Analysis of the current competences of pupils and students in identifying Czech species of vertebrates

Main Article Content

Jan Andreska
Kateřina Švecová

Abstract

This study focuses on research into the practical knowledge of primary and secondary school students. It is aimed at exploring common species of vertebrates (fish, amphibians, reptiles, birds and mammals) in the Czech Republic. It builds on research byLang and Pravda, 1971. It takes a large part of their methodology and compares the results with selected reference species. The results are presented in graphs and tables.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Andreska, J., & Švecová, K. (2014). Analysis of the current competences of pupils and students in identifying Czech species of vertebrates. Envigogika, 9(2). https://doi.org/10.14712/18023061.454
Section
Reviewed Papers
Author Biographies

Jan Andreska

Pedagogical Faculty, Charles University

Kateřina Švecová

Charles Universtiy, Faculty of Sciences

References

ANDRESKA, J. Některé aspekty výuky zoologie obratlovců. Disertační práce, rukopis. Praha: Pedagogická fakulta, 2005.
BALÁT, F. Klíč k určování našich ptáků v přírodě. Praha: Academia, 1986
ČEŘOVSKÝ, J.; ZÁVESKÝ, A. Stezky k přírodě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. ISBN 80-04-22378-8
ČIHAŘ, J. a kol. Příroda v ČSSR. Praha: Práce, 1988
KHOLOVÁ, H. Zoolog, odznak odbornosti. Praha: Mladá fronta, 1980
LANG, J.; PRAVDA, O. a kol. Problematika praktických znalostí biologických objektů. Praha: SPN, 1971
PECINA, P. Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů, 1. díl. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 1988
PELIKÁN, J.; GAISLER, J.; RÖDL, P. Naši savci. Praha: Academia, 1979
PLESNÍK, J.; HANZAL, V.; BREJŠKOVÁ, L. [eds.] Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Praha: Příroda 22, 2003. ISBN 80-86064-33-6
POVOLNÝ, D. Hmyz - 3 znaky, klíč ke spolehlivému určování. Dobřejovice: Rebo Productions CZ, spol. s r. o., 2011. ISBN 978-80-255-0010-1
ŠVECOVÁ, K. Analýza úrovně znalostí běžných druhů našich obratlovců u dětí z různých typů škol a zájmových uskupení. Diplomová práce, rukopis. Praha: Pedagogická fakulta, 2013
zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška MŽP č.395/1992, kterým se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů