Potenciál pro sociální učení v regionálním udržitelném rozvoji: analýza interakcí aktérů s důrazem na roli vědců

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá
Martin Zahradník

Abstrakt

Článek se zabývá regionálním (ne)udržitelným rozvojem: analyzuje předpoklady pro to, aby strategie udržitelného rozvoje byly úspěšné nebo se naopak ukázaly předpoklady jejich selhání, a to ze sociálního úhlu pohledu. Autoři popisují a následně analyzují případy tohoto typu z České republiky a ze světa, jež byly shromážděny pro databázi případových studií i v rámci tohoto čísla Envigogiky. Analytický zájem se soustřeďuje na role aktérů v dialogu o regionálních problémech udržitelného rozvoje, jak se projevují v rámci jejich spolupráce nebo v konfliktních situacích, a zabývá se souvisejícími procesy komunikace, zvláště na rozhraní mezi vědou a politikou. Analytický nástroj – metoda analýza aktérů – byl využit pro zjišťování charakteristik vztahů mezi zapojenými aktéry a jejich sítí; zájem se soustředil na povahu samotného procesu vyjednávání, v rámci kterého se střetávají různé, často kontroverzní, pohledy na „přírodu“, „životní prostředí“ nebo „udržitelný rozvoj“, takže dosažení dohody v praxi je pak obtížné. Metodický postup vycházel z kódování informací obsažených v případových studiích podle souboru proměnných, které byly definovány dle analytického zájmu samotné metody analýzy aktérů. Následná srovnávací meta-analýza těchto proměnných určených v několika případech pomohla formulovat několik hypotéz: pro úspěšný udržitelný rozvoj na regionální úrovni je potřeba mít, diskutovat a sdílet vize budoucnosti, a to se všemi zainteresovanými aktéry včetně místních obyvatel, kteří se zajímají především o dobré životní podmínky (blahobyt). V případech, kde místní aktéři pouze vybírají ze dvou protichůdných možností, je ve výsledku vyjednávání obvykle zablokováno. Vytvoření rámce pro vyjednávání, do něhož by byli zapojeni všichni zainteresovaní aktéři, napomáhá mj. samotným procesům vyjednávání. Článek tak ukazuje, proč je důležité věnovat pozornost sociálním aspektům rozvojových problémů a co může přinést mapování vztahů mezi jejich klíčovými a dalšími aktéry – takový postup vede k porozumění procesům deliberace a v praxi pak podporuje demokratické postupy rozhodování na regionální úrovni.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J., & Zahradník, M. (2015). Potenciál pro sociální učení v regionálním udržitelném rozvoji: analýza interakcí aktérů s důrazem na roli vědců. Envigogika, 10(1). https://doi.org/10.14712/18023061.476
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.

Odpovědný redaktor Envigogiky.

Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

Martin Zahradník

Environment Center
Charles University in Prague
Praha

Reference

Babbie, E. 2013. The practice of social research. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.

Baranek, E. and B. Günther. 2005. Erfolgsfaktoren von Partizipation in Naturschutzgroßprojekten ‐ Das Beispiel: Moderationsverfahren im Gewässerrandstreifenprojekt Spreewald. In Partizipation, Öffentlichkeitsbeteiligung, Nachhaltigkeit. Perspektiven der Politischen Ökonomie, eds. P.H. Feindt and J. Newig. Marburg: Metropolis‐Verlag: 299‐319.

Barton, A., & Dlouhá, J. (2014). Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education. In press

Burandt, S. 2014. Integration of Actor Analysis in Case Studies for (regional) Sustainable Development. Under review

Čada, K., Ptáčková, K. 2013. Possibilities and limits of collaboration between science and NGOs in the Czech Republic, Journal of Cleaner Production, Volume 49, June 2013, pp. 25 34

Davis, C. & Wilcock, E. 2003. Teaching Materials Using Case Studies, The UK Centre for Materials Education. [online] [cit 2014-01-30] http://www.materials.ac.uk/guides/casestudies.asp

Dillon, J., & Reid, A. 2004. Issues in case-study methodology in investigating environmental and sustainability issues in higher education: towards a problem-based approach? Environmental Education Research, 10(1), 23–37.

Dlouhá, J., & Dlouhý, J. 2014. Higher education for sustainability – a change of education genre? (Vzdělávání pro udržitelnost na vysokých školách – jde o změnu vzdělávacího žánru?) Envigogika, 9(1). Available from http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/440 doi:10.14712/18023061.440

Dlouhá, J., Barton, A. 2014. Students’ exploration of a Brown Coal Mining case study in higher education. In Barton, A. & Dlouhá, J. (eds.) Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education. In press

Dlouhá, J., Barton, A., Janoušková, S., & Dlouhý, J. 2013. Social learning indicators in sustainability-oriented regional learning networks, Journal of Cleaner Production, Volume 49, June 2013, pp. 64 73. doi:10.1016/j.jclepro.2012.07.023

Dryzek, J. 1997. The Politics of Earth, Environmental Discourses. New York: Oxford University Press.

Envigogika 2015. Vol 10, No 1

Enviwiki 2014. “Případy kauz udržitelného rozvoje” (Case studies of sustainable development). Avaliable from http://www.enviwiki.cz/wiki/Kategorie:P%C5%99%C3%ADpady_kauz_udr%C5%BEiteln%C3%A9ho_rozvoje

Fry H., Ketteridge S. and Marshall S. 1999. A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education, Kogan Page, Glasgow, pp 408.

