Co může fungovat v klimatických kampaních: Přehled přístupů založených na informacích a rámování

Obsah hlavního článku

Jan Urban
http://orcid.org/0000-0003-3754-459X
Tomáš Chabada
Jan Skalík

Abstrakt

Tento článek předkládá čtenářům přehled dvou nástrojů, které mohou být užitečné v klimatických kampaních: jedná se o přístupy založené na poskytování informací o některých aspektech klimatické změny a přístupy založené na rámování. Oba tyto přístupy mohou být snadno implementovány v klimatických kampaních zaměřených na veřejnost. Náš přehled odhaluje, že informace o dopadech globální klimatické změny bude mít pravděpodobně pozitivní vliv na klimatické představy, postoje a chování. Podobně i přístupy, které využívají rámování negativních zisků (tím, že informují o ztrátách, kterým může být zamezeno skrze klimatickou akci), povedou pravděpodobně k pozitivním změnám v představách, postojích a chování. Naproti tomu existují některé přístupy (např. informování o možnostech řešení klimatických problémů, prezentování konsensu odborníků o klimatické změně), u nichž je stále nejistota o jejich efektech, pravděpodobně v důsledku vlivu moderujících a mediujících faktorů, které nejsou ještě zcela popsány. Některé jiné přístupy (např. přístupy využívající informace o mechanismu klimatické změny) se zdají být nadějné, ale dosud chybí dostatečné empirické důkazy o jejich efektech.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Urban, J., Chabada, T., & Skalík, J. (2018). Co může fungovat v klimatických kampaních: Přehled přístupů založených na informacích a rámování. Envigogika, 13(2). https://doi.org/10.14712/18023061.563
Sekce
Recenzované články

Reference

Abrahamse, W., & Steg, L. (2013). Social influence approaches to encourage resource conservation: A meta-analysis. Global Environmental Change, 23(6), 1773–1785.

Abrahamse, W., Steg, L., Vlek, C., & Rothengatter, T. (2005). A review of intervention studies aimed at household energy conservation. Journal of Environmental Psychology, 25(3), 273–291. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2005.08.002

Albarracín, D., Johnson, B. T., & Zanna, M. P. (Eds.). (2005). The Handbook of Attitudes. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Anderegg, W. R. L., Prall, J. W., Harold, J., & Schneider, S. H. (2010). Expert credibility in climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(27), 12107–12109. https://doi.org/10.1073/pnas.1003187107

Bauer, M. W., Allum, N., & Miller, S. (2007). What can we learn from 25 years of PUS survey research? Liberating and expanding the agenda. Public Understanding of Science, 16(1), 79–95. https://doi.org/10.1177/0963662506071287

Bedford, D. (2016). Does Climate Literacy Matter? A Case Study of U.S. Students’ Level of Concern about Anthropogenic Global Warming. Journal of Geography, 115(5), 187–197. https://doi.org/10.1080/00221341.2015.1105851

Bilandzic, H., Kalch, A., & Soentgen, J. (2017). Effects of Goal Framing and Emotions on Perceived Threat and Willingness to Sacrifice for Climate Change. Science Communication, 39(4), 466–491. https://doi.org/10.1177/1075547017718553

Boden, T., Andres, R., & Marland, G. (2017). Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions (1751 - 2014) (V. 2017). Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Oak Ridge, TN (United States). https://doi.org/10.3334/CDIAC/00001_V2017

Bolsen, T., Leeper, T. J., & Shapiro, M. A. (2014). Doing What Others Do Norms, Science, and Collective Action on Global Warming. American Politics Research, 42(1), 65–89. https://doi.org/10.1177/1532673X13484173

Bolton, L. E., Cohen, J. B., & Bloom, P. N. (2006). Does Marketing Products as Remedies Create ‘Get Out of Jail Free Cards’? Journal of Consumer Research, 33(1), 71–81. https://doi.org/10.1086/504137

Brügger, A., Dessai, S., Devine-Wright, P., Morton, T. A., & Pidgeon, N. F. (2015). Psychological responses to the proximity of climate change. Nature Climate Change, 5(12), 1031–1037. https://doi.org/10.1038/nclimate2760

Brügger, A., Morton, T. A., & Dessai, S. (2016). ‘Proximising’ climate change reconsidered: A construal level theory perspective. Journal of Environmental Psychology, 46, 125–142. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.04.004

Carrico, A. R., Truelove, H. B., Vandenbergh, M. P., & Dana, D. (2015). Does learning about climate change adaptation change support for mitigation? Journal of Environmental Psychology, 41, 19–29. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.10.009

