Environmental education in nursery schools – finding the optimal form

Authors

  • Kateřina Jančaříková
  • Magdalena Kapuciánová

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.71

Keywords:

předškolní vzdělávání, EVVO

Abstract

Contribution builds on the previous publication of both authors (Jančaříková, 2008, Kapuciánová, 2010) and is focused on environmental education in nursery schools. Its objective is to provide support in the implementation of environmental education (EE) to nursery school teachers. Impetus for its creation were interviews with teachers from kindergartens carried out on lectures and seminars. The teachers repeatedly stress the lack of a comprehensive focus of the documentation for the implementation of preschool EE. Part of the research is devoted to the EE in the nursery schools abroad and in Czech republic. Points out the lack of attention of researchers, environmental education in pre-school age (Davis, 2009) and also describes some improvement of the situation in recent years.
The output presented here as a qualitative investigation (using the selected instruments enshrined the Grounded theory) proposed criteria for the implementation of the autoevaluation and the environmental education in pre-school education in the Czech Republic. In total, approximately 100 criteria were laid out. It was broken down into categories (areas) and subcategories and are presented in a separate document the key areas and criteria for the implementation of the EE in pre-school age in the chapter of results. The first area is focused on the child (children) and is to be on the development of environmental sensitivity training, learning patterns, the development of research skills, involvement in the sustainable life. The second area concerns the person educationers, especially the nursery school teachers, but leaves a space for reflection on the importance of parents and other adults. The third area focuses on the influence of the environment, is broken down into subcategories of the garden (or the nearest outdoor) of the nursery and the indoor environment of the nursery school. The material presented here can be used immediately in practice teachers (edit nursery school curriculum, creating tools, evaluation, or autoevaluation). It may serve also as a basis for technical discussion of the objectives, content, conditions of teaching, resources, methods and competences of teachers (teachers).

Downloads

Download data is not yet available.

References

ARNOLD, HE., COHEN, FG., WARNER, A. Youth and Environmental Action : Perspectives of Young Environmental Leaders on Their Formative Influences. The Journal of Environmental Education. Volume 40. Number 3. Spring 2009. P. 27- 36. ISSN 0095-8964.

BAI, H., ELZA, D., KOVACS, P., & ROMANYCIA, S. Re-searching and re-storying the complex and complicated relationship of biophilia and bibliophilia. Environmental education research. Volume 16, Nu 3-4, Pages 351-365. June August 2010. ISSN 1350-4622.

BALGOPAL MM., WALLACE, A. Decision and Dilemmas : Using Writing to Learn Activities to Increase Ecological Literacy. The Journal of Environmental Education. Volume 40. Number 3. Spring 2009. P. 13 - 26. ISSN 0095-8964.

BENEŠOVÁ, V. Korálky poznání : průvodce (nejen) naučnou stezkou. Celoroční projekt EVVO. 1. Vyd. Slavonice : Mateřská škola Slavonice, 2010. ISBN 978-80-254-7439-6.

BLAIR, D. The Child in the Garden : An Evaluative Review of the Benefits of School Gardening. The Journal of Environmental Education. Volume 40. Number 2. Winter 2009. P. 15 – 39. ISSN 0095-8964.

BUREŠOVÁ, K. (ed.) Učíme se v zahradě. Chaloupky, 2007. 1. vyd. Bez ISBN.

BURBANK, L. Training of the Human Plant. New Yourk : Century, 1907. 1. vyd. Bez ISBN.

CORBETT, J. Chrámový tygr. 2. vyd. Volary : Stehlík, 2006. 144s. ISBN 80-86912-01-5.

ČINČERA, J. Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Praha : Envigogika, 2009. 4,1 [online] [Cit. 10.3.20009] Dostupné na http://envigogika.cuni.cz/index.php/cs/texty/20091.

ČINČERA, J. Environmentální výchova : od cílů k prostředkům. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. 116s. ISBN 978-80-7315-147-8.

ČINČERA, J. Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu . Praha : Envigogika, 2010. [online] [Cit. 29.12.2011] Dostupné na http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/component/content/article/183-recenzovane-clanky/envigogika-2011vi2/581.

DAVIS, J. Revealing the research "hole" of early childhood education for sustainability : a preliminary surfy of the literature. Environmental Education research. Volume 15 Number 2. April 2009. P. 227-241. ISSN 1350-4622.

FRANĚK, M. Potřeba dětské hry v přirozeném prostředí. Praha : Psychologie dnes, 2001. č.4. str.14-15. ISSN 1212-6907.

FRANĚK, M. Psychosociální faktory ovlivňující úspěšnost environmentální výchovy. [on-line]. Praha : Český ekologický ústav, oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 2004. [Citace 1. 2. 2005].

GISLASON, N. Mapping School Design : A Qualitative Study of Relations Among Facilities Design, Curriculum Delivery, and School Climate. The Journal of Environmental Education. Volume 40. Number 4. Summer 2009. P. 3 – 15. ISSN 0095-8964.

GRÜNDLER, EC., SCHAFER, N. Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu : význam, plánování, realizace. 1. vyd. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2010. 85 s. ISBN 978-80-7212-523-4.

HORKÁ, H. Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno : Paido, 1996. ISBN 80-85931-33-8.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Environmentální výchova na prvním stupni ZŠ. Vedoucí disertační práce PhDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. Praha : UK-PedF, 2008. 107 s.

