Využívání výukových případových studií při výuce environmentální ekonomie a politiky

Autoři

  • Petr Šauer
  • Aleš Lisa

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.19

Klíčová slova:

případové studie

Abstrakt

Každý univerzitní učitel by se čas od času měl zamyslet nejen nad tím, co učit, ale také jak to učit. Jednou z moderních metod výuky jsou tzv. výukové případové studie. Uplatnění nacházejí nejvíce v aplikovaných společensko-vědních disciplínách, nejvíce tam, kde vyučovaná látka zahrnuje nějaké rozhodování lidí na různých pozicích.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

BOEHRER, J. How to Teach a Case : Kennedy School of Government Case Program. Cambridge : Harvard University, 1986. Case No. N18-95-1285.0.

CANTOR, N. The Teaching-Learning Process. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1953.

Case Program [online]. Cambridge : John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 2007 [cit. 2007-08-26]. http://www.ksgcase.harvard.edu

Case Project for Central and Eastern Europe : Project Manual. Seattle : Cascade Center for Public Service, University of Washington, 1996.

Environmentální ekonomie a politika: výukové případové studie. Editoři: Šauer, P.; Lisa, A. V tisku.

FLYVBJERG, B. Five Misunderstandings About Case Study Research. Qualitative Inquiry. 2006, vol. 12, no. 2. ISSN 1077-8004, Online ISSN: 1077-8004.

GARVIN, D. Making the Case. Harvard Magazine [online]. 2006 [cit. 2006-11-01]. http://www.harvardmagazine.com/on-line/090322.html

GOMEZ-IBANEZ, J.A. Learning by the Case Method : Kennedy School of Government Case Program. Cambridge : Harvard University, 1986.

GOMEZ-IBANEZ, J.A.; KALT, J.P. Cases in Microeconomics. New Jersey : Prentice-Hall, 1990. ISBN 0-13-118886-0.

LAMNEK, Siegfried. Qualitative Sozialforschung : Lehrbuch. 4. Auflage. Weihnhein, Basel : Beltz Verlag, 2005.

MEB’s Annotated Guide to Business and Environment Cases and Video. Washington : Management Institute for Environment and Business, 1995.

ROBYN, D. What Makes a Good Case? : Kennedy School of Government Case Program. Cambridge : Harvard University, 1986.

YIN, R. Case Study Research : Design and Methods. Applied social research method series. Volume 5. California : Sage Publications, 2002.

Publikováno

31. 08. 2007

Jak citovat

Šauer, P., & Lisa, A. (2007). Využívání výukových případových studií při výuce environmentální ekonomie a politiky. Envigogika, 2(2). https://doi.org/10.14712/18023061.19

Číslo

Sekce

Recenzované články