Strážci Země v České republice: Zkušenost s implementací programu výchovy o Zemi

Obsah hlavního článku

Jan Činčera
Bruce Johnson

Abstrakt

Článek prezentuje zkušenosti s implementací mezinárodního programu výchovy o Zemi Strážci Země v České republice. V první části hodnotí proces implementace z pohledu zaměstnanců Střediska ekologické výchovy Český ráj, které připravilo a vedlo českou verzi programu. Podle nich byla implementace náročnou, ale obohacující výzvou. Ve druhé části článek analyzuje spokojenost žáků (10-12 let) a učitelů s programem. Respondenti vyjadřovali vysokou míru spokojenosti s programem, který ovlivnil i navazující školní lekce. V poslední části prezentuje efekt pilotního programu na ekologické znalosti a postoje žáků. Výsledky dokládají pozitivní vliv programu na obě proměnné. V závěru pak jsou diskutovány možnosti dalšího šíření programu v České republice.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J., & Johnson, B. (2013). Strážci Země v České republice: Zkušenost s implementací programu výchovy o Zemi. Envigogika, 8(4). https://doi.org/10.14712/18023061.397
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Činčera

PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Zaměření (odbornost): environmentální výchova, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, evaluace programů. Působí na  Masarykově Univerzitě v Brně (Environmentální studia) a na Technické univerzitě v Liberci (Katedra pedagogiky a psychologie). Spolupracuje se středisky ekologické výchovy a dalšími organizacemi jako evaluátor a konzultant programů.

Bruce Johnson

Bruce Johnson is Professor of environmental learning and science education at the University of Arizona, where is also serves as Director of the Earth Education Research and Evaluation Team and Co-Director of the STEM Learning Center. He is also the International Program Coordinator of The Institute for Earth Education, an international non-profit educational organization.

Reference

Bogner, F. X., & Wiseman, M. (2006). Adolescents’ attitudes towards nature and environment: Quantifying the 2-MEV model. Environmentalist, 26(4), 247-254. Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/s10669-006-8660-9 http://dx.doi.org/10.1007/s10669-006-8660-9

Cincera, J. (2007a). Environmentalni vychova. Od cilu k prostredkum. Brno: Paido.

Činčera, J. (2007). Steve Van Matre in the Czech Republic. Envigogika, 2(3), 10-14712. Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/119/html_119 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.119

Felix, L., & Johnson, B. (2013). Back in the classroom: Teacher follow-through after an earth education program. Applied Environmental Education & Communication, 12(3), 187-196. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1533015X.2013.838871 http://dx.doi.org/10.1080/1533015X.2013.838871

Činčera, J. (2006). Earth Education - Výchova o Zemi. Envigogika, 1(1), 10-14712. Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/85 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.85

Johnson, B., & Manoli, C. C. (2008). Using Bogner and Wiseman’s Model of Ecological Values to measure the impact of an earth education programme on children’s environmental perceptions. Environmental Education Research, 14(2), 115-127. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620801951673 http://dx.doi.org/10.1080/13504620801951673

Johnson, B. & Manoli, C. C. (2008a). Using the Model of Ecological Values to Examine Stability of and Changes in Children’s Environmental Perceptions Over Time. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association of Research in Science Teaching. Baltimore.

Johnson, B. (2005). Earth Education Research. A paper presented at the Environmental Education Research Symposium. Albuquerque, New Mexico, October 25.

Johnson, B., & Manoli, C. C. (2011). The 2-MEV Scale in the US: A measure of children’s environmental attitudes based on the Theory of Ecological Attitude. Journal of Environmental Education, 42(2), 84-97. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.2010.503716 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2010.503716

Kaplan, R., Kaplan, S. (2002). Adolescents and the Natural Environment: A Time Out? In Kahn, P.H., Kellert, S. R. Children and Nature: psychological, sociocultural, and evalutionary investigations. Cambridge: Massachussetts Institute of Technology.

Krajhanzl, J. (2012) Špetka ekopsychologie pro ekopedagogickou praxi. In A. Máchal, H. Nováčková, & L. Sobotková (Eds.), Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Soubor učebních textů. (pp. 95-110). Brno: Lipka.

Ledvinova, J. et al. (1992). Vychova pro budoucnost (cesty ekologicke vycho¬vy). Praha: MZP, Sdruzeni Tereza.

Manoli, C. & Johnosn, B. (2008). Factors Influencing Students’ Ecological Actions Following Participation in an Earth Education Program. Paper presented at the Annual Meeting of the National Assocation of Research in Science Teaching. Baltimore.

Manoli, C. C., Johnson, B., Hadjichambis, A. C., Paraskeva-Hadjichambi, D., Georgiou, Y., & Ioannou, H. (in press). Evaluating the impact of the Earthkeepers earth education program on children’s ecological understandings, values and attitudes, and behaviour in Cyprus. Studies in Educational Evaluation.

Manoli, C., Johnson, B., & Dunlap, R. (2007). Assessing children’s views of the environment: Modifying the New Ecological Paradigm Scale for use with children. Journal of Environmental Education, 38(4), 3-13. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/JOEE.38.4.3-13 http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.38.4.3-13

Martin, D. (2003). Research in Earth Education. Zeitschrift für Erlebnispädagogik, 23, 5/6, 32-47.

Matre, S. van & Johnosn, B. (1998). Earthkeepers. Greenville: The Institut for Earth Education.

Wohlers, L., & Johnson, B., (2003). A programmatic approach: Purposeful experiences. Zeitschrift Für Erlebnispädagogik, 23(5/6), 14-22.