ComRes. (2014). ECIU climate change poll August 2014. Retrieved from http://www.comres.co.uk/polls/eciu-climate-change-poll/

Cook, J. (2013). The consensus gap. Skeptical Science. Retrieved from http://www.skepticalscience.com/graphics.php?g=78

Cook, John, Nuccitelli, D., Green, S. A., Richardson, M., Winkler, B., Painting, R., … Skuce, A. (2013). Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature. Environmental Research Letters, 8(2), 024024. https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/2/024024

Cook, John, Oreskes, N., Doran, P. T., Anderegg, W. R. L., Verheggen, B., Maibach, E. W., … Rice, K. (2016). Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming. Environmental Research Letters, 11(4), 048002. https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/4/048002

Dahlstrom, M. F. (2010). The Role of Causality in Information Acceptance in Narratives: An Example From Science Communication. Communication Research, 37(6), 857–875. https://doi.org/10.1177/0093650210362683

Dilley, J. W., Woods, W. J., & McFarland, W. (1997). Are Advances in Treatment Changing Views about High-Risk Sex? New England Journal of Medicine, 337(7), 501–502. https://doi.org/10.1056/NEJM199708143370715

Doran, P. T., & Zimmerman, M. K. (2009). Examining the Scientific Consensus on Climate Change. Eos, Transactions American Geophysical Union, 90(3), 22. https://doi.org/10.1029/2009EO030002

Evans, L., Milfont, T. L., & Lawrence, J. (2014). Considering local adaptation increases willingness to mitigate. Global Environmental Change, 25, 69–75. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.12.013

Feinberg, M., & Willer, R. (2011). Apocalypse Soon?: Dire Messages Reduce Belief in Global Warming by Contradicting Just-World Beliefs. Psychological Science, 22(1), 34–38. https://doi.org/10.1177/0956797610391911

Feldman, L., & Hart, P. S. (2016). Using Political Efficacy Messages to Increase Climate Activism The Mediating Role of Emotions. Science Communication, 38(1), 99–127. https://doi.org/10.1177/1075547015617941

Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). Predicting and Changing Behaviour: The Reasoned Action Approach. New York, NY: Psychology Press.

Goffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Harvard University Press.

Greenhill, B., Dolšak, N., & Prakash, A. (2018). Exploring the Adaptation-mitigation Relationship: Does Information on the Costs of Adapting to Climate Change Influence Support for Mitigation? Environmental Communication, 12(7), 911–927. https://doi.org/10.1080/17524032.2018.1508046

Hart, P. S. (2013). The role of numeracy in moderating the influence of statistics in climate change messages. Public Understanding of Science, 22(7), 785–798. https://doi.org/10.1177/0963662513482268

Hart, P. S., & Feldman, L. (2014). Threat Without Efficacy? Climate Change on U.S. Network News. Science Communication, 36(3), 325–351. https://doi.org/10.1177/1075547013520239

Hart, P. S., & Nisbet, E. C. (2012). Boomerang Effects in Science Communication How Motivated Reasoning and Identity Cues Amplify Opinion Polarization About Climate Mitigation Policies. Communication Research, 39(6), 701–723. https://doi.org/10.1177/0093650211416646

Hornsey, M. J., & Fielding, K. S. (2016). A cautionary note about messages of hope: Focusing on progress in reducing carbon emissions weakens mitigation motivation. Global Environmental Change, 39, 26–34. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.04.003

Hornsey, M. J., Fielding, K. S., McStay, R., Reser, J. P., & Bradley, G. L. (2015). Are People High in Skepticism About Anthropogenic Climate Change Necessarily Resistant to Influence? Some Cause for Optimism. Environment and Behaviour, 0013916515574085. https://doi.org/10.1177/0013916515574085

Jaskulsky, L., & Besel, R. (2013). Words That (Don’t) Matter: An Exploratory Study of Four Climate Change Names in Environmental Discourse. Applied Environmental Education & Communication, 12(1), 38–45. https://doi.org/10.1080/1533015X.2013.795836

Kahan, D. (2017). The “Gateway Belief” illusion: reanalyzing the results of a scientific-consensus messaging study. Journal of Science Communication, 16(05). https://doi.org/10.22323/2.16050203

Kahan, D. M. ., Jenkins‐Smith, H., & Braman, D. (2011). Cultural cognition of scientific consensus. Journal of Risk Research, 14(2), 147–174. https://doi.org/10.1080/13669877.2010.511246

Kahan, D. M., Peters, E., Wittlin, M., Slovic, P., Ouellette, L. L., Braman, D., & Mandel, G. (2012). The polarizing impact of science literacy and numeracy on perceived climate change risks. Nature Climate Change, 2(10), 732–735. https://doi.org/10.1038/nclimate1547

Karlin, B., Zinger, J. F., & Ford, R. (2015). The effects of feedback on energy conservation: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 141(6), 1205.

