Permaculture and Theory of Environmental Education (EE) - A Mapping Review

Authors

  • Monika Janáková

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.529

Keywords:

permaculture, environmetal education

Abstract

The text deals with the concept of permaculture in the context of environmental education (EE). It shows the position of permaculture as a concept in the context of established theories of EE. The review is based on library research of approximately 400 texts from Czech and foreign library sources. The texts were chosen based on the following key words: environmental education (theory, values, and history), permaculture education, global education, education for environmental protection, education for the sustainable development (Czech sources); theory of environmental education, permaculture (foreign sources). A typology arising from this work is used to embed permaculture into EE theories (micro-theories, medium-range theories, macrotheories and philosophical and ethical theories) and is used in the text for framing the concept in the field. The main finding is that permaculture as a concept lies on the periphery of theoretical discussions in EE, and at the moment is more of a tool of practical EE (mostly in the form of manuals for using gardens in EE) rather than a component of EE theory. The biggest overlap is between permaculture and global education and theories of place based education and experience based education. In general, permaculture is not a sufficiently sophisticated theoretical concept, but it has theoretical potential. In this respect permaculture is a challenge for theoretical research in educational sciences. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Monika Janáková

Mgr. Monika Janáková je studentkou doktorského studia Pedagogické fakulty MU. Tématem její disertační práce je permakultura v kontextu environmentální výchovy (EV) a také využití zvířat v edukačním procesu, především koní.  Vedle EV patří k oblasti jejího odborného zájmu také české avantgardní umění v sakrálním prostoru (vystudovala dějiny umění na FFMU v Brně).

References

Andreoti, V., Burjan, V., Činčera, J., Gallayová, Z., Hipš, J., Huba, M., Kagawa, F., Krajhanzl, J., Labašová, Z., Máchal, A., Medal, R., Piláriková, M., Selby, D. (2015). Environmentálna výchova v súvislostiach. 1. vydanie. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene.

Bertrand, Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál.

Binka, B. (2007). Rozporuplný Arne Naess – několik poznámek k zakladateli hlubinné ekologie I. Envigogika, 2(2), 1-11. Dostupný z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.16

Binka, B., Labohý, J. (2010). Aplikace testu naturalistického chybného závěru G. E. Moora na koncept biocentrické etiky u A. Schweitzera a P. W. Taylora. Envigogika, 5(2), 1-21. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.52

Blair, D. (2009) The Child in the Garden: An Evaluative Review of the Benefits of School Gardening, The Journal of Environmental Education, 40(2), 15-38, Dostupné z http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.40.2.15-38.

Binka B., Činčera J., Černý M. (2015). Hodnoty v opravdovém světě. Envigogika, 10(3), 1-17. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.505

Broukalová, L. (2011). Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/cile_indikatory_evvo_dokument.

Bultu, Z., Yilmaz, S. (2008). „Permaculture Playgrounds as a New Design Approach for Sustainable Society“ International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2 (2): 35-40.

Cutter-Mackenzie, A., & Edwards, S. (2013). Toward a Model for Early Childhood Environmental Education: Foregrounding, Developing, and Connecting Knowledge Through Play-Based Learning. The Journal of Environmental Education, 44(3), 195-213. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2012.751892

Činčera, J. (2006). Trendy v environmentální výchově – interpretivistický a kritický proud. Envigogika, 1(1), 1-8. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.2

Činčera, J. (2007). Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido.

Činčera, J. (2008). Evaluace program Ekoškola. Envigogika, 3(2), 1-32. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.30

Činčera, J. (2008). Evaluační strategie středisek ekologické výchovy. Envigogika, 3(2), 1-18. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.29

Činčera, J. (2008). Výchova k udržitelnému rozvoji: mýtus nebo nová vlna? Envigogika, 3(1), 1-7. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.25

Činčera, J. (2009). Výstupy či procesy: pragmatický (kvazi)spor environmentální výchovy. Envigogika, 4(2), 1-12. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.38

Činčera, J. (2011). Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Envigogika, 6(2), 1-17. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.59

Činčera, J. (2013). Environmentální výchova: efektivní strategie. Praha: Agentura Koniklec a Brontosauří ekocentrum Zelený klub, Brno: Masarykova univerzita.

Činčera, J. (2013). Metodika prohodnocení environmentální výchovy pro předškolní a mladší školní věk. Envigogika, 8(5), 1-52. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.413

Činčera, J. (2013). Paradigmatická proměna domácího pojetí environmentální výchovy. Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, 63(2), 182-197.

