Environmentální bezpečnost: staronové téma všeobecného vzdělávání?

Obsah hlavního článku

Svatava Janoušková
Tomáš Kudrna
Jan Maršák
Václav Pumpr

Abstrakt

Článek se zabývá environmentální bezpečností z hlediska vzdělávání – konceptem, který stojí v současnosti v ohnisku zájmu odborné i laické veřejnosti, ale který u nás doposud nebyl z pohledu vzdělávání zpracován. Text se věnuje jednak provázanosti obecného konceptu environmentální bezpečnosti se vzdělávacím obsahem vyučovacích předmětů resp. vzdělávacích oborů v kurikulech nižšího sekundárního vzdělávání od roku 1948 po současnost, a jednak otázce, jak by tato tématika měla být zohledněna v současném kurikulu.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Janoušková, S., Kudrna, T., Maršák, J., & Pumpr, V. (2013). Environmentální bezpečnost: staronové téma všeobecného vzdělávání?. Envigogika, 8(1). https://doi.org/10.14712/18023061.228
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Svatava Janoušková

RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.

Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze

Praha

Tomáš Kudrna

Mgr. Tomáš Kudrna

Lach-Ner,s.r.o. (provozní ředitel)

Neratovice

Jan Maršák

RNDr. Jan Maršák, CSc.

Nezávislý expert

Praha

Václav Pumpr

PhDr. Václav Pumpr, CSc.

Obchodní akademie Dušní 7

Obchodní akademie Krupkovo náměstí 4

Praha

Reference

Allenby, B. R. (2000). Environmental Security: Concept and Implementation. International Political Science Review, 21(1), 15-21. Retrieved from http://ips.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0192512100211001 http://dx.doi.org/10.1177/0192512100211001

BARNETT, J. (2001) The meaning of environmental security: ecological politics and policy in the new security era. London: Zed Books. 184 s. ISBN: Hb 1 85649 785 2.

BENEŠ, P.; PUMPR, V.; ČAPOUN, T. (2006). Ochrana člověka za mimořádných událostí – Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie. Praha: Fortuna. 23 s. ISBN 80-7168-818-06.

Dabelko, G. D., & Dabelko, D. D. (1995). Environmental Security: Issues of Conflict and redefinition”, Woodrow Wilson Environmental Change and Security Project Report. issue, 1(3), 3-12.

HERINK, J.; BALEK, V. (2002). Ochrana člověka za mimořádných událostí – Živelní pohromy. Praha: Fortuna. s. 39. ISBN: 80-7168-830-4.

HORSKÁ, V.; MARÁDOVÁ, E.; SLÁVIK, D. (2002). Ochrana člověka za mimořádných událostí – Sebeobrana a vzájemná pomoc. Praha: Fortuna. s. 39. ISBN 80-7168-829-0.

MEADOWS, D. H.; MEADOWS, D. L., RANDERS J., BEHRENS, W. W. (1972). Limits to Growth, New York: New American Library. ISBN 0-87663-165-0.

Mathews, J. T. (1989). Redefining Security. Foreign Affairs, 68(2), 162-177. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/10.2307/20043906?origin=crossref http://dx.doi.org/10.2307/20043906

MŠMT ČR (1995). Standard základního vzdělávání z 22.8, č.j. 20819/95-26.

Paris, R. (2001). Human Security: Paradigm Shift or Hot Air. International Security, 26(2), 87-102. Retrieved from http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/016228801753191141 http://dx.doi.org/10.1162/016228801753191141

MŠMT ČR (2013). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (platný od 1.9. 2013). Praha: MŠMT ČR. Dostupný na WWW: http://www.msmt.cz/file/26995 (cit. 05.04.2013).

Sedláček, M. (2006). Ochrana člověka za mimořádných událostí – Osobní bezpečí. Povodně. Učebnice pro 6. ročník základních škol. Praha: Albra s.r.o..

Sedláček, M. (2006). Ochrana člověka za mimořádných událostí – Osobní bezpečí. Požáry. Učebnice pro 7. ročník základních škol. Praha: Albra s.r.o. ISBN: 80-7361-027-2.

Učební plán a učební osnovy pro školy střední (1948). Výnos ministerstva školství a osvěty ze dne 31. července 1948; č. A-153 000-II, Praha: Státní nakladatelství, 123 s.

Učební osnovy pro 6. - 10. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol. (1954). Biologie, Výnos ministerstva školství ze dne 25. ledna 1954; č. 4370/54-A-I/1, 1. vyd., Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 39 s.

