Student portfolio - a convenient form of environmental education assessment

Main Article Content

Kateřina Jančaříková

Abstract

Příspěvek diskutuje výhody a nevýhody používání žákovského portfolia jeho nástroje pro evaluaci průřezového tématu environmentální výchova. Stručná historie využívání hodnocení na základě portfolia v ČR. Obsah, forma a typy žákovského portfolia. Specifika hodnocení environmentální výchovy. Potenciál zavádění portfolia jako nástroje hodnocení environmentální výchovy. Jde o původní verzi příspěvku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jančaříková, K. (2007). Student portfolio - a convenient form of environmental education assessment. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.129
Section
Inspirations

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>