School gardens and their potential for environmental education

Authors

  • Štěpánka Chmelová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - katedra biologie
  • Renata Ryplová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - katedra biologie
  • Zbyněk Vácha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - katedra biologie
  • Olga Vaněčková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - katedra pedagogiky a psychologie
  • Miroslav Procházka

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.580

Keywords:

school gardens, high schools, environmental education

Abstract

In recent time the revival of the use of school gardens in science education is documented. Although for environmental education usually the school gardens of basic schools are used in the Czech Republic, foreign studies document also a positive impact of school gardens on environmental education at high school level. Unfortunately, actual information from the Czech Republic about the equipment, ways of use or potential for the use in environmental education of high school gardens are missing. This contribution brings results of a survey aimed on the situation, equipment and use of high school gardens in three regions of the Czech Republic. The results are discussed from the point of view of the potential use of high school gardens in environmental education. The survey was done at 16 high using school gardens in education.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Štěpánka Chmelová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - katedra biologie

Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D.

Renata Ryplová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - katedra biologie

RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.

Zbyněk Vácha, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - katedra biologie

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.

Olga Vaněčková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - katedra pedagogiky a psychologie

PhDr. Olga Vaněčková

Miroslav Procházka

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

References

Aquilar, O.M., Waliczek, T.M., Zajicek J.M. (2018). Growing environmental stewards: the overall effect of school gardening program on environmental attitudes and envi-ronmental locus of control of different demographic groups of elementary school children. Hortechnology. April-June 18(2), 243-249.

Blair, D. (2009). The child in the garden: An evaluative review of the benefits of school gardening. Journal of Environmental Education, 40 (2), 7-78.

Bundschu-Mooney, E. (2003). School garden investigation: Environmental aware-ness and education. San Rafael, CA: Division of Education, School of Business, Edu-cation and Leadership, Dominican University of California. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED480981.pdf

Burešová, K. a kol. (2007). Učíme se v zahradě. Kněžice: Středisko environmentální a ekologické výchovy Chaloupky, 497 s.

Čtvrtečková, T. (2012). Ideální zahrada mateřské školy podle představ dětí před-školního věku (na 6. MŠ v Plzni a MŠ Resslova Praha). Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, 45 s.

Desmond, D., Grieshop,J., Subramaniam, A. (2004). Revisiting garden-based lear-ning in basic education. International Institute for Educational Planning. Retrieved from http://www.fao.org/3/a-aj462e.pdf

Dyg, P.M., Wistoft, K. (2018). Wellbeing in school gardens – the case of the Gardens for Bellies food and environmental education program. Environmental Education Research, 24(8), 1177 – 1191.

Harvey M., R. (1990): The Relationship between Children's Experiences with Vegeta-tion on School Grounds and Their Environmental Attitudes. The Journal of Environ-mental Education, 21(2):9 - 15

Chmelová, Š. (2010). Pěstitelství na základní škole I. Didaktika výuky. České Budějo-vice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 114 s.

Chráska, M. (2016). Metody pedagogického výzkumu. Grada Publishing Praha, 254 s. ISBN 978-80-247-5326-3

Jančaříková, K. (2008). Zkušenosti s chovem exotických zvířat v českém školství. Sborník příspěvků konference Terapie a asistenční aktivity lidí za pomocí zvířat. Pra-ha: Česká zemědělská univerzita, 1. vyd., 53 - 58.

Kangas M., Vesterinen O., Lipponen L., Kopisto K., Salo L. & Krokfors L. (2014). Stu-dents’ agency in an out-of-classroom setting: Acting accountably in a gardening project. Learning, Culture and Social Interaction, 3, 34-42.

Kellnerová, D. (2013). Chov zvířat ve školách. Metodický materiál pro učitele. Lipka Brno, 83 s.

Křivánková, D. (2012). Školní zahrada jako přírodní učebna. Lipka Brno. 76 s. ISBN: 978-80-87604-62-5

Köhler, K., & Benkowitz, D. (2014). Supporting awareness of urban biodiversity: school garden, Schoolyard and school surrounding. In: Kabisch, N., Larondelle, N., Artmann, M. & A. Reeve (ed.): Human-Environmental Interactions in Cities - Chall-enges and Opportunitites of Urban Land Use, Planning and Green Infrastructure. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, S. 100-114.

