"Two are more than one": evaluation of a programme operated by the Bumblebee - Friends of Nature organization

Authors

  • Lenka Broukalová
  • Václav Broukal
  • Jan Činčera
  • Zdeňka Sopůšková

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.468

Keywords:

evaluation, mixed design, focus group, inclusion

Abstract

This article presents the results of an evaluation of the long-term program implemented by organization Čmelák [English: Bumblebee] – Friends of Nature called ‘Two are more than one’. The program is primarily focused on the validation of methods that contribute to inclusion in education and include elements of personal and social education, environmental education and trades. The evaluation consists of two parts –evaluation of the ‘development cycle’ and evaluation of the ‘creative educational cycle’. The evaluation of the development cycle uses a simple design based on observation and semi-structured interviews with teachers from cooperating schools and with teachers of the programs. The evaluation of the creatively-educational cycle uses a mixed design incorporating a survey comparing the pupils' attitudes before and after the program, analysis of pupils’ focus groups consisting, observations, and semi-structured interviews with teachers and programme teachers. The program provides results in the development of relations within individual classes, and partly also in establishing contacts and in the development of cooperation across classes. The program also provides results in the thematic areas – environmental and trades. The evaluation also revealed some problematic aspects of the program.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Lenka Broukalová

Spora, o. s.

Václav Broukal

Spora, o. s.

Jan Činčera

Masaryk University, Brno

Zdeňka Sopůšková

Čmelák Association, Prague

References

Bartoňová, M., Vítková, M. (Eds.). (2007). Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido.

Černá, M. (2012). Jak dál v inkluzivním vzdělávání? E – Informační bulletin pro organizace působící v sociální a zdravotně sociální oblasti, 1-2. Retrieved from http://www.skok.biz/images/stories/e-IBSKOK-082012.pdf

Greger, D., Chvála, M., Walterová, E., Černý, K. (2009). Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků. Orbis Scholae, 3(3), 51-78. Retrieved from http://www.orbisscholae.cz/2009/cislo-3

Hájková, V., Strnadová, I. (2013). Denotace inkluzivního vzdělávání s odkazem pro vzdělávací praxi v České republice. Pedagogika, časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, 62(2), 252-258. Retrieved from http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=542

Hájková, V., Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada.

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada.

Lechta, V. (Ed.). (2010). Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál.

Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. (2007). Pedagogický slovník (4th Ed.). Praha: Portál.

Škvaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Titzl, B. (2009). Cílové skupiny současné speciální pedagogiky. In Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami (pp 208-210). Ostrava: Ostravská univerzita.

Published

14. 03. 2015

How to Cite

Broukalová, L., Broukal, V., Činčera, J., & Sopůšková, Z. (2015). "Two are more than one": evaluation of a programme operated by the Bumblebee - Friends of Nature organization. Envigogika, 10(2). https://doi.org/10.14712/18023061.468

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>