The moral ship upon the ocean of nature – On ethics as searching for a relationship between Polis and Physis

Main Article Content

Michal Bartoš

Abstract

The paper argues some traditional concepts of environmental ethics. It describes it as a complex effort to sustain the moral values of human society (Polis) in the relation to the totally different (amoral) entirety of the nature of the universe (Physis)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Bartoš, M. (2007). The moral ship upon the ocean of nature – On ethics as searching for a relationship between Polis and Physis. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.10
Section
Reviewed Papers

References

BĚLOHRADSKÝ, Václav. Slovník existencionalismu. In KRÁTKÁ, Eva, SVATOŠOVÁ, Dagmar. Alén Diviš. Paralelní historie : sborník sympózia. Praha : VVP AVU, 2006. s. 70-93. ISBN 80-239-7123-9.

BENDLOVÁ, Peluška. Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela. Praha : Academia, 2003. 150 s. ISBN 80-200-1070-X.

BRÁZDA, Radim. Srovnávací etika. Praha : KLP – Koniasch Latin Press , 2002. 248 s. ISBN 80-85917-86-6.

KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. Praha : SLON, 1999. 204 s. ISBN 80-85850-63X.

KOSÍK, Karel. Století Markéty Samsové. Praha : Český spisovatel, 1995. 208 s. ISBN 80-202-0554-3.

KRASNODęBSKI, Zdzisław. Zánik myšlenky pokroku. Praha : Pavel Mervart, 2006. 304 s. ISBN 80-86818-25-X.

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Filosofie živé přírody. Praha : Herrmann a synové, 1994. 222 s. ISBN neuvedeno.

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogie morálky : polemika. Praha : Aurora, 2002. 147 s. ISBN 80-7299-048-9.

NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo : Předehra k filozofii budoucnosti. Praha : Aurora, 2003. 199 s. ISBN 80-7299-067-5.

PRIBÁŇ, Jiří. Bratři ve strachu : kritické myšlení v Baumanově tekuté modernitě. Právo : Salon 507. 22.2.2007, roč. 17, č. 45, s. 1-3.