Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro dospělé účastníky

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Metodika předkládá souhrn nástrojů pro evaluaci programů environmentální výchovy určených pro dospělé účastníky. Charakterizuje specifika práce s touto cílovou skupinou a vymezuje relevantní proměnné environmentální výchovy. Poukazuje na rozdíly v evaluaci komunitně zaměřených programů, profesního vzdělávání a programů environmentální interpretace. Porovnává a hodnotí strategie pro jejich kvantitativní i kvalitativní evaluaci. Uvádí příklady z domácích i zahraničních evaluačních výzkumů.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2013). Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro dospělé účastníky. Envigogika, 8(5). https://doi.org/10.14712/18023061.415
Sekce
Metodiky
Biografie autora

Jan Činčera

PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Zaměření (odbornost): environmentální výchova, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, evaluace programů. Působí na  Masarykově Univerzitě v Brně (Environmentální studia) a na Technické univerzitě v Liberci (Katedra pedagogiky a psychologie). Spolupracuje se středisky ekologické výchovy a dalšími organizacemi jako evaluátor a konzultant programů.

Reference

Argyris, C. (1976). Single-Loop and Double-Loop Models in Research on Decision Making. Administrative Science Quarterly, 21(3), 363-375. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2391848?origin=crossref http://dx.doi.org/10.2307/2391848

Argyris, C. (1995). Action science and organizational learning. Journal of Managerial Psychology, 10(6), 20-26. Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/10.1108/02683949510093849 http://dx.doi.org/10.1108/02683949510093849

Adomssent, M., & Michelsen, G. (2006). German academia heading for sustainability? Reflection on policy and practice in teaching, research and institutional innovation. Environmental education research, 12(1), 85-99. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620500527758 http://dx.doi.org/10.1080/13504620500527758

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process, 50(2), 179-211. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/074959789190020T http://dx.doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Amburgey, J. W., & Thoman, D. B. (2012). Dimensionality of the New ecological paradigm: issues of factor structure and measurement. Environment and Behavior, 44(2), 235-256. Retrieved from http://eab.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0013916511402064 http://dx.doi.org/10.1177/0013916511402064

Ardoin, N. M., Schuh, J. S., & Gould, R. K. (2012). Exploring the dimensions of place: a confirmatory factor analysis of data from three ecoregional sites. Environmental Education Research, 18(5), 583-607. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504622.2011.640930 http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2011.640930

Back, L. & Cable, T, (2002). Interpretation for the 21st century. Champaign. : Sagamore publishing.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84(2), 191-215. Retrieved from http://content.apa.org/journals/rev/84/2/191 pmid:847061 http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191

Bennett, D. B. (1989). Evaluating Environmental Education in Schools. A practical guide for teachers. : UNESCO - UNEP, Division of Science, Technical and Environmental Education. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000661/066120eo.pdf

Beňková, V., & Činečera, J. (2010). Prožitkové naučné stezky jako prostředek environmentální interpretace krajiny. Envigogika, 5(2), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/51 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.51

Boyes, E., Chambers, W., & Stanisstreet, M. (1995). Trainee primary teachers’ ideas about the ozone layer. Environmental Education Research, 1(2), 133-145. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350462950010201 http://dx.doi.org/10.1080/1350462950010201

Broukal, V., Toušková, B., & Broukalová, L. (2012). Výroční zpráva 2011. Praha: Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

BROUKALOVÁ, L. a kol. (2012). Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky. Dostupné z WWW: <http://www.mzp.cz/cz/cile_indikatory_evvo_dokument>

Casakin, H., & Billig, M. (2009). Effect on settlement size and religiozity on sense of place in communcal settlements. Environment and behavior, 41(6), 821-835. Retrieved from http://eab.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0013916508329944 http://dx.doi.org/10.1177/0013916508329944

Cordano, M., Welcomer, S. A., & Scherer, R. F. (2003). An analysis of the predictive validity of the new ecological paradigm scale. The Journal of Environmental Education, 34(3), 22-28. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958960309603490 http://dx.doi.org/10.1080/00958960309603490

Cox, J.R. (2009). Environmental communication and the public sphere. Washington: SAGE.

