The benefit of research-oriented instruction for environmental education: Case study implementation for primary school education

Authors

  • Renata Ryplová
  • Jarmila Reháková

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.65

Keywords:

inquiry based science education, IBSE, environmental education, interactive whiteboard

Abstract

This article brings the results of the research analysing an implementation of the Inquiry based science education into environmental education of the pupils at basic school. The results of the case study using the topic “The tree: The function in the landscape and the significance for the people” are shown. An educational programme for interactive whiteboard was composed according to IBSE rules and applied in the education of the 7 th class of the basic school. Following didactic test proved the positive influence of IBSE on the level of the environmental knowledge of the tested pupils. IBSE using interactive whiteboard was accepted very positively by basic school pupils and increased their interest on the topic of the education during the lesson. The article further brings a short characteristic of the IBSE and discusses its contribution for environmental education as well as further possibilities for the use of IBSE in this area of education.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Renata Ryplová

V současné době působí na Katedře biologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kontakt: Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

Jarmila Reháková

V současné době působí na Katedře biologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kontakt: Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

References

CZESANÁ, V., MATOUŠKOVÁ, Z., HAVLÍČKOVÁ, V., ŠÍMOVÁ, Z., KOFROŇOVÁ, O., LAPÁČEK, M., BRAŇKA, J. & ŽÁČKOVÁ, H. Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007 – 2008. Analýza. Část – kvalita lidských zdrojů. Národní observatoř zaměstnání a vzdělání NVF, Centrum výzkumu konkurenceschopnosti české ekonomiky, Praha. 111 s., 2009.

EASTWELL, P. Inquiry learning: Elements of confusion and frustration. The American biology teacher, 71 (5), 263–264, 2009.

EDELSON, D. C., GORDIN, D. N. &PEA, R. D. Addressing the Challenges of Inquiry-Based Learning through technology and curriculum design. Journal of the Learning Sciences, 10 (3–4), 391–450, 1999.

European Commission. Science Education NOW: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe. Luxembourg: Office for Officiel Publications of the European Communities 2007, ISBN 978 - 92 - 79 - 05659 - 8.

Forbes, C.T., Cory, T., Zint, M. Elementary teachers' beliefs about, perceived competencies for, and reported use of scientific inquiry to promote student learning about and for the environment. Journal of Environmental Education 42(1), 30 - 42, 2011.

HAMMOND, M., REYNOLDS, L., INGRAM, J.How and why do student teachers use ICT. Journal of Computer assisted learning 27(3), 191 – 203, 2011.

CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Příručka pro učitele a studenty učitelství., Brno: Paido. 1999.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.

JANOUŠKOVÁ, S. Environmentální výchova v RVP ZV. Metodický portál: Články [online] [cit. 2011- 12-04]. 2005 Dostupné na WWW:. ISSN 1802-4785.

JANOUŠKOVÁ, S., NOVÁK, J. & MARŠÁK, J. Trendy ve výuce přírodovědných oborů z evropského pohledu. Acta Facultatis Paedagiogicae Universitatis Trnaviensis, Ser. D, Supplementum 2(12): 129-132, 2008 [online] [cit. 2011-12-04]. Dostupné na WWW: http://pdfweb.truni.sk/katchem/ZBORNIK_2008/Janouskova_Novak_Marsak.pdf

MICHAELS, S., SHOUSE, A. W. & SCHWEINGRUBER, H. A.: Ready, Set, Science! Putting research to work in K-8 science classrooms. National Research Council. National Academic Press. Washington D.C. 220 s. 2008 [on line] [cit. 2011-12-04] Dostupné na WWW: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11882

OSBORNE, J.; DILLON, J. Science Education in Europe: Critical reflections. 2008. [on line] [cit. 2011-10-09]. Dostupné na WWW: http://www.nuffieldfoundation.org/science-educationeurope

Papáček, M. Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. In: PAPÁČEK, M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi, 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2010, 145 - 162. ISBN 978-80-7394-210-6.

REHÁKOVÁ, J. Strom: Funkce v krajině a význam pro člověka. Diplomová práce. Manuskript. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2011.

Stuchlíková, I. O badatelsky orientovaném vyučování. In: PAPÁČEK, M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi, 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2010, 129 - 135. ISBN 978-80-7394-210-6.

YE, Z.N., BARKER, S., ROWELL, P., REYES, P., ZHOU, J.Z., JENKINS, F., WANG, M., FUENTES, E.L. Globalization of science inquiry and education for sustainable development. MBE 2008: Asia - Pacific conference on mind brain and education, 108 - 112, 2008.

Published

31. 12. 2011

How to Cite

Ryplová, R., & Reháková, J. (2011). The benefit of research-oriented instruction for environmental education: Case study implementation for primary school education. Envigogika, 6(3). https://doi.org/10.14712/18023061.65

Issue

Section

Reviewed Papers