Analysis of the current competences of pupils and students in identifying Czech species of vertebrates

Authors

  • Jan Andreska
  • Kateřina Švecová

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.454

Keywords:

Obratlovci, určovaní, výuka zoologie.

Abstract

This study focuses on research into the practical knowledge of primary and secondary school students. It is aimed at exploring common species of vertebrates (fish, amphibians, reptiles, birds and mammals) in the Czech Republic. It builds on research byLang and Pravda, 1971. It takes a large part of their methodology and compares the results with selected reference species. The results are presented in graphs and tables.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Jan Andreska

Pedagogical Faculty, Charles University

Kateřina Švecová

Charles Universtiy, Faculty of Sciences

References

ANDRESKA, J. Některé aspekty výuky zoologie obratlovců. Disertační práce, rukopis. Praha: Pedagogická fakulta, 2005.

BALÁT, F. Klíč k určování našich ptáků v přírodě. Praha: Academia, 1986

ČEŘOVSKÝ, J.; ZÁVESKÝ, A. Stezky k přírodě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. ISBN 80-04-22378-8

ČIHAŘ, J. a kol. Příroda v ČSSR. Praha: Práce, 1988

KHOLOVÁ, H. Zoolog, odznak odbornosti. Praha: Mladá fronta, 1980

LANG, J.; PRAVDA, O. a kol. Problematika praktických znalostí biologických objektů. Praha: SPN, 1971

PECINA, P. Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů, 1. díl. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 1988

PELIKÁN, J.; GAISLER, J.; RÖDL, P. Naši savci. Praha: Academia, 1979

PLESNÍK, J.; HANZAL, V.; BREJŠKOVÁ, L. [eds.] Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Praha: Příroda 22, 2003. ISBN 80-86064-33-6

POVOLNÝ, D. Hmyz - 3 znaky, klíč ke spolehlivému určování. Dobřejovice: Rebo Productions CZ, spol. s r. o., 2011. ISBN 978-80-255-0010-1

ŠVECOVÁ, K. Analýza úrovně znalostí běžných druhů našich obratlovců u dětí z různých typů škol a zájmových uskupení. Diplomová práce, rukopis. Praha: Pedagogická fakulta, 2013

zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška MŽP č.395/1992, kterým se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Published

15. 11. 2014

How to Cite

Andreska, J., & Švecová, K. (2014). Analysis of the current competences of pupils and students in identifying Czech species of vertebrates. Envigogika, 9(2). https://doi.org/10.14712/18023061.454

Issue

Section

Reviewed Papers