Evaluace program Ekoškola

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Článek prezentuje výsledky výzkumu zaměřeného na evaluaci programu Ekoškola. Výzkum porovnával znalosti, postoje a chování žáků škol, které získaly zelenou vlajku, se školami, které nově vstoupily do programu. Evaluace se týkala dvou skupin studentů - studenti školy, která získala „zelenou vlajku", byla srovnána se skupinou ze školy kontrolní. Zkoumání se týkalo znalosti akčních strategií, akčních dovedností, víry ve vlastní možnosti, školního klimatu a proenvironmentálního chování. Článek je rozdělený do dvou částí: v první popisuje metodiku evaluace, ve druhé prezentuje výsledky.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2008). Evaluace program Ekoškola. Envigogika, 3(2). https://doi.org/10.14712/18023061.30
Sekce
Recenzované články

Reference

BARCH, Brian; Duvall, Jason; Higgs, Amy; Wolske, Kim; ZINT, Michaela. Planning and Implementing an EE Evaluation. [online] [Poslední aktualizace 2007-11-06] [Cit. 2008-07-20]. Available at http://66.135.39.45:7080/meera-dev/knowledge-base/plan-an-ee-evaluation/

Does Your Project Make a Difference? [online] Sydney: Department of Environment and Conservation, 2004. [Cit. 2008-07-20]. Available at http://www.environment.nsw.gov.au/resources/community/projecteval04110.pdf

ECOSYSTEM Management Iniatiative. Measuring Progress. An Evaluation Guide for Ecosystem and Community-based Projects. Ver. 3.0. [online] Ecosystem Management Initiative; School of Natural Resources and Environment; University of Michigan, 2004. [2004-03-22] Dostupné na http://www.snre.umich.edu/emi/evaluation/

EMMONS, Katherine M- Perspectives on Environmental Action: Reflection and Revision Through Practical Experience. Journal of Environmental Education, 1997, vol. 28, no. 1, p. 34-44.

FOUNDATION for Environmental Education. About Eco-Schools. [online] Foundation for Environmental Education. [Cit. 2008-08-02]. Dostupné na http://www.eco-schools.org/aboutus/aboutus.htm

FOUNDATION for Environmental Education. Eco-Schools - a contribution to Local Agenda 21. An international programme for environmental and sustainability education, management and certification. [online] Foundation for Environmental Education, 2003. [Cit. 2008-08-02]. Dostupné na http://www.eco-schools.org/partners/2003brochure.pdf

FRANK, L. S. The Caring Classroom. Using Adventure to Create Community in the Classroom and Beyond. Madison: Project Adventure 2001.

Hammit, Porter; Freimund, Wayne; Watson, Alan; Brod, Rod; Monz, Chris.Responsible Environmental Behavior: Metaphoric Transference of Minimum Impact Ideology. [online] Missoula Outdoor Learning Activities, 1995. Dostupné na http://www.nols.edu/resources/research/pdfs/porterhammittpaper.pdf

HENTON, M. Adventure in the Classroom. Dubuque, Kendal/Hunt Publishing, Project Adventure 1996.

HINES, Jody M.; HUNGERFORD, Harold R.; TOMERA, Audrey N. Analysis and synthesi of Research on Responsible Environmental Behavior: A Meta-Analysis. The Journal of Environmental Education, 1986-7, Vol. 18, Iss. 2, p. 1-8. ISSN 0095-8964.

HUNGERFORD, H.R.; VOLK, T.L. Changing learner behavior through environmental education. The Journal of Environmental Education, 1990, vol. 21, n. 3, p. 8-21.

GASS, Michael A. Programming in the Transfer of Learning in Adventure Education. In

KNAPP, Douglas; VOLK, Trudi L.; HUNGERFORD, Herold R. The Identification of Empirically Derrived Goals for Program Development in Environmental Interpretation. Journal of Environmental Education, 1997, vol. 28, no. 3, p. 24-34.

KRAFT, Richard; SAKOFFS, Mitchell. The Theory of Experiential Education. Boulder: Association of Experiential Education, 1985. P. 166-172.

KOLB, David. Experiential Learning. Experience as The Source of Learning and Development. Prentice Hall, 1984.

MONY, Preethi R.S. Assessing Environmental Literacy in Florida's 4-H Environmental Education Programme. University of Florida, 2002. Dostupné na http://etd.fcla.edu/UF/UFE1001169/mony_p.pdf

O' Mahony, Michael John; Fitzgerald, Frances. The Performance of the Irish Green-Schools Programme. Results of the Green-Schools Research Projects. Environmental education unit, 2001. Available at http://www.antaisce.org

PIRRIE, Anne; ELLIOT, Dely; McConnell, Fraser; WILINSON, Eric J. Evaluation of Eco-Schools Scotland. Glasgow: University of Glasgow, 2006.

Sdružení TEREZA Ekoškola. Kritéria pro získání titulu Ekoškola. [online] [Cit. 2008-08-02]. Dostupné na http://ekoskola.cz/images/stories/materialy/kriteria.pdf

Sdružení TEREZA Ekoškola. Seznam zapojených škol. [online] [Cit. 2008-08-05]. Dostupné na http://ekoskola.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=81

Sdružení TEREZA Ekoškola. Příručka dobré praxe. Praha: Sdružení TEREZA, 2007.

SIMMONS, Bora. Designing Evaluation for Education Projects. [online] Office of Education and Sustainable Development. [Cit. 2008-06-25] Available at http://wateroutreach.uwex.edu/use/documents/NOAAEvalmanualFINAL.pdf

W.K. Kellog Foundation . Logic Model Development Guide. Using Logic Models to Bring Together Planning, Evaluation, and Action. [online] Battle Creek: W.K. Kellog Foundation, 2004. [Cit. 2008-07-20] Dostupné na http://www.wkkf.org