Učební osnovy pro 8. až 11. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol. (1954). Chemie, Výnos ministerstva školství ze dne 25. ledna 1954; č. 4370/54-A-I/1, 1. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 30s.

Učební osnovy základní devítileté školy (1960). Fyzika 7.-9. ročník, Schváleno výnosem ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960; č. 27 723/60-I/1, 1. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 18 s.

Učební osnovy základní devítileté školy. (1960). Chemie 8.-9. ročník, Schváleno výnosem ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960; č. 27 723/60-I/1, 1. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 13 s.

Učební osnovy základní devítileté školy. (1960). Tělesná výchova 6.-9. ročník, Schváleno výnosem ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960; č. 27 723/60-I/1, 1. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 16 s.

Učební osnovy základní devítileté školy. (1961). Občanská výchova 6.-9. ročník, Schváleno výnosem ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960; č. 27 723/60-I/1, 1. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 18 s.

Učební osnovy základní devítileté školy. (1976). Branná výchova pro 7. a 8. ročník základní devítileté školy, Schváleno výnosem ministerstva školství ČSR ze dne 5. května 1975; č. 13 270/75-25, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 19 s.

Učební osnovy pro základní školy. (1978). Chemie 7.-8. ročník. Chemicko-biologická praktika (Povinně volitelný a nepovinný předmět). 7.-8. ročník. Fyzikálně chemická praktika (Povinně volitelný a nepovinný předmět). 7.-8. ročník, Schváleno výnosem ministerstva školství ČSR ze dne 13. května 1978; č. 15 759/78-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 43 s.

Učební osnovy základní školy. (1978). Tělesná a sportovní výchova. Sportovní hry 5.-8. ročník, Schváleno výnosem ministerstva školství ČSR ze dne 13. května 1978; č. 15 759/78-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 48 s.

Učební osnovy základní školy. (1978). Občanská nauka 6.-8. ročník, Schváleno výnosem ministerstva školství ČSR ze dne 13. května 1978; č. 15 759/78-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 15 s.

Učební osnovy základní školy. (1978). Fyzika. 6.-8. ročník. Fyzikálně chemická praktika (Povinně volitelný a nepovinný předmět) 7.-8. ročník. Matematicko-fyzikální praktika (Povinně volitelný a nepovinný předmět) 7.-8. ročník, Schváleno výnosem ministerstva školství ČSR ze dne 13. května 1978; č. 15 759/78-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 55 s.

Učební osnovy základní školy. (1978). Přírodopis 5.-8. ročník. Chemicko-biologická praktika (povinně volitelný a nepovinný předmět 7.-8. ročník), Schváleno výnosem ministerstva školství ČSR ze dne 13. května 1978; č. 15 759/78-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 97 s.

Učební osnovy základní školy. (1987). Fyzika. Fyzikálně chemická praktika. Matematicko-fyzikální praktika pro 6.- 8.r., Schválilo ministerstvo školství ČSR dne 2. prosince 1986; č. 30 250/86-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 60 s.

Učební osnovy základní školy. (1987). Chemie 7.-8. r. Chemicko-biologická praktika (povinně volitelný a nepovinný předmět 7.-8. r.). Fyzikálně-chemická praktika (povinně a nepovinně volitelný předmět 7.-8. r.), Schválilo ministerstvo školství ČSR dne 2. prosince 1986; č. 30 250/86-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 40 s.

Učební osnovy základní školy (1987). Občanská nauka. 6.-8. ročník, Schválilo ministerstvo školství ČSR dne 15. července 1986; č. 21 557/86-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 33 s.

Učební osnovy základní školy. (1988). Přírodopis 5.- 8.ročník. Chemicko-biologická praktika 7.- 8.ročník, Schválilo ministerstvo školství ČSR dne 15. července 1986; č. 21 557/86-200, 1. vyd., Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 61 s.

Ullman, R. H. (1983). Redefining Security. International Security, 8(1), 129-153. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2538489?origin=crossref http://dx.doi.org/10.2307/2538489

Vzdělávací program Základní škola. (1996). Praha: Fortuna. s.336. ISBN 80-7168-595-X.

WCED (1987). Our Common Future. World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford. ISBN: 978-0-19-282080-8.

Zákon č. 31/ 1953 Sb. - Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon), Sbírka zákonů republiky Československé, ročník 1953, s. 193-196.

Zákon č.186/ 1960 Sb. – Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), Sbírka zákonů Československé socialistické republiky, ročník 1960, s. 645-652 .