Vzdělávání metodou e-learningu podporující regionální spolupráci a vytváření evropského vzdělávacího prostoru v interdisciplinární oblasti životního prostředí

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá
Jiří Dlouhý
http://orcid.org/0000-0002-5040-9395
Andrew George Barton

Abstrakt

Tento text přináší stručný přehled zkušeností s e-learningovou metodou použitou v rámci mezinárodní sítě spolupráce univerzit, které společně budují otevřený evropský výukový prostor a poskytují tak platformu pro rozvoj interdisciplinárních a mezikulturních poznatků a zkušeností nezbytných pro porozumění udržitelnosti na evropské úrovni. Spolu s teoretickou reflexí použité metodologie umožňuje tato analýza její všeobecné a široké využití v různých kontextech v rámci vysokoškolské výuky, a také potenciální zapojení dalších regionálních subjektů, což může přispět k ustavení regionální formy spolupráce a její institucionalizaci jakožto Regionálního centra expertízy (RCE).

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J., Dlouhý, J., & Barton, A. G. (2010). Vzdělávání metodou e-learningu podporující regionální spolupráci a vytváření evropského vzdělávacího prostoru v interdisciplinární oblasti životního prostředí. Envigogika, 5(3). https://doi.org/10.14712/18023061.56
Sekce
Recenzované články

Reference

Allen, J., Ramaekers, G., Velden, R. van der. Measuring Competencies of Higher Education Graduates. In: WEERTS, D.J.; VIDAL, J. (eds.), Enhancing Alumni Research: European and American Perspectives, New Directions for Institutional Research. Number 126, Summer 2005, Jossey-Bass, San Francisco, s. 49‑59.

Barth, M., Burandt, S., Pizzera, J., Görsdorf, E. Strategies for developing and running e-courses for the VCSE. In: VCSE Best Practice Guidebook, Virtual Campus for Sustainable Europe, 2008. [online] [cit. 2010-12-23] Dostupné z www http://www.czp.cuni.cz/vcsewiki/index.php/VCSE_Best_Practice_Guidebook

BIGGS, J. B. Student Approaches to Learning and Studying. Research Monograph. Australian Council for Educational Research Ltd. Australia: Radford House, 1987.

COBB, P., BOWERS, J. Cognitive and situated learning perspectives in theory and practice. Educational researcher, 1999, 28(2), 4.

van DAM-MIERAS, M. C. E., RIKERS, J. RCE Rhine-Meuse: towards learning for sustainable development. Journal of Education for Sustainable Development, 2007, 1(1), 51.

Dlouhá, J., Dlouhý, J. Use of Wiki Tools for Raising the Communicative Aspect of Learning. In: REMENYI, D. (ed.) Proceedings of the 8th European Conference on e-Learning. NR Reading: Academic Conferences Ltd., 2009, s. 165‑173

DLOUHÁ, J. Globalisation Risks and Opportunities. VCSEWiki, 2010. [online] [cit. 2010-12-26] Dostupné z www http://www.czp.cuni.cz/vcsewiki/index.php?title=Globalisation_Risks_and_Opportunities&oldid=1350

Dlouhá, J., Macháčková Henderson, L. E-learning as an opportunity for virtual mobility and competence development within European Universities. In: WILLIAMS, R. REMENYI, D. (ed.) The Proceedings of the 7th European Conference on e-Learning (ECEL). NR Reading: Academic Publishing Limited. Book 1, 2008, pp. 297–307

DLOUHÁ, J. Kompetence v environmentálním vzdělání. Envigogika, 4 (2009) 1 [online] [cit. 2010-12-16] Dostupné z www: http://www.envigogika.cuni.cz/envigogika-2009-iv-1/kompetence-v-environmentalnim-vzdelani_cs#_ftn5

DLOUHÁ, M. Autorita ve virtuálním vzdělávání (Authority in virtual education). Praha: Univerzita Karlova v Praze, FSV, ISS, 2010, 72 pp.