Funtowicz, S.O., Ravetz, J. R. 2002. Post-Normal Science – Environmental Policy under Conditions of Complexity, [online] [cit 2006-04-25], from <http://www.nusap.net>

Hall, P. A. 1993. Policy paradigms, social learning, and the state: the case of economic policymaking in Britain. Comparative politics, 25(3), 275–296.

Hermová, I. 2014. Druhý život Tuchomyšle: Lokální identita přesídlenců z odtěžené obce. (The Second Life of Tuchomyšl: Local Identity of Displaced People From a Strip-Mined Village) Envigogika, 9(2). DOI: doi:10.14712/18023061.435

Hessels, L. K., & Van Lente, H. 2008. Re-thinking new knowledge production: A literature review and a research agenda, Research policy, 37(4), 740–760.

Hogl, K., Kvarda, E., Nordbeck, R., Pregernig, M. 2012. Environmental Governance: The Challenge of Legitimacy and Effectiveness. Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Pub.

Kružíková, E. 2005. EU Accession and Legal Change: Accomplishments and Challenges in the Czech Case. In Carmin, J., VanDeveer, S. D. (2005). EU enlargement and the environment: institutional change and environmental policy in Central and Eastern Europe. New York, Routledge. ISBN 0-415-35186-3. pp. 99-113

Křenová, Z., Vrba, J. 2014. Just how many obstacles are there to creating a National Park? A case study from the Šumava National Park. European Journal of Environmental Sciences, 4(1). Retrieved from http://ejes.cz/index.php/ejes/arti-

Labohý, J., Gaillyová, Y., & Machů, R. 2015. A sustainability assessment of the Hostětín cider house project. Envigogika, 10(1). doi:10.14712/18023061.449

Mader, C. 2013. Sustainability process assessment on transformative potentials: the Graz Model for Integrative Development, Journal of cleaner production, 49, 54–63.

Mebratu, D. 1998. Sustainability and sustainable development: historical and conceptual review. Environmental impact assessment review, 18(6), 493–520. Dostupné z http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925598000195, doi:10.1016/S0195-9255(98)00019-5

Mikšíček, P. 2014. Objev údajně vyhubeného sídelního druhu uskutečněn na Königsmühle v Krušných horách. (Discovery of a supposed extinct settlement species made at Königsmühle in the Ore Mountains) Envigogika, 9(1). doi:10.14712/18023061.441

Newig, J., Fritsch, O. 2009a. Environmental governance: participatory, multi-level – and effective? Environmental Policy and Governance, 19(3), 197–214. doi:10.1002/eet.509

Newig, J., Fritsch, O. 2009b. The case survey method and applications in political science. APSA 2009 Toronto Meeting Paper. [online] [2014-10-30] http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1451643

Očásková, I., Vrba, J., Průša, L. 2014. Revitalisation of Orlík reservoir – case study of a regional restoration project. European Journal of Environmental Sciences, 4(1). Retrieved from http://ejes.cz/index.php/ejes/article/view/152

Skalík, J. 2015. Debate about the Šumava National Park in the Czech Chamber of Deputies. Envigogika, 10(1). DOI: http://dx.doi.org/10.14712/18023061.429

Sol, J., Beers, P. J., & Wals, A. E. J. 2013. Social learning in regional innovation networks: Trust, commitment and reframing as emergent properties of interaction, Journal of Cleaner Production, Volume 49, June 2013, pp. 35 43

Stake, R., E. 2006. Multiple Case Study Analysis. New York: The Guilford Press.

Sullivan, T., J., 1983. The Difficulties of Mandatory Negotiation (The Colstrip Power Plant Case). In Resolving Environmental Regulatory Disputes, eds. L. Susskind, L. Bacow and M. Wheeler. Cambridge: Schenkman Publishing Company: 56‐85.

Todd, S. 2002. Building consensus on divisive issues: a case study of the Yukon wolf management team. Environmental Impact Assessment Review 22: 655‐84.

Vaněk, M. 1996. It was not possible to breath here: ecology in the Czech Lands since 1968 till 1989 (Nedalo se tady dýchat : ekologie v českých zemích v letech 1968 až 1989), Praha, MAXDORF.

Vávra, J., Lapka, M., & Cudlínová, E. (2014). Curent Challenges of Central Europe. Praha: UK, Filosofická fakulta. ISBN 978-80-7308-551-3

Vavroušek, J., Moldan, B. (eds.). 1989. State and development of the environment in the Czech Republic. (Stav a vývoj životního prostředí v Československu) Ekological Section of the Czechoslovak Biological Society of the Academy of Sciences, Praha, 146 p.

Wals, A. E. 2009. Review of Contexts and Structures for Education for Sustainable Development, UNESCO, Paris, Section for DESD Coordination.

Wals, A. E. (ed.) 2007. Social learning towards a sustainable world, Wageningen Academic Publishers.

Wenger, E. 2000. Communities of practice and social learning systems, Organization, 7(2), 225.

Yin, R. K. 2014. Case study research: Design and methods, Sage, London.

Zahradník, M., Dlouhá, J., Burandt, S. Actor analysis as a tool for exploring the decision-making processes in environmental governance. In Barton, A. & Dlouhá, J. (eds.) Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education. In press

Záhumenská, V. 2014. Hradec Králové–ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová studie k významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí. (Protecting the 'Na Plachtě' natural monument from development. A case study on the importance of public participation in environmental protection). Envigogika, 9(2). DOI: http://dx.doi.org/10.14712/18023061.451

Zimmermann, A. & Maennling, C. (2007). Mainstreaming participation. Multi-stakeholder management: Tools for Stakeholder Analysis. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn. Retrieved from http://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/en-svmp-instrumente-akteuersanalyse.pdf

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>