Environmental Security: New and Old Theme of General Education?

Main Article Content

Svatava Janoušková
Tomáš Kudrna
Jan Maršák
Václav Pumpr

Abstract

The concept of environmental security stands in the focus of professionals as well as the lay public nowadays; however, a comprehensive analysis of this concept in the Czech curricula on the lower secondary level has been missing up to now. The authors seek to bring the first insight in this issue in the article. The text deals with the general environmental security concept (a component of a human security concept) and analyzes the interconnections among the general environmental security concept topics and educational content in Czech curricula of the lower secondary education in a particular time period (1948 - present). At the end the authors propose possible changes in the current curricula and point out the importance to develop new appropriate educational tools for a broader use in schools.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Janoušková, S., Kudrna, T., Maršák, J., & Pumpr, V. (2013). Environmental Security: New and Old Theme of General Education?. Envigogika, 8(1). https://doi.org/10.14712/18023061.228
Section
Reviewed Papers
Author Biographies

Svatava Janoušková

Charles University Environment Center

Tomáš Kudrna

Mgr. Tomáš KudrnaLach-Ner,s.r.o. (provozní ředitel)Neratovice

Jan Maršák

Obchodní akademie Dušní 7 (Business Academy)+ Obchodní akademie Krupkovo náměstí 4 (Business Academy)Praha

Václav Pumpr

PhDr. Václav Pumpr, CSc.Obchodní akademie Dušní 7Obchodní akademie Krupkovo náměstí 4Praha

References

ALLENBY, B. R. (2000). Environmental Security: Concept and Implementation. International Political Science Review, 21, s. 15-21. ISSN: 0192-5121.

BARNETT, J. (2001) The meaning of environmental security: ecological politics and policy in the new security era. London: Zed Books. 184 s. ISBN: Hb 1 85649 785 2.

BENEŠ, P.; PUMPR, V.; ČAPOUN, T. (2006). Ochrana člověka za mimořádných událostí – Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie. Praha: Fortuna. 23 s. ISBN 80-7168-818-06.

DABELKO, G.D.; DABELKO,D.D. (1995) “Environmental Security: Issues of Conflict and redefinition”, Woodrow Wilson Environmental Change and Security Project Report, issue 1, s. 3 – 12.

HERINK, J.; BALEK, V. (2002). Ochrana člověka za mimořádných událostí – Živelní pohromy. Praha: Fortuna. s. 39. ISBN: 80-7168-830-4.

HORSKÁ, V.; MARÁDOVÁ, E.; SLÁVIK, D. (2002). Ochrana člověka za mimořádných událostí – Sebeobrana a vzájemná pomoc. Praha: Fortuna. s. 39. ISBN 80-7168-829-0.

MEADOWS, D. H.; MEADOWS, D. L., RANDERS J., BEHRENS, W. W. (1972). Limits to Growth, New York: New American Library. ISBN 0-87663-165-0.

MATHEWS, J. T. (1989). “Redefining Security.” Foreign Affairs 68 (Spring), s. 162-177. ISSN: 0015-7120.

MŠMT ČR (1995). Standard základního vzdělávání z 22.8, č.j. 20819/95-26.

PARIS, R. (2001). Human Security. Paradigm Shift or Hot Air?, International Security, Vol. 26, No.2 (Fall 2001), s. 87-102. 2001. ISSN1531-4804.

MŠMT ČR (2013). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (platný od 1.9. 2013). Praha: MŠMT ČR. Dostupný na WWW: http://www.msmt.cz/file/26995 (cit. 05.04.2013).

SEDLÁČEK, M. (2006a). Ochrana člověka za mimořádných událostí – Osobní bezpečí. Povodně. Učebnice pro 6. ročník základních škol. Praha: Albra s.r.o., s. 28. ISBN: 80-7361-026-4.

SEDLÁČEK, M. (2006b). Ochrana člověka za mimořádných událostí – Osobní bezpečí. Požáry. Učebnice pro 7. ročník základních škol. Praha: Albra s.r.o., s. 28. ISBN: 80-7361-027-2.

Učební plán a učební osnovy pro školy střední (1948). Výnos ministerstva školství a osvěty ze dne 31. července 1948; č. A-153 000-II, Praha: Státní nakladatelství, 123 s.

Učební osnovy pro 6. - 10. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol. (1954). Biologie, Výnos ministerstva školství ze dne 25. ledna 1954; č. 4370/54-A-I/1, 1. vyd., Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 39 s.