Činčera, J., & Bezouška, A. (2007). Vliv environmentální profilace středních škol na proenvironmentální postoje a jednání žáků. Envigogika, 2(3), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/20 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.20

Činčera, J., Gilar, P., & Sokolovičová, J. (2010). Specializační studium pro koordinátory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: interpretace a efektivita z pohledu absolventů. Envigogika, 5(1), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/47 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.47

Činčera, J., Kohoutová, K. and Sokolovičová, J., (2010). Účastníci specializačního studia pro koordinátory environmentální výchovy: očekávání, hodnocení a první přínosy. Envigogika, 5(3), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/55 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.55

Činčera, J. and Štěpánek, P., (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika, 2(1), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/12 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.12

Činčera, J. (2010). Metodika evaluace programů environmentální výchovy. Envigogika, 5(3), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/149 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.149

Daudi, S.S. (2000). Environmental literacy: a challenging concept for neo-literate communities? Washington: NAAEE conference proceedings.

DIAMOND, J., LUKE J.J. & UTTAL, D.H. (2009). Practical evaluation guide. Tool for museums and other informal educational settings. Plymouth: Altamira Press.

Dillon, P. J., & Gayford, C. G. (1997). A psychometric approach to investigating the environmental beliefs, intentions and behaviours of pre-service teachers. Environmental Education Research, 3(3), 283-297. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350462970030303 http://dx.doi.org/10.1080/1350462970030303

Disinger, J. F. (1997). Environment in the K-12 Curriculum: An Overview. In WILKE, Richard J. Environmental Education. Teacher Ressource Handbook. A Practical Guide for K-12 Environmental Education. Thousand Oaks: Corwin, 23-44.

Disinger, J. F., & Roth, C. F. (1992). Environmental literacy. Environmental literacy. ERIC Clearinghouse for Science Mathematics and Environmental Education, ED3512012, Retrieved from http://www.ericdigests.org/1992-1/literacy.htm

Dove, J. (1996). Student teacher understanding of the greenhouse effect, ozone layer depletion and acid rain. Environmental Education Research, 2(1), 89-100. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350462960020108 http://dx.doi.org/10.1080/1350462960020108

Dunlap, R. E. (2008). The New environmental paradigm scale: from marginality to worldwide use. The Journal of environmental education, 40(1), 3-18. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/JOEE.40.1.3-18 http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.40.1.3-18

Dunlap, R. E., & Van_Liere, K. D. (1978). The „new environmental paradigm“: A proposed instrument and preliminary results. Journal of Environmental Education, 9(4), 10-19. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1978.10801875 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1978.10801875

Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig, A. G., & Johnson, R. E. (2000). Measuring endorsement of the new ecological paradigm: A revisited NEP scale. Journal of Social Issues, 56(3), 425-442. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1111/0022-4537.00176 http://dx.doi.org/10.1111/0022-4537.00176

Dutcher, D., Finley, J., Luloff, A., & Johnson, J. (2007). Connectivity with nature as a measure of environmental values. Environment and Behavior, 39(4), 474-493. Retrieved from http://eab.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0013916506298794 http://dx.doi.org/10.1177/0013916506298794

Dvořáčková, S. and Ryplová, R., (2012). Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakultě JU. Envigogika, 7(3), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/77 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.77

Ernst, J. A., Monroe, M. C., & Simmons, B. (2009). Evaluating your environmental education program. A workbook for practitioners. Washington: NAAEE.

Fielding, K. S., & Head, B. W. (2012). Determinants of young Australians’ environmental actions: the role of responsibility attributions, locus of control, knowledge and attitudes. Environmental Education Research, 18(2), 171-186. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504622.2011.592936 http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2011.592936

Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2004). Program Evaluation. Alternative Approaches and Practical Guidelines. Boston: Pearson Education.

Franek, M. (2012). Nature Relatedness Scale. Český překlad nástroje. Envigogika, 7(1), http://dx.doi.org/10.14712/18023061.69

FRANĚK, M. (2006). Výzkum antropocentrických a biocentrických postojů k přírodě v české populaci. In STREJČKOVÁ, Emilie. Výzkum odcizování člověka přírodě : Závěrečná zpráva [online]. Praha: Toulcův dvůr, 2006.