Činčera, J., Gilar, P., Sokolovičová, J. (2010). Specializační studium pro koordinátory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: interpretace a efektivita z pohledu absolventů. Envigogika, 5(1), 1-20. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.47

Činčera, J., Kulich, J., Gollová, D. (2009). Efektivita, evaluace a podpora programů environmentální výchovy. Envigogika, 4(2), 1-31. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.39

Činčera, Jan. (2014) Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice = The Importance of Independent Expert Centres for Dissemination of Inquiry-based Learning Approach in the Czech Republic. Scientia in educatione, 2014, 5(1), 74-81.

Darner, R. (2012). An empirical test of self-determination theory as a guide to fostering environmental motivation. Environmental Education Research, 18(4), 463-472. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2011.638739

Dennis, L. J., & Knapp, D. (1997). Viewpoint: John Dewey as Environmental Educator. The Journal of Environmental Education, 28(2), 5-9. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1997.9942817

Dillion, J. (2003). On Learners and Learning in Environmental Education: Missing theories, ignored communities. Environmental Education Research, 9(2), 215-226. Dostupné z http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620303480

Dlouhá, J. (2006). Environmentální vzdělání – pokus o systematické pojmenování problému. Envigogika, 1(1), 1-10. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.7

Dlouhá, J. (2006). Zkušenost přírody – jaká je a co ve výchově znamená. Envigogika, 1(1), 1-6. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.3

Dlouhá, J. (2007). Ekologická etika – na pomezí etikety a revoluční ideologie. Envigogika, 2(1), 1-18. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.13

Dlouhá, J. (2007). Pansofie v díle Jana Ámose Komenského. Envigogika, 2(2), 1-16. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.18

Dlouhá, J. (2009). Obecné vzdělávací kvality a pojem kompetence. Envigogika, 4(1), 1-19. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.35

Dlouhá, J. (2009). Trojští koně filosofických textů. Envigogika, 4(1). Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.295 Vol 4, No 1 (2009)

Dlouhá, J. (2013). Místně zakotvené učení: výuka pomocí regionálních materiálů a případových studií: příručka k projektu Věda do škol. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Dlouhá, J., Dlouhý, J. (2014). Higher education for sustainability – a change of education genre? Envigogika, 9(1), 1-31. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.440

Dlouhá, J., Zahradník, M. (2015). Potenciál pro sociální učení v regionálním udržitelném rozvoji: analýza interakcí aktérů s důrazem na roli vědců. Envigogika, 10(1), 1-23. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.476

Dunlap, R., E. (2008). The New Environmental Paradigm Scale: From

Dunlap, R.E., & Van Liere, K.D. (2008). The "New EnvironmentalParadigm". The Journal of Environmental Education, 40(1), 19-28. Dostupné z http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.40.1.19-28

Gahl Cole, A. (2007). Expanding the Field: Revisiting Environmental Education Principles Through Multidisciplinary Frameworks. The Journal of Environmental Education, 38(2), 35-45. Dostupné z http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.38.1.35-46

Galen D'Amato, L., & Krasny, M. E. (2011). Outdoor Adventure Education: Applying Transformative Learning Theory to Understanding Instrumental Learningand Personal Growth in Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 42(4), 237-254. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2011.581313

González‐Gaudiano, E. (2001). Complexity in Environmental Education1. Educational Philosophy and Theory, 33(2), 153-166. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2001.tb00260.x

Goralnik, L., & Nelson, M. P. (2011). Framing a Philosophy of Environmental Action: Aldo Leopold, John Muir, and the Importance of Community. The Journal of Environmental Education, 42(3), 181-192, Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2010.526152

Gough, S., Scott, W. (2001). Curriculum Development and Sustainable Development: practices, institutions and literacies. Educational Philosophy and Theory, 33(2), 137-152. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2001.tb00259.x

Green, C. G. (2015). Toward Young Children as Active Researchers: A Critical Review of the Methodologies and Methods in Early Childhood Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 46(4), 207-229. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2015.1050345

Grmelová, L. (2014). Vzdělávání pro zdraví prostřednictvím komunitní zahrady s permakulturními prvky (Bakalářská práce). Brno: MU.

Gundersen, D. T., O´Day, T. (2008). Permaculture, a natural systems design approach for teaching sustainability in higher education: Pacific University´s B-Street permaculture project. In: Allen-Gil, S., Stelljes, L., Borysova, O. (eds.) Addressing Global Environmental Security Through Innovative Educational Curricula (s. 165 – 178). Dordrecht (The Netherlands): Springer.

