Environmentální výchova – utříděno, můžeme začít (nejen s praxí)

Autoři

  • Jana Dlouhá

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.282

Abstrakt

Recenze knihy Činčera, J. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno : Paido 2007.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Odpovědný redaktor Envigogiky. Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

Reference

Činčera, J. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno : Paido 2007.

Stahování

Publikováno

30. 12. 2007

Jak citovat

Dlouhá, J. (2007). Environmentální výchova – utříděno, můžeme začít (nejen s praxí). Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.282

Číslo

Sekce

Recenze

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>