FRECHTLING, J. et. al. (2002). The 2002 User-Friendly Handbook for Project Evaluation. The National Science Foundation. Dostupné z WWW: <http://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02057/nsf02057.pdf>

GLASER, B. G., (1978). Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. San Franciso: Sociology Press.

GLASER, B. G., (1998). Doing Grounded Theory: Issues and Discussions. Mill Valley: Sociology Press.

Goldman, D., Yavetz, B., & Pe’er, S. (2006). Environmental literacy in Teacher training in Israel: Environmental Behavior of New Studies. The Journal of Environmental Education, 38(1), 3-23. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/JOEE.38.1.3-22 http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.38.1.3-22

HAM, S. H. (1992). Environmental interpretation: a practical guide for people with big ideas and small budgets. Colorado: Fulcrum Publishing.

Hayward, G., Diduck, A., & Mitchell, B. (2007). Social Learning Outcomes in the Red River Floodway Environmental Assessment. Environmental Practice, 9(4), 239-250. Retrieved from http://www.journals.cambridge.org/abstract_S1466046607070561 http://dx.doi.org/10.1017/S1466046607070561

Hsu, S. J., & Roth, R. E. (1998). An assessment of environmental literacy and analysis of predictors of responsible environmental behavior held by secondary teachers in the Hualien area of Taiwan. Environmental Education Research, 4(3), 229-249. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350462980040301 http://dx.doi.org/10.1080/1350462980040301

Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (1990). Changing Learner Behavior through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 21(3), 8-21. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1990.10753743 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1990.10753743

Ignat, A. A., & Clipa, O. (2010). The Impact of Self-Efficacy and Locus of Control on the Professional Development of the Teachers. Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, 12(1), 180-185.

KIRKPATRICK, D.L. & KIRKPATRICK, J.D. (2007). Implementing the four levels. A practical guide for effective evaluation of training programs. San Franciso: Berrett-Koehler Publishers.

Knapp, D., Volk, T. L., & Hungerford, H. R. (1997). The identification of empirically derived goals for program development in environmental interpretation. The Journal of Environmental Education, 3(3), 24-34. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1997.9942826 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1997.9942826

Knapp, D. (1997). Environmental Education and Environmental Interpretation: The Relationships. National Association for Interpretation, 3, 349-356.

Kudryavtsev, A., Stedman, R. C., & Krasny, M. E. (2012). Sense of place in environmental education. Environmental Education Research, 2(18), 229-250. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504622.2011.609615 http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2011.609615

KUSTERS, C.S.L. et al. (2011). Making evaluation matter: a practical guide for evaluators. Wageningen: Centre for development and innovation, Wageningen university.

Kyle, G., Graeffe, A., & Manning, R. (2005). Testing the dimensionality of place attachment in recreational settings. Environment and Behavior, 37(2), 153-177. Retrieved from http://eab.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0013916504269654 http://dx.doi.org/10.1177/0013916504269654

LaLonde, R., & Jackson, E. L. (2002). The New Environmental Paradigm scale: Has it outlived its usefulness. The Journal of Environmental Education, 32(4), 28-37. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958960209599151 http://dx.doi.org/10.1080/00958960209599151

La Trobe, , H L, , & Acott, T. G. (2000). A modified NEP/DSP environmental attitudes scale. The Journal of Environmental Education, 32(1), 12-20. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958960009598667 http://dx.doi.org/10.1080/00958960009598667

Lukas, K. E., & Ross, S. R. (2005). Zoo visitor knowledge and attitudes toward gorillas and chimpanzees. Journal of Environmental Education, 36(4), 33.

