Český príspevok k ochrane prírody, krajiny a pamiatok na Slovensku v r. 1918–2018

Obsah hlavního článku

Mikuláš Huba

Abstrakt

Český príspevok k rozvoju Slovenska vo všetkých relevantných oblastiach bol v uplynulom storočí, ale najmä v r. 1918 -1939, zásadný. Bez neho nie je fungovanie Slovákov ako štátotvorného národa predstaviteľné. Ide o historický fakt, ktorý nevidí iba ten, kto ho nechce vidieť. Toto konštatovanie sa týka aj ochrany prírody, krajiny a pamiatok.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Huba, M. (2018). Český príspevok k ochrane prírody, krajiny a pamiatok na Slovensku v r. 1918–2018. Envigogika, 13(2). https://doi.org/10.14712/18023061.577
Sekce
Inspirace
Biografie autora

Mikuláš Huba, Geografický ústav SAV

Mikuláš Huba, prof. RNDr., CSc., Geografický ústav SAV

http://www.ochranari.sk

Reference

Huba, M. M. (2008): Ideál, skutočnosť, mýtus – Príbeh bratislavského ochranárstva, PRO Banská Bystrica, 191 s.

Huba, M., Kubišová, K. (2017): Legislatívne aspekty ochrany charakteristického vzhľadu (kultúrnej) krajiny v medzinárodnom kontexte (komparatívna štúdia). In: Ira, Hanušin (eds.): Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. Geographia Slovaca, 33, 31 – 58.

Klinda, J. Uzákonenie ochrany prírody na Slovensku. Životné prostredie, 50, 209 – 212.

Stockmann, V. (2016): Vývoj štátnej ochrany prírody na Slovensku v rokoch 1918 – 1938. Životné prostredie, 50, 195 – 204.