Ignored Role of Vegetation in Solar Energy Distribution and Formation of Climate – Survey of the Knowledge of Novice Pre-service Science Teachers

Authors

  • Renata Ryplová
  • Jan Pokorný ENKI, o.p.s. Třeboň

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.586

Keywords:

vegetation, water in the landscape, solar energy distribution, science education

Abstract

In human environment, vegetation plays a key role for the local climate formation and water supply of the landscape. Due to evaporation of water (evapotranspiration) the vegetation convert the solar energy into the latent heat and cools the environment with a power of several hundred W.m-2. By this way the vegetation cover helps to mitigate the impact of global climate change and plays significant role for the maintenance of sufficient water supply for the next generations. Despite of this crucial importance the general knowledge of the role of vegetation in solar energy distribution and local climate formation seems to be poor. Insufficient attention is paid to this topic already at the schools. This contribution brings the results of the survey focused on the knowledge of novice pre – service science teachers of Faculty of Education, University of South Bohemia. According to the results of this survey, the novice pre-service science teachers understanding of the role of vegetation in solar energy distribution and water cycle in the landscape is low. Critical points are insufficient knowledge of plant transpiration and proper understanding of the casual links between physical and physiological processes and the role of vegetation in a short water cycle. The contribution brings also brief didactic overview of the role of vegetation in water cycle and solar energy distribution in the landscape.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Renata Ryplová

Mgr.Renata Ryplová, Dr., Přírodovědecká fakulta UK Praha, PřF UK Praha katedra fyziologie rostlin, učitelství biologie - matematika, PGS fyziologie rostlin, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, odborný asistent,

Jan Pokorný, ENKI, o.p.s. Třeboň

RNDr. Jan Pokorný, ENKI, o.p.s. Třeboň, mail pokorny@enki.cz

References

Allen W. (2003). Plant Blindness, BioScience, 53(10). [online]. [cit. 3. 2. 2019]. Dostupné z: https://doi.org/10.1641/0006-3568(2003)053[0926:PB]2.0.CO;2

Balas, B., Momsen, J. (2014). Attention “Blinks” Differently for Plants and Animals. CBE-Life Science Education, 13, 437–443.

Barker, M. (1998). Understanding transpiration – more than meets the eye. Journal of Biological Education 1, 17 – 20. [online]. [cit. 17. 1. 2019]. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/00219266.1998.9655631

Behar, M; Polat, P. (2007). The science topics perceived difficult by pupils of primary 6-8 classes. Diagnosing the problems and remedy solutions. Educational Sciences: Theory and Practice. 7(3), 1113-1130.

Bilek, M. & Machkova, V. (2014). Inquiry on Project Oriented Science Education or Project Orientation of IBSE? In M. Rusek, D. Starkova & I. Metelkova (Eds.): Project Based Education in Science Education XII, Charles University Prague, 10-20.

Britanica.com. (2019). Efficiency of solar energy utilization [online]. [cit. 13. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.britannica.com/science/biosphere/Efficiency-of-solar-energy-utilization.

Çil, E., Yanmaz, D. (2017). Determination of pre-service teachres’ awareness of plants. International Electronic Journal of Environmental Education, 7(2), 84-93.

Čekal T. (2012). Tématika vztahů mezi rostlinami a atmosférou v aktuální výuce přírodopisu na 2.stupni ZŠ. Bakalářská práce PF JU v Českých Budějovicích, 58s.

da Silva, J.R.S., Guimarães, F., Sano, P. T. (2016). Teaching of Botany in higher education: representations and discussions of undergraduate students. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias 15(3), 380-393.

Dostál, J. (2013). Badatelsky orientovaná výuka jako trend soudobého vzdělávání. e-Pedagogium 2013(3). 81 – 94.

