Finding possible ways to take sustainable development education at technical colleges

Main Article Content

Kristýna Neubergová

Abstract

Příspěvek je zaměřen na možné způsoby pojetí výuky trvale udržitelného rozvoje na technických vysokých školách. Úvodem jsou v příspěvku diskutovány problémové okruhy související s výukou trvale udržitelného rozvoje na technicky zaměřených vysokých školách. Prvním z nich jsou rozdílné vstupní znalosti, druhým implementace výuky trvalé udržitelnosti do studijních plánů a třetím požadované znalosti finální. V druhé části příspěvku je výuka problematiky udržitelného rozvoje demonstrována na příkladu konkrétní vysoké školy - dopravní fakultě ČVUT. Tato část přináší doporučení, jak studium trvale udržitelného rozvoje do výuky zahrnout, a to od výuky v rámci environmentálních předmětů, předmětů odborných technických až po konečnou integraci v rámci celého studia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Neubergová, K. (2009). Finding possible ways to take sustainable development education at technical colleges. Envigogika, 4(2). https://doi.org/10.14712/18023061.138
Section
Inspirations