In Between Environmental Art and Environmental Education

Main Article Content

Ondřej Navrátil

Abstract

Environmental issues have been concerning the art since 60’ and 70’ of the 20th century and in the last twenty years we can talk about rigorous thematization of the so-called environmetal art and eco-art. The article mentions and presents some examples of goals and means of this art and compars them to the key competencies of EVVO. It finds between them an agreement and the space that is bigger and more varied than it might appear from the angle of traditional views. These characteristics can be especially inspiring for art whose means of expression are derived from artistic strategies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Navrátil, O. (2012). In Between Environmental Art and Environmental Education. Envigogika, 7(2). https://doi.org/10.14712/18023061.72
Section
Reviewed Papers
Author Biography

Ondřej Navrátil

Mgr. MgA. Ondřej Navrátilvýtvarný učitel, historik umění

References

BOAFO, Susan. 2006. Catchment – stage one: speaking with the sun. [online] [cit. 2012-9-12] Dostupné z http://rane.falmouth.ac.uk/boafo_details.html
BOWER, Sam. 2010. A profusion of terms. Greenmuseum. [online] [cit. 2012-6-12] Dostupné z http:// www.greenmuseum.org/generic_content.php?ct_id=306
BROUKALOVÁ, Lenka. 2012. Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Envigogika 2012, vol. VII, č.1. [online] [cit. 2012-9-12] Dostupné z http://envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2012/envigogika-2012-vii-1/673
BISHOP, Claire. 2006. The social turn. Collaboration and its discontents. Artforum, October 2006, Vol. XXXXIV, č. 2, s. 178–183, ISSN 0004-3532
DOPORUČENÉ očekávané výstupy (DOV): Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. 2011. Výzkumný ústav pedagogický v Praze [online] [cit. 2012-9-12] Dostupné z http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf
FOSTER, Hal; KRAUSOVÁ, Rosalind; BOIS, Ive-Alain; BUCHLOH, Benjamin. 2007. Umění po roce 1900. Praha: Slovart. ISBN 978-80-7209-952-8
HAVLÍK, Vladimír. Akcí. In: FIŠER, Zbyněk; HAVLÍK, Vladimír; HORÁČEK Radek. 2010. Slovem, akcí, obrazem. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5389-2
KWON, Miwon. 2004. One place after another: Site – specific art and location identity. Cambridge, London: The MIT Press. ISBN 978-0-262-11265-9
MAGID, Václav. 2011. Od estetizace politiky k politizaci umění a zpět. In: ŠEVČÍK, Jiří; MORGANOVÁ, Pavlína; NEKVINDOVÁ, Tereza; SVATOŠOVÁ, Dagmar. České umění 1980‑2010, Praha: Vědeckovýzkumné pracoviště AVU. ISBN 978-80-87108-27-7
MASHEK, Joseph. 1971. The Panama canal and some other works of art. Artforum 1971, vol. IX, č. 9, s. 136–50. ISSN 0004-3532
STEYERL, Hito. 2011. Politika pravdy. In: ŠEVČÍK, Jiří; MORGANOVÁ, Pavlína; NEKVINDOVÁ, Tereza; SVATOŠOVÁ, Dagmar, České umění 1980–2010. Praha: Vědeckovýzkumné pracoviště AVU. ISBN 978-80-87108-27-7
TUFFNEL, Ben. 2006. Land art. London: Tate Publishing. ISBN 13978-185437-604-6
VRŠKOVÁ, Olga. 2007. Ekologické umění ve VV a přírodopisu. In: HORÁĆEK, Radek; ZÁLEŠÁK, Jan (eds.). Aktuální otázky zprostředkování umění: Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-437-8
WEINTRAUB, Linda; SCHUCKMANN, Skip. 2004. An eco-art manifesto. Landviews. [online] [cit. 2012-9-16] Dostupné z www.landviews.org/articles/micro-lw.html
WEINTRAUB, Linda; SCHUCKMANN, Skip. 2010 The message of the medium. Greenmuseum. [online] [cit. 2012-9-20] Dostupné z http://greenmuseum.org/generic_content.php?ct_id=215