Listening to Creation Groaning. Reflections and Glosses on Creation Theology

Main Article Content

Lukas Vischer

Abstract

A Memorandum addressed to the European Christian Network (ECEN).Memorandum European Christian Environmental Association (ECEN), published in Geneva in 2004 as part of the anthology: VISHER, L. Listening to Creation Groaning. Geneva: Centre International Réformé John Knox, 2004.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Vischer, L. (2007). Listening to Creation Groaning. Reflections and Glosses on Creation Theology. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.207
Section
Information

References

Aarhurská konvence : úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na razhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Aarhus : EHK OSN, 1998. ECE/CEP/43. Kompletní text v oficiálním českém překladu. Dostupný z WWW: < http://www.ecn.cz/pen/aarhus/konvence.htm >.
Agenda 21. Praha : MŽP ČR, 1998. Překlad dokumentu. ISBN 80-7212-039-5.
BRUNTLANDOVÁ, Gro Harlem. Naše společná budoucnost. Překlad Pavel Korčák. Praha : Academia, 1991. ISBN 80-85368-07-02.
Charta Oecumenica : směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě. Praha : Sekretariát české biskupské kenference, 2001. 12 s. Dostupný z WWW: < http://www.cirkev.cz/res/data/004/000530.pdf >.
Konference OSN o životním prostředí a rozvoji Rio de Janeiro : 3.–14. června 1992. Editoval Bedřich Moldan. Praha : MŽP ČR, 1993. ISBN 80-85368-54-X.
Summit Země 92. Praha : MŽP ČR, 1992. ISBN 80-85368-31-5.