Kvasničák, R. (2011). Vplyv skúsenotného vyučovania v prírodných podmienkach na predstavy žiakov o ekosystéme. Pedagogika roč. LXI, s. 175-186. Retrieved from http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=824&lang=cs

Kvasničák, R. (2013). Krátkodobý vplyv skúsenostného vyučovania v teréne na ve-domosti žiakov o ekosystéme. Pedagogika 2/2013. s. 198-219. Retrieved from http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=557&lang=cs

Loso, J., Staub, D., Colby S.E., Olfert, M.D., Kattelmann, K., Vilaro, M., Colee, J., Zhou, W., Franzen-Castle, L., Mathews A.E. (2018). Gardening experience is associated with increased fruit and vegetable intake among first-year college students: A cross-sectional examination. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, vol. 118 (2), 275-282. Retrieved from http://creativecommons.org/licence/by-nc-nd/4.0/

Lukáš, M. (2010). Školní zahrada jako učebna. Bakalářská práce. MU FF Brno, 37 s.

Malone,K., Tranter P.J. (2003) School grounds as sites for learning: making the most of environmental opportunities Environ. Educ. Res., 9 (3) pp. 283-303

Morkes, F. (2007). Učíme se v zahradě. Kněžice: Středisko environmentální a ekolo-gické výchovy Chaloupky

MŠMT (2017) databáze. Retrieved from http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2006-07-2016-17

Národní ústav pro vzdělávání (2009). Retrieved from http://www.nuv.cz/t/rvp-os

Ozer, E. (2007). The effects of school gardens on student and schools: conceptuali-zation and considerations for maximizing healthy development. Health Education and Behavior, 34, 846-863.

Prokop, P., Tuncer, G., Kvasničák, R. (2007). Short-term effects of field programme on students´ knowledge and attitude toward biology: a Slovak experience. Journal of Science Education and Technology, Vol. 16, No.3, p. 247-255.

Průcha, J. (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 59 s.

Ratcliffe, M.M., Merrigan, K.A., Rogers, B.L., Goldberg, J.P. (2011). The effects of school garden experiences on middle school-aged students' knowledge, attitudes, and behaviors associated with vegetable consumption. Health Promot Pract. 12(1): 36-43. doi: 10.1177/1524839909349182

Ray, J., Wei, K.M., Barrett, D. (2013). Effect of experience-based school learning gar-dens professional development program workshop on teachers’ attitudes towards sustainability education. Journal of Sustainability Education 5: 2151-7452

Ryplova, R. (2017). Inquiry education in botany – a way to cope with plant blind-ness? In M. Rusek, Vojíř K.(Eds.), Project-based Education in Science Education: Empirical texts XV, Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education, 120 – 128.

Ryplová, R., Chmelová, Š., Vácha, Z., Vaněčková, O., Procházka, M. (2018). A survey of High School Students’ Attitudes to Agriculture and Garden Education. In Čtrnác-tová, Nesměrák, Teplá, DidSci Plus – Research in Didactics of Science, Proceedings of the International Conference, Charles University – Faculty of Science, Prague, 25th-27th June 2018. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018, s. 337-343.

Ryplová, R., Reháková, J. (2011). Přínos badatelsky orientovaného vyučování (BOV) pro environmentální výchovu: Případová studie implementace BOV do výuky na ZŠ. Envigogika 2011/VI/3 Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2011/envigogika-2011vi3/606-prinos-badatelsky-orientovaneho-vyucovani-bov-pro-environmentalni-vychovu-pripadova-studie-implementace-bov-do-vyukyna-zs

Situmorang, R.P., Tarigan, S.D. (2018). Cultivating students´environmental aware-ness by creating bottle garden in school, a qualitative study. Indonesian Journal of Biology Education, 4(3), 263-270.

Smáhová, M. (2014). Vybrané botanické zahrady a arboreta středních škol v České republice a jejich využití ve výuce. Bakalářská práce, KU PF Praha, 83 s.

Subramaniam, A. (2002). Garden-based learning in basic education: A historical re-view. Monograph, 1–11. Retrieved from http://www.whatkidscando.org/featurestories/2009/11_school_gardens/pdf/School%20Garden%20History.pdf

Vácha, Z. & Petr J. (2013) Inquiry based education at primary school trought school garden. Journal of International Scientific Publications: Education Alternatives, 4, 219-230.

Vácha Z. (2015). Didaktické využití školních zahrad v České republice na primárním stupni základních škol. Scientia in educatione 6(1), 80-90.

Williams, D.R & Brown, J.D. (2012). Learnign gardens and sustainability education. Taylor& Francis, Nex York, 227s. ISBN 13:978-0-415-89981-9

Ye, Z.N., Barker, S., Rowell, P., Reyes, P., Zhou, J.Z., Jenkins, F., Wang, M., Fuentes, E.L. (2008). Globalization of science inquiry and education for sustainable develop-ment. MBE 2008: Asia - Pacific conference on mind brain and education, 108 - 112.

Published

19. 06. 2019

How to Cite

Chmelová, Štěpánka, Ryplová, R., Vácha, Z., Vaněčková, O., & Procházka, M. (2019). School gardens and their potential for environmental education. Envigogika, 14(1). https://doi.org/10.14712/18023061.580

Issue

Section

Reviewed Papers