Environmentální hrozby války na Ukrajině

Obsah hlavního článku

Tetiana Gardashuk

Abstrakt

Článek ukazuje válku na Ukrajině jako obrovskou humanitární katastrofu, navíc s důsledky pro narušení či zničení vzádných přírodních oblastí a dlouhodbé ohrožení životního prostředí, s dopadem na zdraví lidí v příštích generacích. Děje se tak při porušování mezinárodně platných konvencí a protokolů jejichž signatáři jsou jak Ukrajina, tak i Ruská federace. Stručný (a dosud neúplný) přehled škod bude postupně doplňován, aby mohla být vyvozena odpovědnost. Na tom by se mělo podílet mezinárodní společenství, životní prostředí totiž nemá hranice.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Gardashuk, T. . (2022). Environmentální hrozby války na Ukrajině. Envigogika, 17(1). https://doi.org/10.14712/18023061.639
Sekce
Informace

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)