Informace o akcích pro vysokoškolské studenty, pedagogy a odbornou veřejnost

Obsah hlavního článku

Redakce Envigogika

Abstrakt

WORKSHOP: SVĚT PO ROCE 2015 - VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNOSTI

Dne 22. ledna 2014 se v prostorách Informačního Centra OSN v Praze uskuteční jednodenní praktický workshop pro pracovníky ve vzdělávání zaměřený na udržitelný rozvoj a globální agendu po roce 2015. V rámci workshopu účastníci získají aktuální informace o připravované agendě OSN, seznámí se s interaktivní vzdělávací aktivitou „Pyramida udržitelnosti“ a budou mít možnost vyměnit si své zkušenosti v oblasti vzdělávání k udržitelnosti. Workshop organizuje Centrum pro otázky životního prostředí UK ve spolupráci s Informačním Centrem OSN v Praze. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni!

Více informací a registrace: http://mosur.czp.cuni.cz/index.php/cz/udalosti/seminare/149-prakticky-workshop-svet-po-roce-2015-vzdelavani-k-udrzitelnosti

WORKHOP: PSANÍ VĚDECKÝCH ČLÁNKŮ PRO PHD STUDENTY A POSTDOKY

Ve dnech 17. a 19. února 2014 se uskuteční dva praktické workshopy pro mladé vědecké pracovníky (PhD studenty, postdoky) na téma psaní vědeckých článků. První proběhne na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, druhý pak na Univerzitě Karlově v Praze. Lektorem workshopu bude As. Prof. Rodrigo Lozano – asociovaný editor časopisu Journal of Cleaner Production (IF 3.398 za rok 2012), vydavatelství Elsevier. Jazykem workshopu bude angličtina.

Více informací a registrace: http://mosur.czp.cuni.cz/index.php/en/events/workshops/154-editorial-workshops-on-writing-academic-articles-for-impact-journals

WORKHOP: EDITORSKÝ PROCES V AKADEMICKÝCH ČASOPISECH

Dne 18. února 2014 proběhne praktický workshop pro editory akademických časopisů a další odbornou veřejnost na téma editorského procesu v akademických časopisech. Lektorem workshopu bude As. Prof. Rodrigo Lozano – asociovaný editor časopisu Journal of Cleaner Production (IF 3.398 za rok 2012) , vydavatelství Elsevier. Jazykem workshopu bude angličtina.

Více informací a registrace: http://mosur.czp.cuni.cz/index.php/en/events/workshops/154-editorial-workshops-on-writing-academic-articles-for-impact-journals

JARNÍ ŠKOLA: International Spring School on Sustainable Development 2014

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze zve studenty bakalářského či magisterského studia jakéhokoli studijního oboru k účasti na mezinárodní jarní škole s tématikou udržitelného rozvoje – International Spring School on Sustainable Development 2014. Kurz je pořádán ve spolupráci s několika evropskými VŠ institucemi a bude vyučován v angličtině.

Kurz poběží v termínu 30. 3. - 5. 4. 2014 v Týnci nad Sázavou za 2 ECTS kredity.

Více informací a registrace: http://mosur.czp.cuni.cz/index.php/en/for-students/current-offer/138-international-spring-school-on-sustainable-development-2014

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Envigogika, R. (2013). Informace o akcích pro vysokoškolské studenty, pedagogy a odbornou veřejnost. Envigogika, 8(5). https://doi.org/10.14712/18023061.424
Sekce
Informace

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>