Ellison, D., Morris, C.E., Locatelli, B., Sheil, D., Cohen, J., Murdiyarso, D., Gutierrez, V.,van Noordwijk, M., Creed, I.F., Pokorny, J., Gaveau, D., Spracklen, D.V., Tobella,A.B., Ilstedt, U., Teuling, A.J., Gebrehiwot, S.G., Sands, D.C., Muys, B., Verbist, B.,Springgay, E., Sugandi, Y., Sullivan, S.A. (2017). Trees, forests and water: cool insights for a hot world. Global Environ. Change 43, 51–61.

Fančovičová, J. & Kubiatko, M. (2015). Záujem žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania o biologické vedy. Scientia in educatione 6(1), 2–13. https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/151/144

Hesslerová, P. & Pokorný, J. (2010). Forest clearing, water loss, and land surface heating as development costs. Int. J. Water, 5 (4), 401 - 418.

Hesslerová, P., Pokorný, J., Brom, J., Rejšková – Procházková, A. (2013). Daily dynamics of radiation surface temperature of different land cover types in a temperate cultural Landscape: consequences for the local climate. Ecological Engineering 54, 145 - 154.

Huryna, H., Pokorný, J. (2016). Role of water and vegetation in distribution of solar energy and local climate: a review, Folia Geobot https://doi.org/10.1007/s12224-016-9261-

IPCC, (2014). Souhrnná zpráva páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu [online]. [cit. 3. 1. 2019]. dostupné z https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/souhrnna_zprava_ipcc_2015/$FILE/OEOK-IPCC_SYR_report_CZ-20150504.pdf

IPCC, (2018). Global warming of 1,5oC. [online]. [cit. 3. 1. 2019]. dostupné z http://www.ipcc.ch/report/sr15/

Kolektiv autorů, (2007). Atlas podnebí Česka. ČHMÚ a Univerzita Palackého v Olomouci

Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky, (2017). [online]. [cit. 3. 2. 2019]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html

Kopp, G., Lawrence, G., Rottman G., (2005). The total irradiance monitor (TIM): science results, Solar Phys, 1, 19 – 140.

Kravčík, M., J. Pokorný, J., Kohutiar, M., Kováč, E., Tóth (2007). Water for the recovery of the climate - A New Water Paradigm. [online]. [cit. 1. 2. 2019]. Dostupné z: http://www.waterparadigm.org.

Lindner M. (2014). Outdoor Projects in STEM: Results of a Research on Students’ Learning and Motivation. In M. Rusek, D. Starkova & I. Metelkova (Eds.): Project Based Education in Science Education XII, Charles University Prague, 21 – 27.

Lombard D. (2015). Natural Science teacher attitudes and pedagogical content knowledge for teaching botany. Ph.D. thesis, University of Pretoria, 134s.

Makarieva, A.M. & Gorshkov, V., G. (2010). The Biotic Pump: Condensation, atmospheric dynamics and climate. Int. J. Water, 5(4), 365 –385.

Özay, E, Öztas, H. (2003). Secondary students’ interpretations of photosynthesis and plant nutrition. Journal of Biological Education. 37(2) 68-70.

Papáček, M. (2010). Badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání – cesta pro vzdělávání generací Y, Z a alfa? Scientia in Educatione, 1(1), 33–49.

Pokorný, J. (2014). Hospodaření s vodou v krajině – funkce ekosystémů. UJEP Ústí nad Labem, 103s.

Pokorný, J. (2019). Evapotranspiration. In: Fath, B.D. (editor in chief) Encyclopedia of Ecology, 2nd edition, vol. 2, Oxford: Elsevier, 292–303.

Pokorný, J., Brom, J., Čermák, Hesslerová, P., J., Huryna, H., Nadezhdina, N., Rejšková, A. (2010). Solar energy dissipation and temperature control by water and plants, Int. J. Water 5(4), 311 – 336.

Pokorný J., Hesslerová P., Huryna H., Harper D., (2017a). Nepřímý a přímý termodynamický vliv mokřadů na klima – část I. Vodní hospodářství 67(6).

