Holismus a totali(tari)smus: Keluartz versus Palouš

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.90

Abstrakt

Srovnání knih: KEULARTZ, J. (1998). TheStruggle for Nature. A Critique of Radical Ecology. London/New York: Routledge. PALOUŠ, R. (1996). Totalismus a holismus. Praha: Karolinum. Odkaz na přeloženou kapitolu Holismus a totalitarismus z knihy Jozefa Keulartze lze nalézt zde: Zápas o přírodu: kritika radikální ekologie. Paideia: 2/III/2006 ISSN 1214-8725

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

KEULARTZ, J. (1998). TheStruggle for Nature. A Critique of Radical Ecology. London/New York: Routledge.

PALOUŠ, R. (1996). Totalismus a holismus. Praha: Karolinum.

Zápas o přírodu: kritika radikální ekologie. Paideia: 2/III/2006 ISSN 1214-8725

Stahování

Publikováno

12. 12. 2006

Jak citovat

Dlouhá, J. (2006). Holismus a totali(tari)smus: Keluartz versus Palouš. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.90

Číslo

Sekce

Recenze

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>