Obecné vzdělávací kvality a pojem kompetence

Autoři

  • Jana Dlouhá

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.35

Klíčová slova:

teorie vzdělání, kultura dynamického studia, kompetence, posouzení

Abstrakt

V období transformace vzdělávacích cílů, metod a způsobů hodnocení výstupů

První z článků, který vznikl jako polemika s texty Jana Činčery (2008b, 2009) zaměřenými na hodnocení proenvironmetálního chování coby výstupu vzdělávacího procesu. Ukazuje význam a prioritu položených otázek před (metodicky podloženými) odpověďmi - otevírá problém přínosu environmentálního vzdělání v jeho širších souvislostech, především ve vztahu ke všeobecným vzdělávacím cílům. Z tohoto úhlu pohledu se jako žádoucí vzdělávací „kvalita" jeví nejspíše „kompetence" tak, jak ji definují současné odborné i strategické dokumenty. Koncept je podroben úvodní analýze s ohledem na povahu kompetencí a jejich potenciál pro inovace či změnu vzdělávacích paradigmat. Stručně jsou shrnuty jeho „vývojové potíže", především nedostatek nástrojů pro hodnocení.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Stahování

Publikováno

31. 05. 2009

Jak citovat

Dlouhá, J. (2009). Obecné vzdělávací kvality a pojem kompetence. Envigogika, 4(1). https://doi.org/10.14712/18023061.35

Číslo

Sekce

Recenzované články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>