Pokorný J., Hesslerová P., Huryna H., Harper D., (2017b). Nepřímý a přímý termodynamický vliv mokřadů na klima – část II. Vodní hospodářství 67(7).

Pokorný J., Hesslerová P., Jirka V., Huryna H., Seják J. (2018). Význam zeleně pro klima města a možnosti využití termálních dat v městském prostředí. Urbanismus a územní rozvoj 20(1), 1 – 12.

Prokop, P., Prokop,M., Tunnicliffe, S.D..(2007). Is biology boring? Student attitudes towards biology. Journal of biological education 42 (1), 36-39.

Ripl, W. (2003). Water - the bloodstream of the biosphere. In: M. Falkenmark & C. Folke:

Freshwater and welfare fragility - syndromes, vulnerability and challenges. Freshwater Special Issue. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. 358, 1921-1934.

RVP pro gymnázia. MŠMT (2007). [online]. [cit. 20. 12. 2018]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/159

RVP pro základní vzdělávání. MŠMT (2017). [online]. [cit. 20. 12. 2018]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792/

Ryplová, R. & Reháková, J. (2011). Přínos badatelsky orientovaného vyučování (BOV) pro environmentální výchovu: Případová studie implementace BOV do výuky na ZŠ. Envigogika 6(3). https://doi.org/10.14712/18023061.65

Ryplová R. & Bezpalcová E. (2016). An impact of guided inquiry on students understanding of plant water metabolism – a case study. 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation, (ICERI), 14-16 November, 2016, Seville, Spain, 7533-7538, doi: 10.21125/iceri.2016.0717

Ryplová R. (2017). Inquiry education in botany – a way to cope with plant blindness? In M. Rusek, Vojíř K.(Eds.). Project-based Education in Science Education: Empirical texts XV, Charles University in Prague, Faculty of Education, 120 – 128. [online]. [cit. 14. 2. 2019]. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pvch/files/2018/05/PBE_2018_final.pdf

Sheil, D. (2018). Forests, atmospheric water and an uncertain future: the new biology of the global water cycle. Forest Ecosystems 5 (19) [online]. [cit. 3. 2. 2019]. Dostupné z: https://doi.org/10.1186/s40663-018-0138-y

Schneider, D. E. & Sagan, D. (2005). Into the Cool. Energy Flow, Thermodynamics, and Life. The University of Chicago Press, Chicago and London, 362 s.

Šarapatka, B. a kol. (2010). Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. Kapitola 6: Energie v agroekosystémech. Bioinstitut, o.p.s., 119 – 137.

Tal T. (2016). From Schools to Nature: Bridging Learning Environments in Israel. In: M.H. Chiu, MH. (ed.) Science Education Research and Practice in Asia. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0847-4_29

Uno, G. E. (2009). Botanical literacy: How and what students should learn about plants. American Journal of Botany, 96, pp. 1753-1759.

Wandersee, J. H., & Schussler, E. E. (1999). Preventing Plant Blindness. The American Biology Teacher, 61(2), pp. 82-86.

Vitharana, P.R.K.A. (2015). Student misconceptions about plant transport – a Sri Lankan Example. European Journal of Science and Mathematics Education 3(3), 275 – 288.

Wang, J. (2004). Development and validation of a two‐tier instrument to examine understanding of internal transport in plants and the human circulatory system International Journal of Science and Mathematics Education 2(2), 131 - 157.

Zhu, X.G., Long S.P., Ort, D.R. (2008). What is the maximum efficiency with which photosynthesis can convert solar energy into biomass? Curr Opin Biotech 19. 153 – 159.

Published

22. 05. 2019

How to Cite

Ryplová, R., & Pokorný, J. (2019). Ignored Role of Vegetation in Solar Energy Distribution and Formation of Climate – Survey of the Knowledge of Novice Pre-service Science Teachers. Envigogika, 14(1). https://doi.org/10.14712/18023061.586

Issue

Section

Reviewed Papers