Lundmark, C. (2007). The new ecological paradigm revisited: anchoring the NEP scale in environmental ethics. Environmental Education Research, 13(3), 329-347. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620701430448 http://dx.doi.org/10.1080/13504620701430448

Madin, E. M. P., & Fenton, D. Mark, (2004). Environmental Interpretation in the Great Barrier Reef Marine Park: An Assessment of Programme Effectiveness. Journal of Sustainable Tourism, 12(2), 121-137. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09669580408667228 http://dx.doi.org/10.1080/09669580408667228

Matějčeek, T. and Bartoš, J., (2012). Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství. Envigogika, 7(2), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/75 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.75

Mayer, F. S., Frantz, M., Bruehlman-senecal, C., E,, , & Dolliver, K. (2009). Why is nature beneficial? The role of connectedness to nature. Environment and behavior, 41(5), 607-645. Retrieved from http://eab.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0013916508319745 http://dx.doi.org/10.1177/0013916508319745

Mayer, S. F., & Frantz, C. M. (2004). The connectedness to nature scale: A measure of individuals’ feeling in community with nature. Journal of Environmental Psychology, 24(4), 503-515. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0272494404000696 http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2004.10.001

Measham, T. G. (2009). Social Learning Through Evaluation: A Case study of Overcoming Constraints for Management Dryland Salinity. Environmental Management, 43(6), 1096-1107. Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/s00267-008-9265-5 pmid:19194644 http://dx.doi.org/10.1007/s00267-008-9265-5

MEZIROW, J. (2000). Learning to think like an adult. Core concepts of transformation theory. In Mezirow, Jack et. al. (ed.) (2000): Learning as Transformation. Critical Perspectives on a Theory in Progress. San Francisco: Jossey-Bass, 3-33.

Morrone, M., Mancl, K., & Carr, K. (2001). Development of a metric to test group differences in ecological knowledge as one component of environmental literacy. The Journal of Environmental Education, 32(4), 33-43. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958960109598661 http://dx.doi.org/10.1080/00958960109598661

MOSELY, C. & REINKE, K. (2005). The Effect of Teaching in an Outdoor Environmental Education Program on Elementary Pre-service Teachers’ Environmental Education Self-Efficacy and Outcome Expectancy. In B. Simmons (Ed.) Preparing Effective Environmental Educators. Washington: NAAEE. P. 35-58.

Munro, J. K., & Morrison-saunders, A. (2008). Environmental interpretation evaluation in natural areas. Journal of ecotourism, 8(1), 1-14. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2167/joe137.0 http://dx.doi.org/10.2167/joe137.0

Nisbet, E. K., Zelenski, J. M., & Murphy, S. A. (2009). The Nature relatedness scale. Linking individuals' connection with nature to environmental concern and behavior. Environment and Behavior, 41(5), 715-740. Retrieved from http://eab.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0013916508318748 http://dx.doi.org/10.1177/0013916508318748

PASTOROVÁ, M. a kol., (2011). Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. Retrieved from http://www.vuppraha.cz/nova-publikace-divize-vup-%E2%80%93-doporucene-ocekavane-vystupy-pro-zakladni-skoly

PASTOROVÁ, M. a kol., (2011). Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Retrieved from http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=35427&view=4001

PATTON, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks: Sage.

PATTON, M. Q. (2008). Utilization-Focused Evaluation. Thousand Oaks: Sage.

POSTAREFF, L. (2007). Teaching in Higher Education. From Content-focused to Learning-focused Approaches to Training. Helsinki: University of Helsinki.

Pe’, E. R., Goldman, S., D,, , & Yavetz, B. (2007). Environmental literacy in teacher training: attitudes, knowledge, and environmental behavior of beginning students. The Journal of Environmental Education, 39(1), 45-59. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/JOEE.39.1.45-59 http://dx.doi.org/10.3200/JOEE.39.1.45-59

Rist, S., Chiddambaranathan, M., Escobar, C., & Wiesmann, U. (2006). It was Hard to Come to Mutual Understanding . . .”—The Multidimensionality of Social Learning Processes Concerned with Sustainable Natural Resource Use in. India, Africa and Latin America. Syst Pract Act Res, 19(3), 219-237. Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/s11213-006-9014-8 http://dx.doi.org/10.1007/s11213-006-9014-8

ROSSI, P. H., LIPSEY, M.W. & FREEMAN, H.E. (2004). Evaluation. A Systemic Approach. Thousand Oaks: Sage.

