Jak propojit environmentální vědy a umění? Úvahy Jan van Boeckela nad různými podobami racionality

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá
https://orcid.org/0000-0002-9660-5594

Abstrakt

Jan van Boeckel ve svých článcích i tvorbě zkoumá možnosti umění, které by pomohly hlouběji pochopit biologické jevy, například na základě vlastního (smyslově založeného) prožitku nebo se zapojením imaginace. Právě tu mohou podpořit umělecké activity, které přijímají pochyby a chyby jako jednu z cest poznání.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J. (2022). Jak propojit environmentální vědy a umění? Úvahy Jan van Boeckela nad různými podobami racionality. Envigogika, 17(1). https://doi.org/10.14712/18023061.647
Sekce
Inspirace
Biografie autora

Jana Dlouhá, Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

Odpovědný redaktor Envigogiky. Výzkumník v Centru pro otázky životního prostředí UK, spoluzakladatel znalostní báze Enviwiki; vice-prezident mezinárodní sítě vysokých škol Copernicus Alliance. Zabývá se transformací vzdělávacího systému i metod; k odborným zájmům patří elektronická média, otevřené vzdělávací zdroje, sociální učení a participativní postupy ve veřejném dialogu.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>