Ecological ethics - Education and environmental sensitivity

Main Article Content

Jiří Nečas

Abstract

Ekogramotnost je analyzována z hlediska svých základních složek v oblasti poznání, etiky a také ve svých důsledcích a praktických projevech. Závěrem je konstatování, že jde o nezbytnou součást vzdělání utvářející pozitivní postoj ke všemu stvoření.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nečas, J. (2007). Ecological ethics - Education and environmental sensitivity. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.103
Section
Inspirations

References

BOHM, David, FIALA, Jiří. Rozvíjení významu : víkendový dialog. Praha : Unitaria, 1992. ISBN 80-900305-8-0.
Člověk a příroda : bludný kruh?. Heršpice : Eman, 2001. ISBN 80-86211-18-5.
DALY, Herman E. Toward a Steady-State Economy. San Francisco : W.H. Freeman and Company, 1973. ISBN neuvedeno
DÜRR, H. P. Živá a neživá hmota : Fyzikální kořeny života. Universum. 2003, roč. 13, č. ISSN 0862-8238.
Ekologie na faře. Praha : Ekumenická akademie, 1997. ISBN neuvedeno.
HELLER, Jan. Životní prostředí v pohledu biblického poselství. Pozdní sklizeň. Praha : Advent-Orion, 2000. ISBN 80-7172-456-4. s. 176.
HELLER, Jan. Člověk – pastýř stvoření. Universum. 1995, roč. 5, č. 16, s. 15-67. ISSN 0862-8238.
KELLER, Jan. Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. Praha : G plus G, 1995. 175 s. ISBN 80-901896-1-X.
KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. Praha : SLON, 1998. 203 s. ISBN 80-85850-63-X.
LIBROVA, H. Pestří a zelení : Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno : Veronica – Hnutí duha, 1994. 218 s. ISBN 80-85368-18-8.
LORENZ, Konrad. Osm smrtelných hříchů. Praha : Panorama, 1990. 99 s. ISBN 80-7038-212-0.
LOVELOCK, J. Gaia : nový pohled na život na Zemi. Prešov : Abies, 1993. ISBN 80-88699-03-7.
NEČAS, J.. Ekogramotnost. Česká metanoia. 2002, č. 35-36.
NEČAS, Jiří. Ekogramotnost. Getsemany [online]. 2004 [cit. 2004-04-05]. Dostupný z WWW: .
NORBERG-HODGE, H. Dávné budoucnosti. Brno : Hnutí Duha, 1996. 177 s. ISBN 80-902056-1-5.
SCHUMACHER, E. F.: Small is Beautiful. London : Sphere Books, 1978. ISBN 0715202618.
(SCHUMACHER, E. F. Malé je milé : Ekonomie, která by počítala i s člověkem. Brno : Doplněk, 2000. 284 s. ISBN: 80-7239-035-X)
Závod s časem : texty z morální ekologie. Praha : MŽP, 1996. ISBN neuvedeno.

Link1 | Link2 | Link3