JANČAŘÍKOVÁ, K Environmental education in the elementary schools. In Czudar, A., István, I., Tóth, A. 5th International JTET conference on theories and practices for education od sustainable development. 1. vyd. Debrecín : Acta pericemonologice Debrecina , 2007. s. 161-172. ISSN 1588-2284.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Pedagogika pod širým nebem. Beno : Sedmá generace. 2010/1. XIX. ročník. str. 10 – 13. ISSN 1212-0499.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha : Josef Raabe, 2010. 148s. ISBN 978-80-86307-95-4.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Hledání optimální podoby realizace environmentální výchovy na prvním stupni ZŠ. Praha : Envigogika, 2009, č. 1, s. 1-9. Dostupné na http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cs/texty/20091/298-hledani-optimalni-podoby-realizace-environmentalni-vychovy-na-prvnim. ISSN 1802-3061.

KAPUCIÁNOVÁ, M. Lesní mateřské školy. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. Praha : Univerzita Karlova, 2010.

KOPŘIVA, P. aj. Respektovat a být respektován. 3. vyd. Kroměříž : Spirála, 2008. 287s. Pozn.: ISBN 978-80-904030-0-0.

LEBLOVÁ, E. Environmentální výchova v mateřské škole. Praha : Portál, 2012. 176s. ISBN 978-80-262-0094-9.

LIBROVÁ, H. Pestří a zelení : Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno :Veronica, Hnutí Duha, 1994. ISBN 80-85368-18-8.

LIEDLOFFOVÁ, J. Koncept kontinua : Hledání ztraceného štěstí pro nás a naše děti. 1. vyd. Praha : Dharma Gaia, 2007. 176 s. ISBN 978-80-86685-79-3.

MÁCHAL, A. Ekopedagogovo osmero. In Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek, Lipka, 2000. ISBN 80-902954-0-1.

MALAGUZZI, L. The hundred languages of children. The Reggio Emilia Approach to Early Childhood Education (pp. 41-89). Norwood, NJ : Ablex Publishing. Municipality of Reggio Emilia Infant-To, 1994. [Cit. 19.1.2012] Dostupné na http://home.hanmir.com/~leekid2/sa5.html.

NORTH AMERICAN ASSOCIATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION (NAAEE). Early Childhood Environmental Education Programs : Guidelines for Excellence. 1ed. Washington, D.C. 20036 USA : NAAEE Publications and Membership Office, 2010. ISBN ISBN 978-1-884008-23-8.

NOVÁČKOVÁ, J. Mýty ve vzdělávání : O škodlivosti některých zaběhaných představ o učení, škole a výchově. 2. vyd. Kroměříž, 2003. 44 s. ISBN 80-901873-5-8.

PASTOROVÁ, M. a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2011. Dostupné na http://www.vuppraha.cz/nova-publikace-divize-vup-%E2%80%93-doporucene-ocekavane-vystupy-pro-zakladni-skoly . ISBN 978-80-87000-76-2.

PAVUČINA. Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina [online]. [cit. 2012-01-18]. Dostupné na http://www.pavucina-sev.cz.

REID, A., SCOTT, W. Researching education and the environment : Retrospect and prospect.

Environmental Education Research, 2006 12(3-4), 1-17. ISSN 1350-4622.

SCHULTZ, PW., SHRIVER, CH., TABANICO, JJ., KHAZIAN, AM. Implicit connections with nature. Journal of Environmental Psychology. Volume 24, Issue 1, March 2004, Pages 31-42.

STRAUSS, A., CORBIN, J. Basics of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. London, 1998. ISBN 0-8039-5940-0.

STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Podané ruce, 1999. ISBN 80-85834-60-X.

STREJČKOVÁ, E.[ed.] Děti, aby byly a žily. 1. vyd. Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 2005. 96s. ISBN 80-7212-382-3.

TAKANO,T., HIGGINS, P., McLAUGHLIN, P. Connecting with place : implications on integrating cultural valuews into the school curriculum in Alaska. Environmental Education Research, volů. 15. No3, June 2009, 343-370. ISSN 1350-4622.

UHŘÍČKOVÁ, A. a kol. Korálky II. Brno : EkoCentrum, 1996. ISBN 80-902203-1-2.

UHŘÍČKOVÁ, A. a kol. Korálky III. Brno : EkoCentrum, 1997. ISBN 80-902203-5-5.

VOŠAHLÍKOVÁ, T. Role předškolního vzdělávání ve výchově k udržitelnému rozvoji. In. Činčera, et. al. Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahu lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. 1. vyd. Praha : Zelený kruh, 2009. ISBN 978-80-903968-5-2.

WILKE, R. J. (ed.) Environmental education : Teacher Resource Handbook: A practical Guide for K - 12 Environmental Education. Thousand Oaks, California : Corwin press, First Printing, 1993. ISBN 0-8039-6370-X.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004.[on-line] [Cit. 3. 1. 2005]. Dostupné s komentáři na http://www.vuppraha.cz/.

Published

31. 05. 2012

How to Cite

Jančaříková, K., & Kapuciánová, M. (2012). Environmental education in nursery schools – finding the optimal form. Envigogika, 7(1). https://doi.org/10.14712/18023061.71

Issue

Section

Reviewed Papers

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>