Non-native invasive fishes and their perception by selected groups of students and anglers

Main Article Content

Lubomír Hanel
David Goldstein

Abstract

One of the key drivers of the human-caused global environmental change are invasive alien species. The opinions of the two respondent groups (secondary school students and adult anglers) are analyzed by questionnaires with respect to the presence, relevance and the hazards of non-native (alien) invasive fishes presented in the Czech Republic. The results in both groups of respondents show relatively good orientation and knowledge in the field of problems of non-native fish species and their threat to native ichtyofauna.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Hanel, L., & Goldstein, D. (2013). Non-native invasive fishes and their perception by selected groups of students and anglers. Envigogika, 8(5). https://doi.org/10.14712/18023061.417
Section
Reviewed Papers
Author Biographies

Lubomír Hanel

Department of biology and ecological studiesPedagogical FacultyCharles University in PragueM. D. Rettigové 47/4, Praha 1, 116 39, e-mail: lubomirhanel@seznam.cz

David Goldstein

Department of biology and ecological studiesPedagogical FacultyCharles University in PragueM. D. Rettigové 47/4, Praha 1, 116 39,

References

Allendorf, F. W. (1991). Ecological and genetic effects of fish introduction – synthesis and recommendation. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science, 12(S1), 178-181. Retrieved from http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/f91-318 http://dx.doi.org/10.1139/f91-318

Cowx, I. G. (1997). Introduction of fish species into European fresh waters: economic successes or ecological disasters?. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 344-345.

Fergusson, M. M. (1990). The genetic impact of introduced fishes on native species. Canadian Journal of Zoology, 68(5), 1053-1057. Retrieved from http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/z90-153 http://dx.doi.org/10.1139/z90-153

García-Berthou, E., & Supplement, D. (2007). The characteristics of invasive fishes: what has been learned so far. Journal of Fish Biology, 71, 33-35. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1111/j.1095-8649.2007.01668.x http://dx.doi.org/10.1111/j.1095-8649.2007.01668.x

Genovesi, P., & Shine, C. (2003). European strategy and invasive alien species. Final vers. Strasbourg.

Goldstein, D. (2012). Analýza ichtyofauny České republiky se zaměřením na invazní druhy. Praha. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií.

Hanel, L. (1989). Die Beziehung zwischen Körperlänge und - gewicht bei besonders grossen Fischen aus tschechoslowakischen Gewässern. Fischökologie, 1(1), 23-27.

Hanel, L., & Lusk, S. (2012) Biodiverzita ichtyofauny. In Ochrana přírody a krajiny v České republice: Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2. sv. (pp. 639-653). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Holčík, J. (1990) Pravidlá postupu při introdukcii exotických druhov rýb a vodných bezstavovcov do ČSSR. In Metodiky Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického (pp. 1-9). Vodňany: VÚRH.

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada.

Lusk, S., & Lusková, V. (2005) Invazní druhy ryb v podmínkách České republiky. In Sbírka referátů z VIII.České ichtyologické konference (pp. 116-121). Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR.

Lusk, S., Lusková, V., & Halačka, K. (1998). Introdukované druhy ryb v ichthyofauně České republiky. Bulletin Lampetra, 3, 119-133.

Lusk, S., Lusková, V., Halačka, K., & Lojkásek, B. (2000). Změny v druhové skladbě ichtyofauny na území České republiky po roce 1990. Biodiverzita ichtyofauny České republiky, 3, 21-28.

Lusk, S., Lusková, V., & Hanel,L., (2008). Nepůvodní druhy v ichtyofauně České republiky – jejich vliv a význam. Biodiverzita ichtyofauny České republiky, 7, 96-113.

Lusk, S., Lusková, V., & Hanel, L. (2011). Černý seznam nepůvodních invazivních druhů ryb České republiky. Biodiverzita ichtyofauny České republiky, 8, 79-97.

Mlíkovský, J., & Stýblo, P. (2006). Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP.

Pelikán, J. (2011). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.

Plesník, J. (2011). Někdo to rád horké. Invazní nepůvodní druhy. Ochrana přírody, 5, 37-29.

Pokorná, L. (2011). Nepůvodní druhy ryb ve světle zákona o ochraně přírody. Ochrana přírody, 1, 12-13.