Large carnivores from the perspective of students from primary and secondary schools

Authors

  • Jan Andreska
  • Martin Mejzr

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.76

Keywords:

European brown bear, grey wolf, Eurasian lynx, red fox, carnivores, carnivore danger

Abstract

The majority of the public considers these predators to be dangerous and even thinks that they look upon humans as prey. There has been much research carried out on this topic, which this fact confirms, but none of it has focused on the opinions of of primary and secondary school pupils. Students are part of the school educational system and their opinions about large predators are largely formed from the information they receive through school education. The purpose of this assignment was to find out the attitudes of primary and secondary school students from different parts of the Czech Republic towards selected predators. The investigation into student attitudes was based on a survey. The respondents included students from a primary school in the High Tatras Mountains, i.e. an area where many large carnivores are located which have never been eradicated by humans. As the results of the survey show, the information students receive about predator danger is distorted. Students consider large carnivores to be dangerous to humans more often than adults do. More than a third of the surveyed pupils think that the wolf is aggressive and may attack each time it meets a human. More than half are of the same opinion regarding the danger posed by the brown bear. The results of this research may demonstrate the level of information pupils possess regarding large predators and could contribute toward public awareness programs related to the reintroduction of large carnivores back into nature.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Jan Andreska

Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Katedře biologie a environmentálních studií. Specializuje se na vztah člověka a takzvaných problémových živočichů (mimo jiné velkých šelem a ostatních predátorů).

Kontakt: PedF UK, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Martin Mejzr

Mgr. Martin Mejzr

Absolvoval navazující magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie − tělesná výchova

Kontakt: Hrudičkova 2105, 148 00 Praha 4

References

ANDRESKA J., 2010: Velké šelmy jako problém environmentální výchovy (1). Medvěd hnědý. Biologie, chemie, zeměpis 2: 54–59.

ANDRESKA J., 2010: Velké šelmy jako problém environmentální výchovy (2). Vlk obecný. Biologie, chemie, zeměpis 3: 106–112.

ANDRESKA J., 2010: Velké šelmy jako problém environmentální výchovy (3). Rys ostrovid. Biologie, chemie, zeměpis 4: 158–164.

ANDRESKA J., 2012: Škody na rybách v důsledku působení rybožravých predátorů. In: Naše rybářství, vydalo Rybářské sdružení České republiky, České Budějovice, 2012

BATH, A. 2000. Human dimensions in wolf management in Savoie and Des Alpes Maritimes, France: Results targeted toward designing a more effective communication campaign and building better public awareness materials. Memorial University of Newfoundland, Department of Geography. [cit 2012-12-10]. Dostupné z: http://www.lcie.org/Docs/HD/LCIE%20Bath%20Wolves%20in%20the%20French%20Alps.pdf

HNUTÍ DUHA. Šelmy.cz: Jak se chovat v oblastech s výskytem medvěda [online]. Olomouc, 2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://www.selmy.cz/medved/jak-se-chovat-v-oblastech-s-vyskytem-medveda/

LIUKKONEN T, S. MYKRÄ, J. BISI, S. KURKI. 2009. Conflicts and compromises in lynx (Lynx lynx) conservation and management in Finland. Wildl. Biol. 15: 165–174.

LZ VLK (1999) in PAČENOVSKÝ, S. a G. P. GADÓ. Prijatie veľkých mäsožravcov verejnosťou. In: GADÓ, György Pál a Samuel PAČENOVSKÝ. Priechodné hranice pre veľké šelmy. Budapest: PRO Vision Stúdió, 2003, s. 38−40.

MACHALOVÁ, L. Velké šelmy v CHKO Beskydy z pohledu místních obyvatel a návštěvníků. Olomouc, 2011. Diplomová práce. Katedra ekologie a ŽP PřF UP v Olomouci. Vedoucí práce RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. Dostupné z: http://theses.cz/id/zwgvnj/DP_Machalova_final.pdf.

MEJZR, M., Porovnání postojů žáků ZŠ a SŠ k velkým šelmám, zejména pak k vlku obecnému (Canis lupus) a psu domácímu (Canis lupus familiaris). Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentální výchovy. Vedoucí práce Ing. Jan Andreska, Ph. D.

RANDVEER T. 2001. Estonians and the wolf. 8 s. Workshop on human dimensions of large carnivores. Siauliai University, Lithuania. [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://www.lcie.org/Docs/HD/Randveer%20wolves%20in%20Estonia.pdf.

RØSKAFT E., B. HÄNDEL, T. BJERKE a B. P. KALTENBORN. Human attitudes towards large carnivores in Norway. Wildlife biology. 2007, č. 13, s. 172−185.

UŽÍK P. a M. ADAMCOVÁ-KOCIANOVÁ Zistenie mienky verejnosti a navrhnutie manažmentových opatrení pre veľké šelmy na Slovensku: An investigation of public attitudes toward slovakian large carnivors and their management proposion in Slovakia; 2007, s. 230−244. In: ADAMEC M., URBAN P. & ADAMCOVA M. (eds.): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VIII. Zborník referátov z konferencie (Zvolen 12. – 13. 10. 2007). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, 248 s.

WECHSELBERGEROVÁ M., RIGG R. & BEŤKOVÁ S. 2005: An investigation of public opinion about the three species of large carnivores in Slovakia: brown bear (Ursus arctos), wolf (Canis lupus) and lynx (Lynx lynx). Liptovsky Hradok : SWS, 2005, 89 s.

Published

31. 12. 2012

How to Cite

Andreska, J., & Mejzr, M. (2012). Large carnivores from the perspective of students from primary and secondary schools. Envigogika, 7(3). https://doi.org/10.14712/18023061.76

Issue

Section

Reviewed Papers