Environmental education at lower primary school level

Main Article Content

Kateřina Jančaříková

Abstract

Práce vzniká se záměrem vytvořit nový, moderní koncept environmentální výchovy na prvním stupni základních škol. Takový koncept, který by odpovídal měnícím se podmínkám ve školách a který by reagoval na měnící se projevy chování žáků (srovnej Příloha I/7). Česká environmentální výchova nese všechny znaky tzv. „dobré školy" - má tradici, učitele, nestory, kontakty v zahraničí, historii a budoucnost (Činčera, 2007). Vědecká práce se ovšem nemůže spokojit s (především) intuitivně předávanými tezemi, tak jak to dosud dělala česká škola environmentální výchovy. Přirozenou snahou nově vznikajícího oboru environmentální výchova revidovat a výzkumně podložit všeobecně přijímané pravdy, ověřit metody, provádět autoevaluaci a evaluaci, popř. se snažit objevit dosud neobjevené.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jančaříková, K. (2009). Environmental education at lower primary school level. Envigogika, 4(3). https://doi.org/10.14712/18023061.141
Section
Inspirations

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>