SCHOVAJSOVÁ, J. (2010). Současný stav environmentální výchovy na základních školách – vybrané aspekty environmentální gramotnosti dětí mladšího školního věku. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Schneider, F., Fry, P., Lederman, T., & Rist, S. (2009). Social Learning Processes in Swiss Soil Protection – The “From Farmer. Social Learning Processes in Swiss Soil Protection – The “From Farmer – To Farmer” Project. Human Ecology, 37, 475-489.

Schultz, P. W. (2001). The structure of environmental concern: Concern for self, other people, and the biosphere. Journal of Environmental Psychology, 21(4), 327-339. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0272494401902270 http://dx.doi.org/10.1006/jevp.2001.0227

SIMMONS, B. (2008). Designing Evaluation for Education Projects. Office of Education and Sustainable Development. Dostupné z WWW: <http://wateroutreach.uwex.edu/use/documents/NOAAEvalmanualFINAL.pdf >

SOUKUP, P. (2001). ISSP: životní prostředí. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky.

Stables, A., & Bishop, K. (2001). Weak and Strong Conceptions of Environmental Literacy: implications for environmental education. Environmental Education Research, 7(1), 89-97. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620125643 http://dx.doi.org/10.1080/13504620125643

STOKKING, H., VAN AERT, L., MEIJBERG, W & KASKENS, A. (1999). Evaluating Evironmental Education. IUCN Commission on Education and Communication CEC. Dostupné z WWW: <http://www.iucn.org/wp2003/books/pdf/cec4.pdf >

Swanagan, J. S. (2000). Factors influencing ZOO visitors’ conservation attitudes and behavior. The Journal of Environmental Education, 31(4), 26-31. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958960009598648 http://dx.doi.org/10.1080/00958960009598648

TILDEN, F. (2007). Interpreting Our Heritage. Chapell Hill: University of North Carolina.

Tuncer, G., Tekkaya, C., Sungur, S., Cakiroglu, J., Ertepinar, H., & Kaplowitz, M. (2009). Assessing pre-service teachers’ environmental literacy in Turkey as a mean to develop teacher education programs. International Journal of Educational Development, 29(4), 426-436. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S073805930800120X http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2008.10.003

Van Petegem, P., & Blieck, A. (2006). The environmental worldview of children: a cross‐cultural perspective. Environmental Education Research, 12(5), 625-635. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620601053662 http://dx.doi.org/10.1080/13504620601053662

Vikan, A., Camino, C., Biaggio, A., & Nordvik, H. (2007). Endorsement of the new ecological paradigm: a comparison of two Brazilian samples and one Norwegian sample. Environment and Behavior, 39(2), 317-228. Retrieved from http://eab.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0013916506286946 http://dx.doi.org/10.1177/0013916506286946

Wals, A. (2012). Learning our way out of unsustainability: The role of environmental education. In Clayton, S. The Oxford Handbook of Environment and Conservation. Oxford: Oxford university press, 628-644.. Oxford: Oxford university.

Wals, A., Geerling-eijff, F., Hubeek, F., Van_der_kroon, S., & Vader, J. (2008). All mixed up? Instrumental and emancipator learning toward a more sustainable world: considerations for EE policymakers. Applied Environmental Education and Communication, 7(3), 55-65. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15330150802473027 http://dx.doi.org/10.1080/15330150802473027

WALS, A.E.J. (ed.) 2007. Social learning: towards a sustainable world: principles, perspectives, and praxis. Wageningen Academic,Wageningen, Netherlands

Wenger, E. (2000). Communities of Practice and Social Learning Systems. Communities of Practice and Social Learning Systems. Organization, 7(2), 225-246.

WHOLEY, J.S., HATRY H.P. & NEWCOMER, K.E. (2004). Handbook of Practical Program Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass.

Wright, J. M. (2008). The Comparative Effects of Constructivist Versus Traditional Teaching Methods on the Environmental Literacy of Postsecondary Nonscience Majors. Bulletin of Science, Technology & Society, 28(4), 324-337. Retrieved from http://bst.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0270467608319638 http://dx.doi.org/10.1177/0270467608319638

YAVETZ, B., GOLDMAN, D. & PE’ER, S. (2009). Environmental literacy of pre-service teachers in Israel: a comparison between students at the onset and end of their studies. Environmental education research, 15, 4, 393-415.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

<< < 1 2 3 4 5 > >>