Student’s portfolio – proper form of evaluation of environmental education (Reviewed version, 3/2007)

Main Article Content

Kateřina Jančaříková

Abstract

The aim of this article is to promote the use of a portfolio as an evaluation tool for the cross-cutting theme of environmental education in curricula. This instrument represents an alternative form of evaluation in pedagogical praxis – and it offers a simple, effective and unbiased tool, compared with examination and testing. On the other hand, in the Czech Republic it is often understood as a collection of marked tests over a long time period. For this reason, a recommendation from the SKAV roundtable suggested using the term “student’s portfolio”.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Jančaříková, K. (2007). Student’s portfolio – proper form of evaluation of environmental education (Reviewed version, 3/2007). Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.23
Section
Reviewed Papers

References

FRANĚK, M. Odcizení přírodě a možnosti environmentální výchovy. Zpravodaj MŽP, 6/2000, 14 -15. Dostupné na .
GARDNER, H. Multiple Intelligences : The theory in Practise. USA, New Yourk : Basic books, 1993. 304s. ISBN 0-465-01822-X.
HRUBÁ, J. K čemu může sloužit žákovské portfolio? Učitelské listy, 2006.Zde citují můj příspěvek na Kulatém stolu : http://www.ucitelske-listy.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=102653&CAI=2153.
JANČAŘÍKOVÁ, K. Portfoliové hodnocení v domácím vzdělávání. In Metodický portál www.rvp.cz : výběr příspěvků. Praha : VÚP, 2007. 125s. Příspěvek na str. 120-123. ISBN 978-80-87000-09-0. Dostupné na http://www.rvp.cz/clanek/3/969 [Citace 30.10.2006].
JANČAŘÍKOVÁ, K. Role učitele a rodičů při realizaci nekognitivních cílů environmentální výchovy žáků základní školy. In Sborník konference Fórum o premenách školy v 21. storočí, 2008. ISBN 978-80-969146-7-8. (v tisku).
JANČAŘÍKOVÁ, K.; JANČAŘÍK, A. Portfolio assessment of elementary pupils. SEMT ´05 International Symposium Elementary Maths Teaching, UK Praha, ISBN 80-7290-220-2, str. 164-170.
JONGSMA, K. S. Portfolio assessment. The Reading Teacher, 1989. 43, 264-265.
MOYA, SS.; O'Malley, JM. A Portfolio Assessment Model for ESL. The Journal of Educational Issues of Language Minority Students, v13 p. 13-36, Spring 1994. Dostupné na http://www.ncela.gwu.edu/pubs/jeilms/vol13/portfo13.htm. [Cit. 1.12.2007]
PALMER, J. ; NEAL, P. The Handbook of Environmental Education. 1th p. 268p. London : Routledge, 1994. ISBN 0- 415-09317-7.
SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha : Portál, 1999. 190s. ISBN 80-7178-262-9.
STENBERG, R. J. Úspěšná inteligence : Jak rozvíjet úspěšnou inteligenci. Praha : Grada Publishing, 2001. 208s. ISBN 80-247-0120-0.
STRAKOVÁ, J. Využití portfolia k hodnocení práce a výsledků žáků - část I. K čemu slouží různé typy portfolií. Praha : Moderní vyučování, 9/2005, str. 6-7.
STRAUSS, A.; CORBIN, J. Basics of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory.London, New delhi : Thousand Oaks, 1998. 2nd. ed. 312. ISBN 0-8039-5940-0.
WILKE, RJ. (ed.) Environmental education : Teacher Resource Handbook : A practical Guide for K – 12 Environmental Education. Thousand Oaks, California : Corwin press, First Printing, 1993. ISBN 0-8039-6370-X.