We already know the winners of the 10th year of the Student Essay Competition on Sustainable Living

Main Article Content

Mikuláš Huba

Abstract

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s partnerskými organizáciami: Slovenskou geografickou spoločnosťou pri SAV, Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v SR a ČR, Regionálnym environmentálnym centrom Slovensko a Českou a Slovenskou asociáciou Rímskeho klubu) zorganizovali 27. októbra 2011 v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže študentských esejí na tému Udržateľný spôsob života.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Huba, M. (2011). We already know the winners of the 10th year of the Student Essay Competition on Sustainable Living. Envigogika, 6(2). https://doi.org/10.14712/18023061.166
Section
Information