Graphical Knowledge Representation Tools for High Quality Learning

Obsah hlavního článku

Salim Lardjane

Abstrakt

Grafické nástroje pro znázornění informací mají ve vzdělávání podporovat hluboký přístup k učení. Existují empirické důkazy, že používání těchto nástrojů zlepšuje učení a rozvíjí znalosti - pokud jsou lidé schopni si představit složité vztahy v podobě diagramu, je pravděpodobnější, že jim porozumí a zapamatují si je. Existují však rozdíly v koncepci a použití těchto nástrojů. Článek popisuje různé metody myšlenkového a konceptuálního mapování, a ukazuje způsoby, jak je vytvářet, například ve vzdělání. Autoři také stručně představují metody výzkumu, které mohou být použity k analýze výsledných map, ukazují výhody jejich použití; zmiňují také použití těchto map jako výzkumných nástrojů pro získání informací o určitých jevech. Při studiu to pomáhá reflektovat studovaná témata z různých perspektiv; díky tomu jsou grafické nástroje pro znázornění informací důležité pro kvalitní proces učení, zejména na úrovni vysokoškolského vzdělávání.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Lardjane, S. (2019). Graphical Knowledge Representation Tools for High Quality Learning. Envigogika, 13(2). Získáno z https://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/582
Sekce
Metodiky

Reference

Abelson H. et al. (1996) Structure and Interpretation of Computer Programs, 2nd Ed. MIT Press.

Åhlberg, M. K. (2004) Varieties of concept mapping, Proc. First Int. Conference on concept mapping, Pamplona, Spain.

Åhlberg, M. K. (2013) Concept mapping as an empowering method to promote learning, thinking, teaching and research. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 4 (1), pp. 25-35.

Brinkman, A. (2003) Graphical Knowledge Display – Mind Mapping and Concept Mapping as Efficient Tools in Mathematics Education. Mathematics Education Review 16.

Buzan, T. (1976) Use Both Sides of Your Brain, Dutton & Co.

Buzan, T. (1993) The Mind Map Book, London BBC Books.

Buzan, T. (2005) The Ultimate Book of mind maps, Thorsons.

Buzan, T. (2005) Mind map Handbook, Thorsons.

Buzan, T., Buzan, B. (2010) Mind map : Dessine-moi l’intelligence, Eyrolles/BBC.

Buzan, T., Griffiths, C. (2011) Le mind mapping au service du manager, Eyrolles.

C.R.D.P. de Toulouse (2013) Usages pédagogiques des cartes mentales.

Deladrière, J. L et al. (2007) Organisez vos idées avec le mind mapping, Dunod.

Farrand, P. et al. (2002) The efficacy of the mind map study technique. Medical Education 36(5):426-431.

Heinze-Fry, J. A., Novak, J. D. (1990) Concept Mapping Brings Long-Term Movement toward Meaningful Learning. Science Education74(4):461-472.

Hemmerich, H. et al. (1994) Prime Time: Strategies for Life-Long learning in Mathematics and Science in the Middle and High School Grade, Portsmouth:Heinemann.

Novak, J.D., Cañas A. J. (2008) The Theory underlying concept maps and how to construct and use them. Technical Report IHMC Cmap Tools.

Novak, J. D., Gowin, D. B. (1984) Learning How to Learn, Cambridge.

Paivio A. (1986). Mental Representations: a dual coding approach. Oxford.

Wheeldon, J., Åhlberg, M. K. (2012) Visualizing Social Science Research, Sage.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)