Morální loď nad oceánem přirozenosti – O etice jako hledání vztahy Polis a Fysis

Obsah hlavního článku

Michal Bartoš

Abstrakt

Příspěvek problematizuje některá tradiční pojetí ekologické etiky. Nabízí ji jako komplikovanou snahu o udržení morálních hodnot lidské společnosti (Polis) ve vztahu ke zcela jinak utvářenému („amorálnímu“), celku přirozenosti veškerenstva (Fysis).

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Bartoš, M. (2007). Morální loď nad oceánem přirozenosti – O etice jako hledání vztahy Polis a Fysis. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.10
Sekce
Recenzované články

Reference

BĚLOHRADSKÝ, Václav. Slovník existencionalismu. In KRÁTKÁ, Eva, SVATOŠOVÁ, Dagmar. Alén Diviš. Paralelní historie : sborník sympózia. Praha : VVP AVU, 2006. s. 70-93. ISBN 80-239-7123-9.

BENDLOVÁ, Peluška. Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela. Praha : Academia, 2003. 150 s. ISBN 80-200-1070-X.

BRÁZDA, Radim. Srovnávací etika. Praha : KLP – Koniasch Latin Press , 2002. 248 s. ISBN 80-85917-86-6.

KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. Praha : SLON, 1999. 204 s. ISBN 80-85850-63X.

KOSÍK, Karel. Století Markéty Samsové. Praha : Český spisovatel, 1995. 208 s. ISBN 80-202-0554-3.

KRASNODęBSKI, Zdzisław. Zánik myšlenky pokroku. Praha : Pavel Mervart, 2006. 304 s. ISBN 80-86818-25-X.

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Filosofie živé přírody. Praha : Herrmann a synové, 1994. 222 s. ISBN neuvedeno.

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogie morálky : polemika. Praha : Aurora, 2002. 147 s. ISBN 80-7299-048-9.

NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo : Předehra k filozofii budoucnosti. Praha : Aurora, 2003. 199 s. ISBN 80-7299-067-5.

PRIBÁŇ, Jiří. Bratři ve strachu : kritické myšlení v Baumanově tekuté modernitě. Právo : Salon 507. 22.2.2007, roč. 17, č. 45, s. 1-3.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)