About ecological education with love

Main Article Content

Michal Bartoš

Abstract

Michal Medek, člověk dlouhodobě působící v environmentálním vzdělávání, se společně se svými studenty na Masarykově univerzitě zamýšlí nad kvalitou programů o přírodě pro školní děti. Nedávno jsme s ním vedli řeč o penězích jdoucích ze státních prostředků do vzdělávání o ekologické problematice. Poprvé v historii byly finance do této oblasti veřejně zpochybněny. Posteskli jsme si společně, jak jinak. Nakonec mi Michal řekl: „V něčem pravdu mají - bude potřeba jasněji dokazovat jaký mají environmentálně vzdělávací programy pro školy smysl a jak naplňují své cíle“.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Bartoš, M. (2010). About ecological education with love. Envigogika, 5(1). https://doi.org/10.14712/18023061.260
Section
Letters and Opinion
Author Biography

Michal Bartoš

RNDr. Michal Bartoš, Ph.D.Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.Absolvoval Katedru ekologie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Po studiu pracoval jako ekolog v Agrochemickém podniku Litovel; chvíli pracovník Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha-Ruzyně, pracoviště Olomouc; od roku 1989 pracovník odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce (nejprve vodní hospodářství a potom od roku 1991 na plný úvazek environmentální vzdělávání); od roku 2007 ředitel obecně prospěšné společnosti Sluňákov - centra ekologigických aktivit města Olomouce. Doktorské studium absolvoval na katedře humanitní environmentalistiky Fakulty sociálních studií MU Brno, disertační práce byla zaměřena na proměny idejí environmentálních hnutí při jejich veřejném působení.