Validation of a diagnostic tool for identification of preschoolers and primary pupils with science talent

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.595

Keywords:

Naturalist intelligence, theory of multiple intelligences, science talent, diagnostic tool for identification of naturalist intelligence/science talent, gifted children

Abstract

The paper focuses on validation of a diagnostic tool for identification of naturalist intelligence and science talent at pre-school and early school level (Jančaříková, 2009). The theoretical part explains the significance of early identification of science talent and introduces briefly Howard Gardner’s theory of multiple intelligence and naturalist intelligence as the starting point. The empirical part validates the diagnostic tool on the basis of data from 176 completed questionnaires. The reliability of the test is verified using the Cronbach Alpha coefficient and Spearman-Brown formula. The Pearson correlation test confirms a high interdependence of the questions in the diagnostic tool. The Welch variant of the t-test shows that the results depend on neither gender nor age, which can be interpreted as depending on an innate disposition, i.e. science talent. Thus, the diagnostic tool can be used for early identification of science talent.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., Pedagogical Faculty, Charles University in Prague

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Charles University in Prague, Faculty of Education, head of the Environmental Education and Learning Centre

References

CAMPBELL, B. The Naturalist Intelligence. New horizonts for learning, 1997. Dostupné na http://archive.education.jhu.edu/PD/newhorizons/strategies/topics/mi/campbell.htm

EILKS, I.; FISCHER, H. E.; HAMMANN, M.; NEUHAUS, B.; PETRI, J.; RALLE, B.; SANDMANN, A.; SCHÖN, L. H.; SUMFLETH, E.; VOGT, H.; BAYRHUBER, H. Forschungsergebnisse zur Neugestaltung des Unterrichts in Naturwissenschaften. In BAYRHUBER, H.; RALLE, B.; REISS, K.; SCHÖN, L. H.; VOLLMER, H. J. (Hrsg.). Konsequenzen aus PISA. Perspektiven der Fachdidaktiken. Innsbruck, Wien, Bozen : StudienVerlag, 2004, s. 197–215.

FRANĚK, M. Odcizení přírodě a možnosti environmentální výchovy. [on-line]. Praha : Zpravodaj MŽP, 6/2000. s. 14 -15. Pozn.: Krátký, leč zásadní článek. [Citace 1.2. 2005] Dostupné na http://www.ceu.cz/edu/vyzkum/vyzkum_text.htm.

FRANĚK, M. Psychosociální faktory ovlivňující úspěšnost environmentální výchovy. [on-line]. Praha : Český ekologický ústav, oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 2004. [Citace 1.2. 2005] Dostupné na http://www.volny.cz/evans01/sisyfos/fr_studie.rtf.

GARDNER, H. Multiple Intelligences: The theory in Practise. New Yourk : Basic books, 1993. ISBN 0-465-01822-X.

HAVIGEROVÁ, J., M. Pět pohledů na nadání: teorie současné psychologie nadání: vztah mezi nadáním a mozkem: aktuální výzkumy rodových rozdílů: jak poznat a rozvíjet rozumové nadání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3857-4.

HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2005, 209 s. ISBN 80-7290-213-X.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Přírodovědná inteligence: diagnostika a péče o přírodovědně talentované žáky a studenty v ČR. [The Naturalist Intelligence : How Diagnosing and Raising of Naturalist talented pupils and students in Czech Republic.] Envigogika. 2009, roč. 4, č. 3, s. 20-30. Dostupné na WWW: <http://envigogika.cuni.cz>. ISSN 1802-3061.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Přírodovědná inteligence a nadání. Poradce ředitelky mateřské školy. Praha : Forum. Roč. 2, Číslo 4, Prosinec 2012. Str. 28-29. ISSN 1804-9745.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Přírodovědná inteligence, její diagnostika a podpora. Metodický portál: Články [online]. 01. 02. 2011, [cit. 2015-01-02]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/8851/PRIRODOVEDNA-INTELIGENCE-JEJI-DIAGNOSTIKA-A-PODPORA.html>. ISSN 1802-4785.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. 1. Vyd. ISBN 978-80-7290-805-9.

JANÍK, T., STUCHLÍKOVÁ, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Praha : Scientia in educatione, 2010. 1(1): 5–32, ISSN 1804-7106.

MEYER, M. Learning and Teaching Through the Naturalist Intelligence. 1997.

RUISEL, I. Základy psychologie inteligence. Praha: Portál, 2000.

WILKE, RJ. (ed.) Environmental education : Teacher Resource Handbook : A practical Guide for K – 12 Environmental Education. Thousand Oaks, California : Corwin press, First Printing, 1993. ISBN 0-8039-6370-X.

WILSON, L. O. The Eighth Intelligence: Naturalistic Intelligence. 1997.

Published

28. 12. 2019

How to Cite

Jančaříková, K. (2019). Validation of a diagnostic tool for identification of preschoolers and primary pupils with science talent. Envigogika, 14(2). https://doi.org/10.14712/18023061.595

Issue

Section

Reviewed Papers

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>