Education 30(2), 23 – 30. doi: 10.1080/00958969909601867

• Nisbet, E. K., Zelenski, J. M., & Murphy, S. A. (2009). The Nature relatedness scale. Linking individuals' connection with nature to environmental concern and behavior. Environment and Behavior, 41(5), 715-740. doi: 10.1177/0013916508318748

• Ramsey, C. E., & Rickson, R. E. (1976). Environmental Knowledge and Attitudes. The Journal of Environmental Education, 8(1), 10-18. doi: 10.1080/00958964.1976.9941552

• Ramsey, J. M., Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (1992). Environmental education in the K-12 curriculum: Finding a niche. The Journal of Environmental Education, 23(2), 35-45. doi: 10.1080/00958964.1992.9942794

• Roth, C. E. (1992). Environmental literacy: Its roots, evolution, and directions in the 1990s. Columbus: ERIC Clearingouse for Science, Mathematics and Environmental Education.

• Samanová, G. (2006). Ekologické jednání. Tisková zpráva. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, online: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100593s_oe60614.pdf, cit. 6. 10. 2014.

• Schovajsová, J. (2010). Současný stav environmentální výchovy na základních školách – vybrané aspekty environmentální gramotnosti dětí mladšího školního věku. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, s. 194.

• Soukup, P. (2001). ISSP - životní prostředí. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha. ISBN 80-7330-000-1.

• Statsoft (2016). Statistica 12. online: http:///www.statsoft.cz, cit. 2.12. 2015

• Strejčková, E. (2006). Výzkum odcizování člověka přírodě. Závěrečná zpráva. Toulcův dvůr, Praha, online:http://www.detiamesto.cz, cit. 6. 8. 2012.

• Svobodová, S. (2013). Vliv environmentální výchovy na úroveň ekogramotnosti žáků základních škol regionu Žatec. Diplomová práce. Praha: ČZU, 108 s.

• Vacínová, M., & Matějček, T. (2013). Intergenerational differences in personal relationship to nature. Envigogika, 8(2). doi: 10.14712/18023061.384

• Volk, T., Hungerford, H. R., & Tomera, A. N. (1984). A national survey of curriculum needs as perceived by professional environmental educators. Journal of Environmental Education, 16(1), 10-19. doi: 10.1080/00958964.1984.9942696

Published

25. 11. 2016

How to Cite

Svobodová, S., & Kroufek, R. (2016). Environmental literacy of the pupils of the secondary school in the city of Žatec – research study. Envigogika, 11(2). https://doi.org/10.14712/18023061.514

Issue

Section

Reviewed Papers