Hardy, J. (2002). Levinas and Environmental Education. Educational Philosophy and Theory, 34(4), 459-476. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2002.tb00519.x

Havlůjová, H., Foltýn, D., Charvátová, K. (2012). Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR. Envigogidka, 7(3), 1-18. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.78

Holmes, J. A. (2014). Permaculture and Contemporary Utopian Romanticism. Citizenship and Globalisation Research Papers, 5(5), 1-19.

Holmgren, D. (2006). Permakultura: principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti. Svojanov: PermaLot.

Horáčková, M. (2015). Proenvironmentální postoje učitelů středních odborných škol jako předpoklad biofilní orientace vzdělávání. Dostupné z http://www.ped.muni.cz/weduresearch/publikace/pvtp40.pdf

HORKÁ, H., & Hrdličková, A. (2000). Výchova pro 21. století. Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno, Paido.

Horká, H. (1993). Globální pojetí světa a výchovy. (Vztah ekologické výchovy a výchovy k hodnotám). Pedagogická orientace, (8/9), s. 24-28.

Horká, H. (1996). Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno: Paido.

Horká, H. (1997). Učitel a globální výchova. Pedagogika, 47(3), 238-246.

HORKÁ, H. Výchova pro 21. století. Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. 2. rozšířené a doplněné. Brno: Paido, 2000. 127 s. ISBN 80-85931-85-0.

Horká, H. (2005). Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století. Brno: MSD.

Horká, H. (2013). Proměna obsahu předškolního vzdělávání v intencích biofilní orientace. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. s. 79-86. Dostupné z www.ippis.up.krakow.pl.

Howley, A., Howley, M., Camper, Ch., Perko, P. (2011). Place-Based Education at Island Community School, The Journal of Environmental Education, 42(4), 216-236. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2011.55668210.1080/00958964.2011.556682

Hutchinson, F. P. (1996). Educating for the 21st Century: Beyond Racist, Sexist, and Ecologically Violent Futures. Peabody Journal of Education, 71(3), 42-62.

Chao, Y., L. (2012). Predicting people’s environmental behaviour: theory of planned behaviour and model of responsible environmental behaviour. Environmental Education Research, 18(4), 437-461. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2011.634970

Chawla, L. (1998). Significant Life Experiences Revisited: A Review of Research on Sources of Environmental Sensitivity. The Journal of Environmental Education, 29(3), 11-21. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958969809599114

Janík, T., Slavík, j., Najvar, P., Píšová, M. (2012). Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al. Pedagogická orientace, roč. 22 (3), 367–386.

Janoušková, S., Kukal P. (2008). Environmentální výchova v příbězích. Praha: Fortuna.

Janoušková, S., Hák, T., Maršák, J., Pachmanová, L. (2010). Charakter indikátorů udržitelného rozvoje a indikátorů vzdělávání pro udržitelný rozvoj na mezinárodní úrovni. Envigogika, 5(3), 1-18. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.57

Kažmierski, T., Svobodová, J. (2005). Praha a ekologická výchova: ekologie, výchova, vzdělávání, osvěta: koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hlavního města Prahy pro roky 2005-2015. Praha: Hlavní město Praha.

Bosselmann, K. (2001). University and Sustainability: compatible agendas? Educational Philosophy and Theory, 33(2), 167-186. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2001.tb00261.x

Kočí, J. (1986). Mimoškolní výchova k péči o životní prostředí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: SNTL.

Korthagen, F. (2012). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Krasny, M. E., & Roth, W-M. (2010). Environmental education for social–ecological system resilience: a perspective from activity theory. Environmental Education Research, 16(5-6), 545-558. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2010.505431

Kudryavtse, A.., Stedman, R. C., Krasny, M. E. (2012). Sense of place in environmental education. Environmental Education Research, 18(2), 229-250. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2011.609615.

Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (2004). Pedagogika. Warszawa: PWN.

Leal Filho, W. (ed.). (2011). World Trends in Education for Sustainable Development. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.

Leblová, E. (2012). Environmentální výchova v mateřské škole. Praha: Portál.

Leppänen, J. M., Haahla, A. E., Lensu, A. M., Kuitunen, M. T. (2012). Parent-Child Similarity in Environmental Attitudes: A Pairwise Comparison, The Journal of Environmental Education, 43(3), 162-176. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2011.634449

Leskovcová, M., Matoušková Prylová, L., Palacká A. (2012). Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií.

Lewis, E., Mansfield, C., Baudains, C. (2008). Getting down and dirty: Values in education for sustainability. Issues in Educational Research, 18 (2), 138-155.