DOWNES, S. E-Learning 2.0. eLearn Magazine October 16, 2005 [online] [cit. 2010-12-06] Dostupné z www: http://www.downes.ca/post/31741

DUFFY, P., BRUNS, A. The Use of Blogs, Wikis and RSS in Education: A Conversation of Possibilities. In Proceedings Online Learning and Teaching Conference 2006, pages pp. 31-38, Brisbane. [online] [cit. 2010-12-13] Dostupné z www:http://eprints.qut.edu.au/5398/

ETL, Enhancing Teaching-Learning Environments in Undergraduate Courses. [online] [cit. 2010-12-16] Dostupné z www: http://www.etl.tla.ed.ac.uk/publications.html

Görsdorf, E., Mader, C., Pizzera, J., Zimmermann, F. Creating regional (e)learning networks. In: VCSE Best Practice Guidebook, Virtual Campus for Sustainable Europe, 2008. [online] [cit. 2010-12-16] Dostupné z www:http://www.czp.cuni.cz/vcsewiki/index.php/VCSE_Best_Practice_Guidebook

Gregou, S. Introduction. In: VCSE Best Practice Guidebook, Virtual Campus for Sustainable Europe, 2008. [online] [cit. 2010-12-16] Dostupné z www:http://www.czp.cuni.cz/vcsewiki/index.php/VCSE_Best_Practice_Guidebook

LEA, M. R., STREET, B. V. Student writing in higher education: An academic literacies approach. Studies in higher education, 1998, 23(2), 157–172.

Loeber, A., van Mierlo, B., Grin, J., & Leeuwis, C. (2007). The practical value of theory: conceptualising learning in the pursuit of a sustainable development. In: WALS, A. E. (ed.) Social Learning toward a more Sustainable World: Principles, Perspectives, and Praxis. Wageningen Academic Publishers.

Műller, K. Cesty rozvoje mezioborových vztahů ve vědě a jejich sociální zdroje. In: DLOUHÁ, J. (ed.) Vědění a participace. Teoretická východiska environmentálního vzdělání. Praha, Karolinum, 2009, s. 101‑110.

RAVETZ, J. R. Post-normal science and the complexity of transitions towards sustainability. Ecological Complexity, 2006, 3(4), 275–284.

REEVES, T. C. How do you know they are learning? The importance of alignment in higher education. International Journal of Learning Technology, 2006, 2(4), 294–309.

RICHARDSON, J. T. Face-to-face versus online tutoring support in humanities courses in distance education. Arts and Humanities in Higher Education, 2009, 8(1), 69.

SADLER, R. D. Interpretations of criteria-based assessment and grading in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 2005, 30(2), 175–194.

SCHÖN, D. A. Knowing-in-action: The new scholarship requires a new epistemology. Change, 1995, 27(6), 26–34.

SCHWARTZ, L., CLARK, S., COSSARIN, M., RUDOLPH, J. Educational Wikis: features and selection criteria, Athabasca University, Centre for Distance Education, Report no. R27/0311, November 2003.

SMITH, M. K. Donald Schön: Learning, reflection and change. The encyclopaedia of informal education, 2001. [online] [cit. 2010-12-01] Dostupné z www: http://www.infed.org/thinkers/et-schon.htm.

UNECE Steering Committee on Education for Sustainable Development. The Reporting Format, 2008. (Advance copy of ECE/CEP/AC.13/2008/2/Add.1) [online] [cit. 2010-11-26] Dostupné z www: http://www.unece.org/env/esd/inf.meeting.docs/SC/SC-3/ece.cep.ac.13.2008.2.add.1.e.AC.pdf

VCSE (2008). Best Practice Guidebook.

WENGER, E. Communities of practice and social learning systems. Organization, 2000, 7(2), 225.

WHEELER, S. (2008a) All Changing: The Social Web and the Future of Higher Education (a tale of two keynotes) Keynote speech for the Virtual University: Models, Tools and Practice Conference, Technical University of Warsaw, Poland, 2008.

WHEELER, S., YEOMANS, P., WHEELER, D. (2008b). The good, the bad and the wiki: Evaluating student-generated content for collaborative learning. British Journal of Educational Technology, 2008, 39(6), 987–995.

WHEELER, S., WHEELER, D. (2009a) Using wikis to promote quality learning in teacher training. Learning, Media and Technology, 2009, Vol. 34, No. 1, March, 1-10

WHEELER, S. (2009b) Learning 2.0: How Students Are Using the Social Web in Their Learning. University of Plymouth e-learning Conference Boundary Changes: Redefining Learning Spaces, 2009. [Online] [cit. 2009-11-09], URL http://www.slideshare.net/timbuckteeth/learning-20-how-students-are-using-social-software-in-their-learning-presentation

Wheeler, S. (2009c) Destruction and Creativity on the Social Web: Learning with wikis in higher education. In: HATZIPAGANOS, S. & WARBURTON, S. (Eds.) Social Software & Developing Community Ontologies. London: IGI Global Press, 2009.

WIKIPEDIA contributors. Rubric (academic) [Internet]. Wikipedia, The Free Encyclopedia; Retrieved on 2010-08-29, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rubric_(academic)&oldid=377808501.