Indikátory udržitelnosti kiteboardingu jako nástroj vzdělávání kiteboarderů

Obsah hlavního článku

Dan Heuer
Svatava Janoušková

Abstrakt

Studie se zabývá využitím potenciálu vzdělávacího online nástroje pro osvětu a vzdělávání o udržitelnosti v rámci provozování rekreačního sportu - kiteboardingu. Studie odpovídá na dvě výzkumné otázky, první se týká optimálního obsahu a struktury osvětového nástroje; druhá jeho přínosů pro osvětu a vzdělávání v oblasti udržitelnosti sportu. Ve studii byly využity vědecké metody pro konstrukci indikátorů, které jsou součástí online nástroje, a také kvalitativní výzkumné metody - polostrukturované rozhovory - pro ověření osvětového a vzdělávacího potenciálu online nástroje na vzorku českých kiteboarderů. Výsledky studie ukazují, že potenciál pro informální vzdělávání nástroj s tímto obsahem a strukturou má. Uživatelé nástroje ocenili zejména komplexnost informací a provazbu témat udržitelnosti, které nástroj přináší. Výsledky studie rovněž naznačují, že zatímco informacemi o sociálních a ekonomických tématech udržitelného rozvoje uživatelé disponují, některé nové poznatky pro určité uživatele nástroj zprostředkoval v oblasti environmentální udržitelnosti. Přes všechna omezení výzkumu se zdá, že online nástroj šířený mezi provozovateli kiteboardingu (minimálně v určité věkové skupině), může být vhodným nástrojem informálního vzdělávání.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Heuer, D., & Janoušková, S. (2024). Indikátory udržitelnosti kiteboardingu jako nástroj vzdělávání kiteboarderů. Envigogika, 19(1). https://doi.org/10.14712/18023061.667
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Dan Heuer, Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií UK
Pátkova 2137/5
182 00 Praha 8

Reference

Bácsné-Bába, É., Ráthonyi, G., Pfau, C., Müller, A., Szabados, G. N., & Harangi-Rákos, M. (2021). Sustainability-sport-physical activity. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), 1455. https://doi.org/10.3390/ijerph18041455

Bendor, R., Lyons, S. H., & Robinson, J. (2012). What’s there not to ‘like’? sustainability deliberations on facebook. JeDEM-eJournal of eDemocracy and Open Government, 4(1), 67-88. https://doi.org/10.29379/jedem.v4i1.94

Carmi, N., Arnon, S., & Orion, N. (2015). Transforming environmental knowledge into behavior: The mediating role of environmental emotions. The Journal of Environmental Education, 46(3), 183-201. https://doi.org/10.1080/00958964.2015.1028517.

Ceylan, M., Akcakoyun, F., & Sukan, H. D. (2016). “As an Extreme Sport the Effect of Kiteboarding in Sociotropy and Autonomy Level.” CBU Journal of Physical Education and Sport Sciences 11 (2): 1–9.Cury, R., Kennelly, M., & Howes, M. (2022). Environmental sustainability in sport: a systematic literature review. European Sport Management Quarterly, 1-25. https://doi.org/10.1080/16184742.2022.2126511

Dingle, G. W., & Mallen, C. (2017). Sport-environmental sustainability (Sport-ES) education. In B. McCullough & T. B. Kellison (Eds.), Routledge handbook of sport and the environment (1st ed., pp. 79-96). London, UK & New York, USA: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315619514-2

Dingle, G., & Mallen, C. (2020). Sport and education for environmental sustainability. In Dingle, G., & Mallen, C. (Eds). Sport and Environmental Sustainability (pp. 243-260). London, UK & New York, USA: Routledge.

Dworkin, S. L. (2012). Sample size policy for qualitative studies using in-depth interviews. Archives of sexual behavior, 41, 1319-1320. https://doi.org/10.1007/s10508-012-0016-6

EcoPassseger (2023). online [cit. 10-10-2023]. Available at: https://www.ecopassenger.org/bin/query.exe/en?L=vs_uic

Eurobarometr (2020) online [cit. 8-9-2023]. Available at: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2257

European Parliament (2022). Flash Eurobarometr. News & Media Survey 2022. online [cit. 8-9-2023]. Available at: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2832

FIFA World Cup Qatar 2022TM(2022). [cit. 8-9-2023]. https://www.qatar2022.qa/sites/default/files/2022-08/FIFA-World-Cup-2022%E2%84%A2-First-Sustainability-Progress-Report_0.pdf