Kerr, J. R., & Wilson, M. S. (2018). Perceptions of scientific consensus do not predict later beliefs about the reality of climate change: A test of the gateway belief model using cross-lagged panel analysis. Journal of Environmental Psychology, 59, 107–110. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2018.08.012

Kohut, A., Keeter, S., Doherty, C., & Dimock, M. (2009). Scientific achievements less prominent than a decade ago: Public praises science; scientists fault public, media. Pew Research Center for People & the Press. Retrieved from https://www.upf.edu/pcstacademy/_docs/Pew-Science_Survey_2009.pdf

Kunda, Z. (1990). The case for motivated reasoning. Psychological Bulletin, 108(3), 480–498. https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.3.480

Lamprey, L. N., Fricke, K., & Raney, M. (2016). Reducing American’s doubts about global warming using brief instructional interventions. MACSME Program, UCB.

Landrum, A. R., Hallman, W. K., & Jamieson, K. H. (2018). Examining the Impact of Expert Voices: Communicating the Scientific Consensus on Genetically-modified Organisms. Environmental Communication, 1–20. https://doi.org/10.1080/17524032.2018.1502201

Leiserowitz, A., Maibach, E., Roser-Renouf, C., Feinberg, G., & Rosenthal, S. (2014). Climate Change in the American Mind: American’s Global Warmign Beliefs and Attitudes in April 2014. New Haven, CT: Yale Project on Climate Change Communication. Retrieved from http://environment.yale.edu/climate-communication-OFF/files/Climate-Change-American-Mind-October-2014.pdf

Lewandowsky, S., Gignac, G. E., & Vaughan, S. (2013). The pivotal role of perceived scientific consensus in acceptance of science. Nature Climate Change, 3(4), 399–404. https://doi.org/10.1038/nclimate1720

Lineman, M., Do, Y., Kim, J. Y., & Joo, G.-J. (2015). Talking about Climate Change and Global Warming. PLOS ONE, 10(9), e0138996. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138996

Morton, T. A., Rabinovich, A., Marshall, D., & Bretschneider, P. (2011). The future that may (or may not) come: How framing changes responses to uncertainty in climate change communications. Global Environmental Change, 21(1), 103–109. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.09.013

Myers, T. A., Maibach, E., Peters, E., & Leiserowitz, A. (2015). Simple Messages Help Set the Record Straight about Scientific Agreement on Human-Caused Climate Change: The Results of Two Experiments. PLOS ONE, 10(3), e0120985. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120985

Myers, T. A., Nisbet, M. C., Maibach, E. W., & Leiserowitz, A. A. (2012). A public health frame arouses hopeful emotions about climate change. Climatic Change, 113(3–4), 1105–1112. https://doi.org/10.1007/s10584-012-0513-6

Nasukawa, T., & Yi, J. (2003). Sentiment analysis: Capturing favorability using natural language processing. In Proceedings of the 2nd international conference on Knowledge capture (pp. 70–77). ACM.

Nisbet, E. C., Cooper, K. E., & Garrett, R. K. (2015). The Partisan Brain How Dissonant Science Messages Lead Conservatives and Liberals to (Dis)Trust Science. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 658(1), 36–66. https://doi.org/10.1177/0002716214555474

Pacala, S., & Socolow, R. (2004). Stabilization wedges: solving the climate problem for the next 50 years with current technologies. Science, 305(5686), 968–972.

Peltzman, S. (1975). The Effects of Automobile Safety Regulation. Journal of Political Economy, 83(4), 677–725.

Ranney, M. A., & Clark, D. (2016). Climate change conceptual change: Scientific information can transform attitudes. Topics in Cognitive Science, 8(1), 49–75. https://doi.org/10.1111/tops.12187

Ranney, M. A., & Lamprey, L. N. (Eds.). (2013). How global warming works. [Website]. Retrieved from http://www.howglobalwarmingworks.org/

Ranney, M. A., Clark, D., & Cohen, S. (2012). Changing global warming beliefs with scientific information: Knowledge, attitudes, and RTMD (Reinforced Theistic Manifest Destiny theory). In N. Miyake, D. Peebles, & R. P. Cooper (Eds.), Proceedings of the 34th Annual Meeting of the Cognitive Science Society (pp. 2228–2233). Austin, TX: Cognitive Science Society.