Lieflander, A. K. (2014). The Effects of Children's Age and Sex on Acquiring Pro-Environmental Attitudes Through Environmental Education. Journal of Environmental Education. 45(2), 105-117. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2013.875511.

Lotz-Sisirka H., Fien J., Kelthoilwe M. (2013). Traditions and New Niches: An Overview of Environmental Education Curriculum and Learning Research. In: Stevenson, R., B., Brody, M., Dillon, J., Walls, E.J. (Ed.), International handbook of research on environmental education (194-205). New York: American Educational Research Association.

Luke, T. W., (2001). Education, Environment and Sustainability: what are the issues, where to intervene, what must be done? Educational Philosophy and Theory, 33(2), 187-202. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2001.tb00262.x

Máchal, A. (2007). Průvodce praktickou ekologickou výchovou. 2. vyd. Brno: Rezekvítek ve spolupráci s Lipkou - školským zařízením pro environmentální vzdělávání.

Máchal, A. (2013). O některých omylech a chybách v environmentální výchově. Komenský: časopis pro učitele základní školy, 138(1), 48-53.

Máchal, A., (2012). Mýty a omyly o environmentální výchově a v environmentální výchově. 1. vyd. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

Maňák, J., Švec V. (2003). Výukové metody. Brno. Paido, 91-104.

Marginality to Worldwide Use. The Journal of Environmental Education, 40(1), 3-18. Dostupné z http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.40.1.3-18

Mollison B. (2012). Úvod do Permakultury. Brdárka (Slovensko): Alter Nativa.

Moore, R. C. (1995). Children Gardening: First Steps Towards a Sustainable Future. Children's Environments, 12(2), 222-232.

Moore, R. C. (1995). Children Gardening: First Steps Towards a Sustainable Future. Children's Environments, 12(2), 222.

Nosek, M. (1997). Výchova k péči o životní prostředí. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně v Brně.

Nováček, P. (2013). Od Noemovy archy k Titaniku a zase zpátky. Brno: Lipka.

Olšovský, J. (2011). Heideggerovo a Kierkegaardovo pojetí svobody a ospovědnosti. Envigogika, 6(2), 1-12. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.61

Olšovský, J. (2013). Myšlení a netechnický přístup k věcem, jejich chránění a ohleduplné (básnické) zacházení s nimi. Envigogika, 8(3), 1-12. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.389

Payne P. (1999). Postmodern Challenges and Modern Horizons: education ‘for being for the environment‘, Environmental Education Research, 5(1), 5-34. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/1350462990050101

Payne, P. (2002). Post-metatheorizing Environmental Behaviours in Environmental Education. Environmental Education Research, 8(3), 307-314.

Payne, P. (2006a). Environmental Education and Curriculum Theory. The Journal of Environmental Education, 37(2), 25-35. Dostupné z http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.37.2.25-35

Payne, P. (2006b). The technics of environmental education. Environmental Education Research, 12(3-4), 487-502. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/13504620600943103.

Payne, P. (2013). (Un)timely Ecophenomenological Framings of Environmental Education Research. In Stevenson, R., B., Brody, M., Dillon, J., Walls, E.J. (Ed.), International handbook of research on environmental education (424-437). New York: American Educational Research Association.

Pe'er S., Goldman, G., Yavetz B. (2007). Environmental Literacy in Teacher Training: Attitudes, Knowledge, and Environmental Behavior of Beginning Students. The Journal of Environmental Education, 39(1), 45-59. Dostupné z http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.39.1.45-59

Peters, M. (2001). Environmental Education, Neo‐liberalism and Globalisation: the ‘New Zealand experiment’. Educational Philosophy and Theory, 33(2), 203-216. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2001.tb00263.x

Průcha, J. (2009a). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Průcha, J. (ed.). (2009b). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Russ A., Scott J. Peters, Marianne E. Krasny, Stedman, R. C. (2015). Development of Ecological Place Meaning in New York City. The Journal of Environmental Education, 46(2), 73-93. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2014.999743.

Sedláček, Z. (2007). Komeniánská filosofie pro ekology. Envigogika, 2(3). Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.125

Sedláček, Z. (2011). Komenský se vrací. Envigogika, 6(1). Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.262

Shuman, E., K., Ham, S. H. (1997). Toward a Theory of Commitment to Environmental Education Teaching. The Journal of Environmental Education, 28(2), 25-32. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1997.9942820

Schelly, Ch., Cross, J. E., Franzen, W., Hall, P., & Reeve, S. (2012). How to Go Green: Creating a Conservation Culture in a Public High School Through Education, Modeling, and Communication. The Journal of Environmental Education, 43(3), 143-161. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2011.631611

Schovajsová, J. (2010). Současný stav environmentální výchovy na základních školách – vybrané aspekty environmentální gramotnosti dětí mladšího školního věku (Disertační práce). Olomouc: Univerzita Palackého.

