Prožitkové naučné stezky jako prostředek environmentální interpretace krajiny

Obsah hlavního článku

Veronika Beňková
Jan Činčera

Abstrakt

Nejrozšířenějším prostředkem environmentální interpretace jsou v České republice naučné stezky. Kromě tradičního typu stezek zaměřeného na předávání informací o lokalitě textovou či obrazovou formou se v poslední době začínají objevovat také stezky nabízející návštěvníkům různé prožitkově orientované aktivity s cílem posílit jejich motivaci k učení. Příspěvek prezentuje výsledky smíšeného evaluačního výzkumu porovnávající dvě dvojice „tradičních“ a „prožitkových“ naučných stezek v Libereckém kraji. Sledované prožitkové stezky byly pro návštěvníky atraktivnější, ale vedly k zapamatování srovnatelného množství znalostí o lokalitě, jako stezky tradiční.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Beňková, V., & Činčera, J. (2010). Prožitkové naučné stezky jako prostředek environmentální interpretace krajiny. Envigogika, 5(2). https://doi.org/10.14712/18023061.51
Sekce
Recenzované články

Reference

AMANN, Michaela et. al. Pojďme na to od lesa. Příručka ekologické výchovy a lesní pedagogiky. Vimperk: Správa národních parků a CHKO ve Vimperku, 2003.

BACK, Larry ; CABLE, Ted. Interpretation for the 21st century. Champaign : Sagamore publishing, 2002. 207 s.

http://www.kentdowns.org.uk/[online]. 2004 [cit. 2010-03-21]. Dostupné z WWW: <http://www.kentdowns.org.uk>.

HAM, Sam H. Environmental interpretation : a practical guide for people with big ideas and small budgets. Colorado : Fulcrum Publishing, 1992. 431 s.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2004.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. s.279

HUNGERFORD, Harold R.; VOLK, Trudi L. Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 1990, Vol. 21, Iss. 3, p. 8-21. ISSN 0095-8964.

KNAPP, Douglas. Evaluating The Impact Of Environmental Interpretation : A Review of Three Studies. In Coalition for Education in the Outdoors Research Symposium Proceedings. [s.l.] : [s.n.], 1996. s. 127-135.

KNAPP, Douglas. Environmental Education and Environmental Interpretation: The Relationships. National Association for Interpretation. 1997, 3, s. 349-356. a

KNAPP, Douglas ; VOLK, Trudi L.; HUNGERFORD, Harold R. The identification of empirically derived goals for program development in environmental interpretation. The Journal of Environmental Education. 1997, 3, s. 24-34.

[online]. 2003 [cit. 2010-04-02]. Dostupné z WWW: <http://www.kvetenacr.cz/naucstezky.asp>.

KOLB, David. Experience as the source of learning and development. Upper Sadle River: Prentice Hall, 1984.

KOVALIK, Susan J.; OLSEN, Karen D. Kid's eye view of science. A Teacher's Handbook for Implementing an Integrated Thematic Approach to Teaching Science, K-6. Kent: Center for the Future of Public Education, 1994.

MRÁZOVÁ, Lenka; KOČÍ, Kateřina. Tvorba naučných stezek : Metodická příručka pro seminář pořádaný Českým Švýcarskem o.p.s. Krásná lípa : [s.n.], 2009. 70 s.

NEWCOMER, K.E.; WHOLEY, J.S.; HATRY H.P. Meeting the Need for Practical Evaluation Approaches: An Introduction. In Handbook of Practical Program Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. S. xxxiv.

PATTON, Michael Q. Qualitative Research and Evaluation Methods. California : Sage Publications, 2002. 700 s.

WARNER, Alan. Creating Earth Adventures : Self-Guided Programs To Connect Children With Nature. Green Teacher. 2009, 85, s. 3-8.