The impact of environmental profiling of secondary schools on pro-environment attitudes and student behaviour

Main Article Content

Aleš Bezouška
Jan Činčera

Abstract

The article summarizes findings of research on assessing the level of pro-environmental attitudes and behaviour of high school students from environmentally oriented schools. It introduces findings of a small research study focused on the measurement of pro-environmental attitudes and behaviour of students from environmentally oriented secondary schools. The experimental group consisted of 89 students from the fourth year of study from two secondary schools. Both schools in the experimental group declare their orientation towards environmental topics and environmental education is mandatory in their curricula. The control group consisted of 112 final year students from non-environmentally profiled schools. The research showed very small differences in both attitudes and behaviour between the groups and did not support the hypothesis about the higher level of pro-environmental behaviour and attitudes of students attending environmentally oriented schools.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Bezouška, A., & Činčera, J. (2007). The impact of environmental profiling of secondary schools on pro-environment attitudes and student behaviour. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.20
Section
Reviewed Papers

References

ČINČERA, Jan. P.T. : statistika závěrečného hodnocení. 2007. Interní dokument, nepubl.

ČINČERA, Jan, ŠTĚPÁNEK, Petr. Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika [online]. 2007, roč. 2, č. 1 [cit. 2007-12-15]. Dostupný z WWW: http://envigogika.cuni.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=7. ISSN 1802-3061.

GLIEROVÁ, Bohdana. EKOGymnázium Poděbrady : Klub ekologické výchovy [online]. 2007 [cit. 2007-11-04]. Dostupný z WWW: .

Gymnázium Jiřího z Poděbrad : Školní vzdělávací program 2007 [online]. 2007 [cit. 2007-11-04]. Dostupný z WWW: .

Gymnázium T. G. Masaryka : Projekty [online]. 2007 [cit. 2007-11-04]. Dostupný z WWW: < http://www.gymhust.cz/projekty.htm>.

SZeŠ a SOŠ, Přírodovědné lyceum : Charakteristika studijního oboru[online]. Poslední aktualizace 2006-19-09 [cit. 2007-12-15]. Dostupný z WWW: .