Úvodník 2007/II/2

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá

Abstrakt

Úvodník 2007/II/2

2007-09-06 08:59:20


Nové číslo Envigogiky srdečně zdraví své čtenáře.


Tentokrát jsme se zaměřili na interdisciplinární téma. Ne všechny články se ho týkají – zdá se, že pro jejich pečlivé zpracování bylo málo času. My i naši autoři s údivem zjišťujeme, že napsat a posléze zpracovat text pro recenzovanou rubriku zabere spoustu času, samotné recenzní řízení je totiž záležitost časově náročná. Některé články se vracejí k přepracování, musíme znovu oslovit recenzenty, zda jsou s úpravami spokojeni, nebo dokonce zahájit nové kolečko posuzování a dalších úprav textu... Máme ale štěstí, připomínky bývají velmi užitečné, autoři jsou nakonec rádi, že mají rovnocenného partnera v dialogu, který někdy výrazně zlepšuje úroveň jejich práce. Příspěvek recenzentů ke konečné podobě článku se snažíme řádně ocenit – posudky se souhlasem všech zúčastněných zveřejňujeme (uvádíme je na konci textů).


Jaké články tentokrát vydáváme, to si můžete podrobně prohlédnout v obsahu čísla – zde jsou i jejich krátké anotace. Takže můžeme jen stručně upozornit na nová témata či prvky, které nás příjemně překvapily. Polemický článek o zakladateli hlubinné ekologie Arne Naessovi píše Bohuslav Binka. K praxi vysokoškolského vzdělávání směřují Petr Šauer a Aleš Lisa – popisují „případy“ využití případových studií ve výuce. Wendy Drozenová zahajuje cyklus svých koláží a Rohan Wickramasinghe rozebírá ekologické prvky v různých náboženstvích na jeho rodné Srí Lance.


Téma etiky, zdá se, přetrvalo (rozebírali jsme jej v minulém čísle) a objevuje se v mnoha příspěvcích. Katka Jančaříková píše o úctě k životu a školní praxi vycházející z rámcových vzdělávacích programů; František Murgaš o kvalitě života a indikátorech, které by ji mohly měřit. Roel Stemmer, ze svého čistě osobního hlediska, směřuje k jednotě všeho živého, a to v rovině náboženské a dokonce organizační.


Skutečně interdisciplinárně pojal svůj článek Jan Činčera – zkoumá možnosti využití informační vědy v environmentální výchově. Zabýváme se také celostním věděním, což ilustrujeme na příkladu pansofického systému J. A.  Komenského, a také se pokoušíme o vymezení pojmů v oblasti inter-, multi-, trans-disciplinární (Jana Dlouhá). Obecně ale doufáme, že takto zaměřená diskuze bude dále pokračovat.


Určitě se podívejte i do dalších rubrik. Přečtete si například, jak Anna Hogenová recenzuje Přemítání o člověku, životě a době Jiřího Hermacha, dozvíte se, co představuje systém financování výzkumu v tzv. Rámcových programech Evropské komise, a zda zahrnuje výzkum pedagogický. Zjistíte, jak se jmenuje nejlepší kniha o environmentální psychologii nebo jaký nový magisterský obor otevírá Vysoká škola ekonomická v Praze. Pokud máte nedůvěru v časopisy jako je Envigogika, tak se zamyslete nad (ne)výhodami a perspektivami elektronického publikování.


Především ale využijte zdrojů, na které odkazujeme v článku o indikátorech vzdělávání pro udržitelný rozvoj. V příštím čísle se totiž budeme věnovat hlavně tomu, jak lze programy environmentální / ekologické výchovy hodnotit. Příspěvky do recenzované rubriky ke zveřejnění v prosincovém čísle přijímáme do poloviny listopadu 2007, do ostatních rubrik průběžně.


Protože bychom do budoucna chtěli využít všech interaktivních možností virtuálního prostředí, chceme postupně měnit publikační schéma, směřovat k co největší aktuálnosti. V následujícím čísle zkusíme články publikovat ihned, jakmile je dostaneme a zpracujeme; „oficiálně“ budou vydány rozesláním úvodníku a obsahu Envigogiky 3/2007 koncem roku.


Nakonec musíme poděkovat nejen autorům, ale také recenzentům a všem, kteří přispěli k tomu, že se nám daří touto formou publikovat. Těšíme se  i na příště – vaše názory a články do všech rubrik přivítáme a budeme se jim pečlivě věnovat.


Za redakci:


Jana a Jirka Dlouzí & Katka Markošová

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J. (2007). Úvodník 2007/II/2. Envigogika, 2(2). https://doi.org/10.14712/18023061.211
Sekce
Úvodník
Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Odpovědný redaktor Envigogiky. Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>