Environmentální vzdělání – pokus o systematické pojmenování problému

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá
http://orcid.org/0000-0002-9660-5594

Abstrakt

Stručné uvedení do některých významných současných filozoficky a pedagogicky založených diskuzí o problematice environmentálního vzdělávání; v současné době jde především o hledání dostupných řešení v rovině rekonstrukce dominantních sociálně založených „rámců”. Obecný přínos pedagogiky tohoto typu však spočívá spíše v odklonu od systémově založených „ekologizujících“ směrů. „Přidanou hodnotu“ environmentálně orientovaného myšlení lze nalézt spíše v přístupu kladoucím důraz na vzájemnou závislost, možnost existence ve vztazích; a dále v podpoře kontextuálního vnímání skutečnosti. Tyto nové kvality by mohly zásadním způsobem proměnit vzdělávací cíle, obsahy i metody.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J. (2006). Environmentální vzdělání – pokus o systematické pojmenování problému. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.7
Sekce
Recenzované články

Reference

ALACAMO, J., et al. 2003. Ecosystems and Human Well Being: a Framework for Assessment. Millenium Ecosystem Assessment, Island Press, Washington, 2003.

ATKINSON, E. 2000. The Promise of Uncertainty: Education, Postmodernism and the Politics of Possibility. International Studies in Sociology of Education, Vol. 10, No 1, 81-99.

BARNETT, R. (2000). Supercomplexity and the Curriculum. Studies in Higher Education, 25 (3), 2000. s. 255-265.

BERKHOUT, F., LEACH, M., SCOONES, I. eds. 2003. Negotiating Environmental Change: New Perspectives From Social Science. Edward Elgar, 2003. ISBN 1 84064 673.

ČINČERA, J. 2001. Člověk a životní prostředí (humanistická environmentalistika). Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, 2001. [Citováno 2006-11-10] Dostupné z www: <http://info.sks.cz/users/cn/zp>

DLOUHÁ, J. EnviWiki. Internetová encyklopedie věnovaná vzdělávání zaměřenému na prostředí. [online] [citováno dne 2006-11-19]. Dostupné z WWW

FIEN, J. 2004 Education for the environment: critical theorising and environmental education. In: GOUGH, S., & SCOTT, W. Key Issues in Sustainable Development and Learning: A Critical Review. 120 – 127. London/New York: RoutledgeFalmer, 2004.

GONZÁLES-GAUDIANO, E. 2004. Complexity in environmental education. In: GOUGH, S., & SCOTT, W. Key Issues in Sustainable Development and Learning: A Critical Review. 120 – 127. London/New York: RoutledgeFalmer, 2004.

GOUGH, S. (ed.), SCOTT, W. (ed.) (2004): Key Issues in Sustainable Development and Learning: A Critical Review. Falmer Press; 1 edition. ISBN: 0415276497.

JAMIESON, D. (Ed.) 2003. A Companion to Environmental Philosophy. Malden, Mass.: Blackwell Publishing, 2003. ISBN 1-4051-0659-X.

KEULARTZ, J. 1998. The Struggle for Nature. A Critique of Radical Ecology. London/New York: Routledge, 1998.

KEULARTZ, J. 2005. Boundary-Work - The Tension Between Diversity and Sustainability., Contribution to the Prague Conference of the Forum of University Teachers.,In: Co znamená udržitelnost pro univerzity? Sborník mezinárodní konference. DLOUHÁ, J., DLOUHÝ, J. (eds.) Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2005, s. 44 – 54. ISBN 80-239-6560-3

KOHÁK, E. a kol. 1996. Závod s časem (texty z morální ekologie). Praha, MŽP, 1996.

LYOTARD, J.F. 1993. O postmodernismu. Postmoderno vysvětlované dětem. Postmoderní situace. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993.

PALMER, J.A. 1998. Environmental Education in the 21st Century. Theory: Practise: Progress and Promise. London: RoutledgeFalmer, 1998.

RAUCH, F. 2004. Education for sustainability: a regulative idea and trigger for innovation. In Gough, S., & Scott, W. Key Issues in Sustainable Development and Learning: A Critical Review, 149 – 151. London/New York: RoutledgeFalmer, 2004.

WHITAKER, R. 1995. Self-Organization, Autopoiesis, and Enterprises. [Citováno 2006-05-11] Dostupné z WWW

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Podobné články

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Můžete také začít rozšířené hledání podobnosti pro tento článek.