Učební osnovy pro 8. až 11. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol. (1954). Chemie, Výnos ministerstva školství ze dne 25. ledna 1954; č. 4370/54-A-I/1, 1. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 30s.

Učební osnovy základní devítileté školy (1960). Fyzika 7.-9. ročník, Schváleno výnosem ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960; č. 27 723/60-I/1, 1. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 18 s.

Učební osnovy základní devítileté školy. (1960). Chemie 8.-9. ročník, Schváleno výnosem ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960; č. 27 723/60-I/1, 1. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 13 s.

Učební osnovy základní devítileté školy. (1960). Tělesná výchova 6.-9. ročník, Schváleno výnosem ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960; č. 27 723/60-I/1, 1. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 16 s.

Učební osnovy základní devítileté školy. (1961). Občanská výchova 6.-9. ročník, Schváleno výnosem ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960; č. 27 723/60-I/1, 1. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 18 s.

Učební osnovy základní devítileté školy. (1976). Branná výchova pro 7. a 8. ročník základní devítileté školy, Schváleno výnosem ministerstva školství ČSR ze dne 5. května 1975; č. 13 270/75-25, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 19 s.

Učební osnovy pro základní školy. (1978). Chemie 7.-8. ročník. Chemicko-biologická praktika (Povinně volitelný a nepovinný předmět). 7.-8. ročník. Fyzikálně chemická praktika (Povinně volitelný a nepovinný předmět). 7.-8. ročník, Schváleno výnosem ministerstva školství ČSR ze dne 13. května 1978; č. 15 759/78-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 43 s.

Učební osnovy základní školy. (1978). Tělesná a sportovní výchova. Sportovní hry 5.-8. ročník, Schváleno výnosem ministerstva školství ČSR ze dne 13. května 1978; č. 15 759/78-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 48 s.

Učební osnovy základní školy. (1978). Občanská nauka 6.-8. ročník, Schváleno výnosem ministerstva školství ČSR ze dne 13. května 1978; č. 15 759/78-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 15 s.

Učební osnovy základní školy. (1978). Fyzika. 6.-8. ročník. Fyzikálně chemická praktika (Povinně volitelný a nepovinný předmět) 7.-8. ročník. Matematicko-fyzikální praktika (Povinně volitelný a nepovinný předmět) 7.-8. ročník, Schváleno výnosem ministerstva školství ČSR ze dne 13. května 1978; č. 15 759/78-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 55 s.

Učební osnovy základní školy. (1978). Přírodopis 5.-8. ročník. Chemicko-biologická praktika (povinně volitelný a nepovinný předmět 7.-8. ročník), Schváleno výnosem ministerstva školství ČSR ze dne 13. května 1978; č. 15 759/78-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 97 s.

Učební osnovy základní školy. (1987). Fyzika. Fyzikálně chemická praktika. Matematicko-fyzikální praktika pro 6.- 8.r., Schválilo ministerstvo školství ČSR dne 2. prosince 1986; č. 30 250/86-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 60 s.

Učební osnovy základní školy. (1987). Chemie 7.-8. r. Chemicko-biologická praktika (povinně volitelný a nepovinný předmět 7.-8. r.). Fyzikálně-chemická praktika (povinně a nepovinně volitelný předmět 7.-8. r.), Schválilo ministerstvo školství ČSR dne 2. prosince 1986; č. 30 250/86-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 40 s.

Učební osnovy základní školy (1987). Občanská nauka. 6.-8. ročník, Schválilo ministerstvo školství ČSR dne 15. července 1986; č. 21 557/86-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 33 s.

Učební osnovy základní školy. (1988). Přírodopis 5.- 8.ročník. Chemicko-biologická praktika 7.- 8.ročník, Schválilo ministerstvo školství ČSR dne 15. července 1986; č. 21 557/86-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 61 s.

ULLMAN, R. (1983). Redefining Security. International Security, vol. 8, no. 1, s. 129-153. ISSN1531-4804.

Vzdělávací program Základní škola. (1996). Praha: Fortuna. s.336. ISBN 80-7168-595-X.

WCED (1987). Our Common Future. World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford. ISBN: 978-0-19-282080-8.

Zákon č. 31/ 1953 Sb. - Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon), Sbírka zákonů republiky Československé, ročník 1953, s. 193-196.

Zákon č.186/ 1960 Sb. – Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), Sbírka zákonů Československé socialistické republiky, ročník 1960, s. 645-652 .