Ranney, M. A., Munnich, E. L., & Lamprey, L. N. (2016). Chapter Four - Increased Wisdom From the Ashes of Ignorance and Surprise: Numerically-Driven Inferencing, Global Warming, and Other Exemplar Realms. In B. H. Ross (Ed.), Psychology of Learning and Motivation (Vol. 65, pp. 129–182). Academic Press. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079742116000189

Roser-Renouf, C., Maibach, E. W., Leiserowitz, A., & Zhao, X. (2014). The genesis of climate change activism: from key beliefs to political action. Climatic Change, 125(2), 163–178. https://doi.org/10.1007/s10584-014-1173-5

Rubin, D. (1974). Estimating Causal Effects of Treatments in Randomized and Non-randomized Studies. Journal of Education Psychology, 66(5), 688–701.

Scannell, L., & Gifford, R. (2013). Personally Relevant Climate Change: The Role of Place Attachment and Local Versus Global Message Framing in Engagement. Environment and Behaviour, 45(1), 60–85. https://doi.org/10.1177/0013916511421196

Segerberg, A. (2017). Online and Social Media Campaigns For Climate Change Engagement (Vol. 1). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228620.013.398

Shwom, R., Dan, A., & Dietz, T. (2008). The effects of information and state of residence on climate change policy preferences. Climatic Change, 90(4), 343. https://doi.org/10.1007/s10584-008-9428-7

Schoenefeld, J. J., & McCauley, M. R. (2016). Local is not always better: the impact of climate information on values, behaviour and policy support. Journal of Environmental Studies and Sciences, 6(4), 724–732. https://doi.org/10.1007/s13412-015-0288-y

Schuldt, J. P., & Roh, S. (2014). Media Frames and Cognitive Accessibility: What Do ‘Global Warming’ and ‘Climate Change’ Evoke in Partisan Minds? Environmental Communication, 8(4), 529–548. https://doi.org/10.1080/17524032.2014.909510

Schuldt, J. P., Konrath, S. H., & Schwarz, N. (2011). ‘Global warming’ or ‘climate change’? Public Opinion Quarterly, 75(1), 115–124.

Spence, A., & Pidgeon, N. (2010). Framing and communicating climate change: The effects of distance and outcome frame manipulations. Global Environmental Change, 20(4), 656–667. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.07.002

Staddon, S. C., Cycil, C., Goulden, M., Leygue, C., & Spence, A. (2016). Intervening to change behaviour and save energy in the workplace: A systematic review of available evidence. Energy Research & Social Science, 17, 30–51.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185(4157), 1124–1131. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124

van der Linden, S. (2016). A Conceptual Critique of the Cultural Cognition Thesis. Science Communication, 38(1), 128–138. https://doi.org/10.1177/1075547015614970

van der Linden, S. L., Leiserowitz, A. A., Feinberg, G. D., & Maibach, E. W. (2015). The Scientific Consensus on Climate Change as a Gateway Belief: Experimental Evidence. PLOS ONE, 10(2), e0118489. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118489

van der Linden, S., Leiserowitz, A. A., Feinberg, G. D., & Maibach, E. W. (2014). How to communicate the scientific consensus on climate change: plain facts, pie charts or metaphors? Climatic Change, 126(1–2), 255–262. https://doi.org/10.1007/s10584-014-1190-4

Vandenbergh, M. P., Barkenbus, J., & Gilligan, J. (2007). Individual carbon emissions: The low-hanging fruit. UCLA L. Rev., 55, 1701.

Villar, A., & Krosnick, J. A. (2011). Global warming vs. climate change, taxes vs. prices: Does word choice matter? Climatic Change, 105(1–2), 1–12. https://doi.org/10.1007/s10584-010-9882-x

Whitmarsh, L. (2009). What’s in a name? Commonalities and differences in public understanding of ‘climate change’ and ‘global warming’. Public Understanding of Science, 18(4), 401–420. https://doi.org/10.1177/0963662506073088

World Economic Forum. (2017). The Global Risks Report 2017. Retrieved from http://www.deslibris.ca/ID/10090180

Zhang, B., van der Linden, S., Mildenberger, M., Marlon, J. R., Howe, P. D., & Leiserowitz, A. (2018). Experimental effects of climate messages vary geographically. Nature Climate Change, 8(5), 370–374. https://doi.org/10.1038/s41558-018-0122-0