Francis, J. J., M. Johnston, C. Robertson, L. Glidewell, V. Entwistle, M. P. Eccles, and J. M. Grimshaw. (2010). “What Is an Adequate Sample Size? Operationalising Data Saturation for Theory-Based Interview Studies.” Psychology and Health, 25 (10): 1229–1245. https://doi.org/10.1080/08870440903194015

Frick J., Kaiser, F.G., & Wilson, M. (2004). Environmental knowledge and conservation behavior: Exploring prevalence and structure in a representative sample. Personality and Individual Differences, 37, 1597–1613. https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.02.015

Gapminder (2023). online [cit. 8-9-2023]. Available at: https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=bubbles&url=v1

Gerson, K. & Damaske, S. (2020) The Science and Art of Interviewing. Oxford University Press.

Gilchrist P. & Wheaton B. (2013). New media technologies in lifestyle sport. In Hutchins B., Rowe D. (Eds.), Digital media sport: Technology, power and culture in the network society (pp. 169–187). New York, NY: Routledge.

González-Serrano, M. H., Añó Sanz, V., & González-García, R. J. (2020). Sustainable sport entrepreneurship and innovation: A bibliometric analysis of this emerging field of research. Sustainability, 12(12), 5209. https://doi.org/10.3390/su12125209

Guest, G., Bunce, A. & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. Field Methods 18, 59–82. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903

Hák, T., Janoušková, S., & Moldan, B. (2016). Sustainable Development Goals: A need for relevant indicators. Ecological indicators, 60, 565-573. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.08.003

Heuer, D., & Janoušková, S. (2023). What Do Experts Think About the Sustainability of Kiteboarding?. Studia sportiva, 17(1), 127-147. https://doi.org/10.5817/StS2023-1-12

Hodson, J., Dale, A., Jost, F., & Clifton-Ross, J. (2020). Sustainability issue communication and student social media engagement: Recommendations for climate communicators. Journal of Digital & Social Media Marketing, 8(3), 277-290.

Janoušková, S. & Hák, T. (2017). Využití indikátorů udržitelného rozvoje v přírodovědném vzdělávání. In Kričfaluši, D., Mucha, M. (ed.) Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta. ISBN 978-80-7464-942-4.

Janoušková, S., Pyskatá Rathouská, L., Žák, V., & Urválková, E. S. (2023). The scientific thinking and reasoning framework and its applicability to manufacturing and services firms in natural sciences. Research in Science & Technological Education, 41(2), 653-674. https://doi.org/10.1080/02635143.2021.1928048

Jha, A. K., & Verma, N. K. (2023). Social media sustainability communication: an analysis of firm behaviour and stakeholder responses. Information Systems Frontiers, 25(2), 723-742. https://doi.org/10.1007/s10796-022-10257-6

Kapitulčinová, D. (2017). Kalkulačky environmentálních stop jídla ve vzdělávání a představení Nutriční stopy jako nástroje pro podporu udržitelné spotřeby potravin. Envigogika, 12(2). https://doi.org/10.14712/18023061.553

Kochová et al. (2019). Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky. CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha.

Le Corre, N., Saint-Pierre, A., Hughes, M., Peuziat, I., Cosquer, A., Michot, T., & Bernard, N. (2021). Outdoor recreation in French Coastal and Marine Protected Areas. Exploring recreation experience preference as a way for building conservation support. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 33, 100332. https://doi.org/10.1016/j.jort.2020.100332.

Leighninger, M. (2011). Using online tools to engage – and be engaged by – the public. Washington, DC: IBM Center for The Business of Government

Lindsey, I., & Chapman, T. (2017). Enhancing the contribution of sport to the sustainable development goals. Commonwealth Secretariat.

Martens, M. L., & Carvalho, M. M. (2016). Sustainability and success variables in the project management context: an expert panel. Project Management Journal, 47(6), 24-43. https://doi.org/10.1177/87569728160470060

Maus, I. G. (2017). Developing holistic understanding in design education for sustainability. In Design for a Sustainable Culture (pp. 157-170). Routledge.

McCullough, B.P. & Kellison, T. B. (2017). Routledge handbook of sport and the environment. Routledge.

Miseliunaite, B., Kliziene, I., & Cibulskas, G. (2022). Can holistic education solve the world’s problems: A systematic literature review. Sustainability, 14(15), 9737. https://doi.org/10.3390/su14159737

Nulman, E., & Özkula, S. M. (2016). Environmental nongovernmental organizations’ digital media practices toward environmental sustainability and implications for informational governance. Current Opinion in Environmental Sustainability, 18, 10-16. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.04.004

Our World in Data (2023). online [cit. 8-9-2023]. Available at: https://ourworldindata.org/

Parris, T. M., & Kates, R. W. (2003). Characterizing and measuring sustainable development. Annual Review of environment and resources, 28(1), 559-586. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.28.050302.105551

Piscitelli, A., & D’Uggento, A. M. (2022). Do young people really engage in sustainable behaviors in their lifestyles?. Social Indicators Research, 163(3), 1467-1485. https://doi.org/10.1007/s11205-022-02955-0

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. 6., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál.

Rixen, Ch., & Rolando, A. (2013). The Impacts of Skiing and Related Winter Recreational Activities on Mountain Environments. Bentham Science Publishers. https://doi.org/10.2174/97816080548861130101.

SDNS (2015). Indicators and a monitoring framework for the sustainable development goals. Launching a data revolution for the SDGs. A report by the Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network. Revised working draft (Version 7), March 20 (2015).

Selwyn, N. (2007, October). Web 2.0 applications as alternative environments for informal learning- a critical review. In Paper for CERI-KERIS international expert meeting on ICT and educational performance (Vol. 16, p. 17).

Skinner, J., Zakus, D. H., & Cowell, J. (2008). Development through sport: Building social capital in disadvantaged communities. Sport Management Review, 11(3), 253-275. https://doi.org/10.1016/S1441-3523(08)70112-8

Small, M. L. How many cases do I need?’ On science and the logic of case selection in field-based research. Ethnography 10, 5–38 (2009). https://doi.org/10.1177/1466138108099586

Stanners, D.; Bosch, P.; Dom, A.; Gabrielsen, P.; Gee, D.; Martin, J.; Rickard, L. & Weber, J.-L. (2007). Frameworks for environmental assessment and indicators at the EEA’. In Sustainable Indicators: A Scientific Assessment, Scientific Committee on Problems of the Environment; Hak, T., Moldan, B., Dahl, A., Eds.; SCOPE 67; Island Press: London, UK, pp. 125–144.

Stratilová Urválková, E. S., & Surynková, P. (2021). Sustainable development indicators—Untapped tools for sustainability and STEM education: An analysis of a popular Czech educational website. Sustainability, 14(1), 121. https://doi.org/10.3390/su14010121Taylor, P., Davies, L., Wells, P., Gilbertson, J., & Tayleur, W. (2015). A review of the social impacts of culture and sport. A Review of the Social Impacts of Culture and Sport, The culure and sport evidence programme.

Thorpe, H. (2017). Action sports, social media, and new technologies: Towards a research agenda. Communication & sport, 5(5), 554-578. https://doi.org/10.1177/2167479516638125

Tilbury, D., & Janousek, S. (2006). Development of a national approach to monitoring, assessment and reporting on the decade of education for sustainable development: Summarising documented experiences on the development of ESD indicators and networking with expert groups on ESD indicators. Sydney: Australian Research Institute of Education for Sustainability and Australian Government Department of the Environment and Water Resources.

The London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Ltd., 2012 online [cit. 8-9-2023]. Available at: https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20130403015301/http://learninglegacy.independent.gov.uk/publications/london-2012-post-games-sustainability-report-a-legacy-of.php

The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games online [cit. 8-9-2023]. Available at: https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/1327958/sustainability-post-games-report-tokyo-2020-the-tokyo-organising-committee-of-the-olympic-and-paraly?_lg=en-GB

Trendafilova, S., & McCullough, B. P. (2018). Environmental sustainability scholarship and the efforts of the sport sector: A rapid review of literature. Cogent social sciences, 4(1), 1467256. https://doi.org/10.1080/23311886.2018.1467256Wheeler, K., & Nauright, J. (2006). “A Global Perspective on the Environmental Impact of Golf.” Sport in Society 9 (3): 427–43. https://doi.org/10.1080/17430430600673449

Williams, K. C., Page, R. A., & Petrosky, A. R. (2014). Green Sustainability and New Social Media. Journal of Strategic Innovation & Sustainability, 9.