Úvodník 2008/III/1

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá

Abstrakt

Úvodník 2008/III/1

2008-06-26 23:03:07


Jana Dlouhá


Zdravíme své čtenáře po delší době, s omluvou – čas sklizně nastal tentokrát mimo původně nastavený plán či sezónu. Avšak rytmus harmonického souzvuku, na jehož vlně se vezeme, a který závisí na vibracích určitého druhu, nelze vždy zvenčí ovlivnit. A tak máme alespoň pocit, že předkládáme cosi, co řádně dozrálo a hodí se tedy snad ke skladování dlouhodobějšímu.


Jak se již stalo zvykem, na tomto místě nechceme podat zprávu o textech v pořadí jejich formální důležitosti či odborné zajímavosti – takto jsou uspořádány v přehledném obsahu čísla. Rádi bychom upozornili spíše na to, co byste možná jinak přehlédli. Tentokrát jsou to především přesahy do jiných světů, pootevřená vrátka k umění anebo hravé asociace na témata příliš vážná. Pokud se tomuto občerstvujícímu pohledu nevyhýbáte, podívejte se v první řadě na recenzi rozsáhlé diplomové práce Miroslavy Šulcové – popisuje v ní, jak je možné utvářet velmi osobní vztah k přírodě, a to prostřednictvím výtvarné tvorby s principy land-artu a akčního umění. Josef Straka uvádí knihu Jiřího Sádla (Prázdná země, listopadová část roku) a rozehrává v ní celou škálu významů či náznaků, které nabízejí texty známého biologa. O poněkud mystické cestě k sobě samým podává svědectví Jiří Olšovský. Úvahy o bytostném vztahu člověka a přírody se zdají být tématem opravdu plodným, neboť tento okruh se bude brzy rozšiřovat o další texty, které k vydání teprve připravujeme.


Zaměření našeho časopisu umožňuje publikovat i hravé a inteligentní inspirace do výuky vysokoškolské (Hrnečku vař Jiřího Nečase ovšem ukazuje pouze, jak neomezený růst modelovat, nikoliv jak mu poručit „Dost“) nebo základní (Bezpečná cesta do školy Jitky Heinrichové je popisem skutečného problému, ale i námětem pro zajímavou práci s dětmi).


Do diskuzí o všeobecném základním příjmu a kontroverzi mezi environmentalismem a produktivismem vstupuje Pavel Baran – upozorňuje na kongres Basic Income Earth Network, který se vlastně již konal. Vašemu kritickému pohledu a připomínkám nabízíme poslední verzi Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015), která právě proběhla mezirezortním připomínkovým řízením. V rubrice Informace uvádíme dva příklady dobré praxe zařazené do tzv. EU Inventory of innovative good practice on education for sustainable development; pokud se zajímáte o ekonomii životního prostředí, všimněte si analytického pohledu na tři kurzy Aleše Lisy a Petra Šauera.


Až nakonec se dostáváme k vlajkové lodi našeho časopisu – recenzovaným textům, které jsme pro vás do tohoto čísla připravili. Pavel Žďárský píše o Frommově interpretaci dvou cest člověka, které se manifestují buď v aktivním „biofilním“ postoji a orientaci ke světu, nebo opačné „cestě smrti“. Karol Herian uvažuje nad proměnami ekologického myšlení v souvislosti s vývojem systémových konceptů organického světa; hledá přístupy neredukující jeho složitost a specifika. Jan Činčera se věnuje dvěma protikladným přístupům environmentální výchovy; na základě svých teoretických úvah vyvozuje také závěry pro konkrétní vzdělávací strategie. Tento text těsně souvisí s nerecenzovaným (protože převzatým) článkem Marie Öhman & Johan Öhman: Power in action... který se na rozpory ve vzdělávacích konceptech dívá zase z jiné strany. Jiří Nečas znovu klade otázku Opravdu chceme trvale udržitelný rozvoj? Můžeme ji číst s důrazem na jednotlivá slova (Chceme? Trvale? Udržitelný? Rozvoj?), ale má i další dimenzi (Chceme-li opravdu, tedy jak?). Odpovídá (běžným sice, ale nepříliš praktikovaným) názorem, že rozvoj se nám děje tak trochu nezávisle na našem chtění; a je třeba se opřít o etické imperativy, abychom jej usměrnili. Článek navíc doplňuje velmi podrobná recenze Ivana Ryndy, kterou zahajuje dialog na dané téma. Měli byste dále vědět, že článek Kateřiny Jančaříkové z minulého čísla Žákovské portfolio – vhodná forma hodnocení environmentální výchovy (3/2007) byl úspěšně recenzován a je tedy přeřazen do rubriky Texty.


Na závěr vás chceme upozornit na některé změny, jež budeme průběžně provádět. Rubrika Texty a Mlýn změní své názvy (nikoli však obsah), a to i se zpětnou platností. Nyní je najdete s názvy "Recenzované články" a "Inspirace". Jak jsme si již vyzkoušeli, budeme publikovat příspěvky vždy hned, jakmile projdou nezbytnými redakčními postupy – a tuto „úrodu“ pak přehledně shrneme vždy v čísle následujícím. Vydání některých příspěvků se totiž někdy zadrhne těsně před uzávěrkou na jistých formalitách (spojených například s recenzním řízením), a byla by škoda je déle zdržovat. Na druhé straně si vyhrazujeme právo s některými příspěvky po jejich publikaci ještě dále pracovat – například je poslat k recenzi, jak již bylo zmíněno výše. Také bychom v dohledné době rádi vytvořili plnohodnotnou anglickou verzi našeho časopisu – tedy upravíme a přeložíme všechny úvodní informace tak, abychom jednotlivá čísla (tedy většinou anglický přehled abstraktů) mohli distribuovat i našim přátelům v cizině. Neznamená to ovšem, že bychom vaše články na vlastní náklady překládali :-)...


To je vše, přejeme krásné léto a ozveme se vám brzy po prázdninách – některé příspěvky jsou již teď připravovány ke zveřejnění.


Jana Dlouhá & redakční rada Envigogiky


 

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J. (2008). Úvodník 2008/III/1. Envigogika, 3(1). https://doi.org/10.14712/18023061.213
Sekce
Úvodník
Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Odpovědný redaktor Envigogiky. Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>