Skinner, E. A., Chi, U., & The Learning-Gardens Educational Assessment Group. (2012). Intrinsic Motivation and Engagement as “Active Ingredients” in Garden-Based Education: Examining Models and Measures Derived From Self-Determination Theory. The Journal of Environmental Education, 43(1), 16-36. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958964.2011.596856

Smith, G. A. (2013). Place based education. In Stevenson, R., B., Brody, M., Dillon, J., Walls, E.J. (Ed.), International handbook of research on environmental education (213 – 220). New York: American Educational Research Association.

Squella Padilla, M. P. (2001). Environmental Education to Environmental Sustainability. Educational Philosophy and Theory, 33(2), 217-230. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2001.tb00264.x

Stables, A. (2001). Who Drew the Sky? Conflicting assumptions in environmental education. Educational Philosophy and Theory, 33(2), 245-256. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2001.tb00266.x

Stables, A. (2006). Language and meaning in environmental education: an overview. Environmental Education Research. 12(3-4), 327-334. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/13504620600942782

Stables, A., Scott, W. (1999). Environmental Education and the Discourses of Humanist Modernity: redefining critical environmental literacy. Educational Philosophy and Theory, 31(2), 145-155. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.1999.tb00381.x

St Maurice, H. (2006). Nature’s nature: ideas of nature in curricula for environmental education. Environmental Education Research, 12(3-4), 301-308. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/13504620600942725

Stevenson, R., B., Brody, M., Dillon, J., Walls, E.J. (Ed.). (2013). International handbook of research on environmental education. 1st pub. New York: American Educational Research Association.

Strife, S. (2010). Reflecting on Environmental Education: Where Is Our Place in the Green Movement? The Journal of Environmental Education, 179-191. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958960903295233

Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. K vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Praha : Grada Publishing.

Svoboda, J. (2009). Kompletní návod k vytvoření Ekozahrady a rodového statku. Praha: Smart Press.

Šmajs, J. (2007). Potřebujeme filosofii přežití? Úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzděláním řeči a popularizací vědy. Brno.

Šmajs, J. (2013). Společenské vědy a jejich nové úkoly. Listy. Dostupné z http:// www.listy.cz/archiv.php?cislo=132&clanek=021362.

Štverák, V., (1999). Obecná a srovnávací pedagogika, Praha:Karolinum.

Vladyková, L. (2015). The Philosophy of Ecology as a Specific and Direct Method of Ecological and Humanistic Research and Management. Envigogika, 10(4), 1-9. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/18023061.498

VYSTRČIL_MARKOVÁ, Petra a Hana HORKÁ. Subjektivní teorie učitele o biofilní orientaci vzdělávání: ověřování výzkumného nástroje a ukázka z výzkumného šetření. In Švec V., Bradová J. et al.. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 36-59, 24 s. ISBN 978-80-210-6620-5.Dostupné z http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/ucitel-v-teorii-a-praxi

Walker K. (1997). Challenging Critical Theory in Environmental Education. Environmental Education Research, 3(2), 155-162. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/1350462970030204

Walker, K. (1997). Environmental education and the school curriculum: The need for a coherent curriculum theory. International Research in Geographical and Environmental Education, 6(3), 252-255. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/10382046.1997.9965054

Walker, K. (2006). Doing research in environmental education: touchstone theory and shaking things up. Environmental Education Research, 12(3-4), 391-401. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/1350462060079912

Williams, D. R., Brown, J. D. (2012). Learning Gardens and Sustainability Education: Bringing Life to Schools and Schools to Life. New York: Routledge.

Winter, D. N., Koger, S. M. (2009). Psychologie environmentálních problémů. Praha: Portál.

Zelezny, L. C. (1999). Educational Interventions That Improve Environmental Behaviors: A Meta-Analysis. The Journal of Environmental Education, 31(1), 5-14. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/00958969909598627

Published

25. 11. 2016

How to Cite

Janáková, M. (2016). Permaculture and Theory of Environmental Education (EE) - A Mapping Review. Envigogika, 11(2). https://doi.org/10.14712/18023061.529

Issue

Section

Reviewed Papers