Morální loď nad oceánem přirozenosti – O etice jako hledání vztahy Polis a Fysis

Obsah hlavního článku

Michal Bartoš

Abstrakt

Příspěvek problematizuje některá tradiční pojetí ekologické etiky. Nabízí ji jako komplikovanou snahu o udržení morálních hodnot lidské společnosti (Polis) ve vztahu ke zcela jinak utvářenému („amorálnímu“), celku přirozenosti veškerenstva (Fysis).

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Bartoš, M. (2007). Morální loď nad oceánem přirozenosti – O etice jako hledání vztahy Polis a Fysis. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.10
Sekce
Recenzované články

Reference

BĚLOHRADSKÝ, Václav. Slovník existencionalismu. In KRÁTKÁ, Eva, SVATOŠOVÁ, Dagmar. Alén Diviš. Paralelní historie : sborník sympózia. Praha : VVP AVU, 2006. s. 70-93. ISBN 80-239-7123-9.

BENDLOVÁ, Peluška. Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela. Praha : Academia, 2003. 150 s. ISBN 80-200-1070-X.

BRÁZDA, Radim. Srovnávací etika. Praha : KLP – Koniasch Latin Press , 2002. 248 s. ISBN 80-85917-86-6.

KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. Praha : SLON, 1999. 204 s. ISBN 80-85850-63X.

KOSÍK, Karel. Století Markéty Samsové. Praha : Český spisovatel, 1995. 208 s. ISBN 80-202-0554-3.

KRASNODęBSKI, Zdzisław. Zánik myšlenky pokroku. Praha : Pavel Mervart, 2006. 304 s. ISBN 80-86818-25-X.

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Filosofie živé přírody. Praha : Herrmann a synové, 1994. 222 s. ISBN neuvedeno.

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogie morálky : polemika. Praha : Aurora, 2002. 147 s. ISBN 80-7299-048-9.

NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo : Předehra k filozofii budoucnosti. Praha : Aurora, 2003. 199 s. ISBN 80-7299-067-5.

PRIBÁŇ, Jiří. Bratři ve strachu : kritické myšlení v Baumanově tekuté modernitě. Právo : Salon 507. 22.2.2007, roč. 17, č. 45, s. 1-3.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)